Міністерство інфраструктури України


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2009 році

Регуляторна діяльність Міністерства транспорту та зв'язку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), Указів  Президента України від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності"щодо підготовки регуляторних актів відповідно принципам державної регуляторної політики з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів в господарську діяльність.

За результатами роботи в 2009 році  проведено аналіз стану справ з розроблення структурними підрозділами нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторного акту.Мінтрансзв’язку, при їх розробленні,  враховує вимоги Закону, а саме щодо правильності підготовки аналізів регуляторних впливів, обов’язковості виконання процедури оприлюднення всіх, встановлених законодавством, документів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних осіб, їх об’єднань.

Крім того,  відповідно до вимог статті 7 вищезгаданого Закону, наказом Мінтрансзв’язку від 11.12.2008 № 1505 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік. При розгляді  проектів регуляторних актів, які не внесені до зазначеного Плану, були підготовлені накази міністерства про внесення відповідних змін до цього Плану.

У 2009 році здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у  наступних сферах.

Діяльність Головавтотрансінспекції, як органу державного контролю (нагляду) та ліцензування у сфері автоперевезень, у 2009 році спрямовувалась на забезпечення безпеки автомобільних перевезень, посилення державного контролю за дотриманням вітчизняними та іноземними автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт та виведення з ринку послуг з автоперевезень «нелегальних» автоперевізників. У результаті зазначених заходів вдалося збільшити кількісні показники державного контролю, охопити перевірками більшу кількість автоперевізників та автотранспортних засобів, які вони використовують, збільшити застосування штрафних санкцій до правопорушників та їх перерахування до Державного бюджету.

Особливий акцент у своїй діяльності Головавтотрансінспекція ставить на забезпеченні виконання заходів щодо виведення з ринку автотранспортних послуг автоперевізників, які не отримали в установленому порядку ліцензій, не мають відповідних дозволів на здійснення автоперевезень у регулярному сполученні. Такі авто перевізники - «нелегали» фактично використовують схеми здійснення діяльності автоперевізників, що виконують регулярніперевезення на законних підставах.

Тому, з метою недопущення до ринку автоперевезень «нелегальних» перевізників, Головавтотрансінспекція в 2009 році здійснила низку заходів щодо попередження їх діяльності.

Покращена спільна робота з Державтоінспекцією МВС України, органами прокуратури, Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю та галузевими громадськими організаціями..

Удосконалена робота Ліцензійної комісії, до складу якої увійшли спеціалістиГоловавтотрансінспекції, Державтотрансадміністрації, Держкомпідприємництва, профспілок автомобільного транспорту та профільних громадських організацій, що сприяє колегіальному прийняттю виважених та обґрунтованих рішень при розгляді питань щодо позбавлення ліцензії з автоперевезень ліцензіатів.

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених у 2009 році Мінтрансзв’язку, становить 199 проектів. Однак, більшість розроблених проектів регуляторних актів, не мають ознак регуляторності за висновками Держпідприємництва.

Сектором інформаційних технологій Мінтрансзв’язку постійно здійснюється оновлення офіційного Веб-сайту Міністерства транспорту та зв’язку України, де запроваджено розділ "Регуляторна діяльність" з тематиками "Плани підготовки регуляторних актів", "Повідомлення про оприлюднення", "Проекти регуляторних актів" (де є окремо "Проекти актів законодавства" та "Проекти наказів Міністерства"), "Аналізи регуляторного впливу" ("До проектів актів законодавства" та "До проектів наказів Міністерства"), "Звіти про відстеження результативності" (відокремлюються "Звіти про базове відстеження" та "Звіти про повторне відстеження").

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному Веб-сайті Мінтрансзв’язку здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних роз’яснень, наданих Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Інформаційна складова наповнення зазначених розділів Веб-сайту залежить від підрозділів міністерства відповідно до напрямків їх роботи.

Участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінтрансзв’язку.

Протягом 2009 року міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторних впливу та при проведенні соціологічних досліджень.

Плідна співпраця з підприємцями та суб’єктами господарювання дозволяє визначити оцінку впливу нормативно-правових актів Мінтрансзв’язку на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акту до набрання їм чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у галузі транспорту та зв'язку відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу є встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти. 

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/content/informaciya-pr-zdiysnennya-derzhavnoi-regulyatornoi-politiki-ministerstvom-infrastrukturi-u-2009-roci.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове