Міністерство інфраструктури України


Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів

Інформація про предмет закупівлі: Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у. (Протиожеледна рідина для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг) ( код ДК 20.14.5) згідно з п. 3.02 Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг за кошти ДП МА «БОРИСПІЛЬ» на 2016 рік
22 Січня 2016, 09:24

1. Замовник:

1.1 Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ».

1.2 Місцезнаходження: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Україна, Київська область, м.Бориспіль, 08307.

1.3 Відповідальний за проведення торгів:  Горбатко Вячеслав Олегович,

телефон (044) 281-77-22,

телефакс (044)  281-78-90.

2. Інформація про предмет закупівлі:   Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у. (Протиожеледна рідина для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг) ( код ДК_20.14.5)  згіднозп. 3.02 Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг за кошти ДП МА «БОРИСПІЛЬ» на 2016 рік.

3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

українською мовою: від 11.11.2015, номер оголошення №226443, бюлетень №376(11.11.2015);

англійською мовою: від 11.11.2015, номер оголошення № 011031, бюлетень №376(11.11.2015).

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів проведено: "___" ___________ 2016 року,  о ___:___  .

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів та причини їх відхилення:

5.1. Закрите акціонерне товариство «Stega», Код 301177572, місцезнаходження Самоврядування Мажейкяйського району, м.Мажейкяй, вул.Жямайтієс, 52-21, Литва, LT-89222, фактична адреса розташування Самоврядування Мажейкяйського району, м.Мажейкяй, вул.Жямайтієс, 52-21, Литва, тел./факс +370 686 06632 – на підставі п.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року №1197-VIІ (із змінами та доповненнями) – пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Причини відхилення пропозицій конкурсних торгів зазначаються у Додатку 1, який додається і є невід’ємною частиною цього протоколу.

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до процедури оцінки:

6.1. Закрите акціонерне товариство «ESSPO», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 154167210, місцезнаходження Литва, м.Аникщяй, вул.Трошкуну, 1, 29100, фактична адреса розташування Литва, м.Аникщяй, вул.Трошкуну, 1, 29100, номер телефону та телефаксу +370 381 58433

6.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК Сервіс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37267441, місцезнаходження пр. Червонозоряний, буд.57, кв.54, м.Київ, 03110, фактична адреса розташування пр. Червонозоряний, буд.57, кв.54, м.Київ, 03110, номер телефону та телефаксу (044)465-70-93.

7. Методика оцінки  пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка проводиться згідно з методикою, зазначеною в Додатку 5 документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340.

8. Оцінка пропозицій учасників

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище ім’я по батькові (для фізичної особи), код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів за  критеріями оцінки

Кількість оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки

Примітка

Закрите акціонерне товариство «ESSPO»,

код

154167210

Ціна,

 Євро

435 600,00

 

435 600,00

Євро х 25,103841  = 10 935 233,14 грн. +3 860 137,30 грн.

(5%+6,5%+20%+1,5%) =

14 795 370,44 грн.

Ціна пропозиції конкурсних торгів найвигідніша (найменша) –

100 балів

 

 

Загальна кількість балів

100 балів

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК Сервіс»,

код за ЄДРПОУ

37267441

Ціна,

грн. з ПДВ

15 840 000,00

14 795 370,44 грн. / 15 840 000,00  грн. х 100  балів =

93,41 балів

 

 

Загальна кількість балів

93,41 балів

 

      

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною):

Переможцем торгів на закупівлю  «Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у. (Протиожеледна рідина для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг) ( код ДК_20.14.5)»  визнати пропозицію, яка була подана  ЗАТ «ESSPO»за наступними умовами:

Повне найменування переможця торгів

Закрите акціонерне товариство «ESSPO»

Адреса, телефони переможця торгів

місцезнаходження (адреса реєстрації згідно з реєстраційними документами):

Литва, м.Аникщяй, вул.Трошкуну, 1, 29100

(фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку): Литва, м.Аникщяй, вул.Трошкуну, 1, 29100,

тел./факс +370 381 58433

Ціна, Євро

435 600,00 

Умови оплати

Замовник протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати оформлення митної декларації перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично поставленого Товару.

Відповідно до п. 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012р. №450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», митна декларація на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Замовник має право затримати розрахунки за дефектний (неякісний) товар, якщо такі дефекти виявленні під час використання/експлуатації товару та у разі виявлення помилок в оформленні документів, на строк необхідний для усунення Постачальником дефектів та/або поставки нового товару та/або виправлення помилок в документах.

 

Строк поставки товару

5 робочих днів

 

Місце поставки товару

ДП МА «Бориспіль»

 

Гарантійний строк

24 місяця з дати поставки товару

 

Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів

7 календарних днів

Документ, яким підтверджується факт поставки

Накладна

10. Члени комітету з конкурсних торгів:

Посада

П.І.Б.

Підпис

Члени комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови комітету з конкурсних торгів/

 

 

Начальник служби закупівель

Горбатко В.О.

 

Начальник служби з будівництва та господарського забезпечення

 

Кобилінський А.В.

 

 

Начальник служби інформаційних технологій

 

Дубовенко В.В.

 

 

Начальник служби фінансового забезпечення

 

Блідченко Т.А.

 

 

Начальник служби паливно-мастильних матеріалів

 

Хомяков В.А.

 

 

Начальник юридичного відділу

 

Коноваленко І.М.

 

 

Начальник ревізійного відділу

 

Гуленко О.О.

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

 

Великань В.М.

 

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та складського обліку

 

Ропало Н.М.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Начальник відділу тендерних закупівель

 

Рибак Т.В.

 

 

 

 

 Голова комітету з конкурсних торгів –

Головний інженер                                                               _______________С.І.Лейбук

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів –

Начальник відділу тендерних закупівель                  ______________ Т.В.Рибак

                                                                                                      (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів та обґрунтування відхилення

 

Номер і дата реєстрації пропозиції конкурсних торгів

Назва учасника 

тендера

Причина відхилення та її обґрунтування

№1

22.12.2015

Закрите акціонерне товариство «Stega»

1. Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів:

-  в складі пропозиції конкурсних торгів не надані копії (витяги) договорів на підтвердження виконання аналогічних договорів  та наданий лист роз’яснення, який не передбачений вимогами документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340 (Додаток 2 Примітка) – не відповідає підпункту 3 переліку документів для учасників нерезидентів Додатку 2 документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340;

- в пунктах 2 та 4 Інформації на виконання вимог статті 17 Закону не зазначена відповідна інформація про директора Шлаустаса Артураса (згідно листа «ЗАЯВА, ПІДТВЕРДЖЕННЯ» від 18.12.2015 (арк.30) є посадовою особою, уповноваженою на укладення договору про закупівлю) – не відповідає пунктам 2 та 4 Додатку 7 документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340.

- запропонований строк поставки товару 7 робочих днів – не відповідає пункту 3 Додатку 1 документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340, згідно якого строк поставки кожної партії Товару повинен бути не більше 7-ми календарних днів з дати отримання Постачальником письмової заявки від замовника (СЗ начальника служби ПММ від 19.01.2016 №60-10-25);

- в технічній пропозиції не зазначене конкретне значення показника густини; показник густини зазначений як 11(+-5), що є показником pH – не відповідає вимогам пункту 1 Додатку 1 документації конкурсних торгів від 04.11.2015 №10-03-340 (СЗ начальника служби ПММ від 19.01.2016 №60-10-25);

- надана в складі пропозиції конкурсних торгів довіреність на представлення інтересів компанії у відкритому конкурсі від 16.12.2015 №16/12/2015 оформлена не належним чином – не містить зразка підпису уповноваженої особи Томаса Крижевичиуса, передбаченого в довіреності.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів –

Головний інженер                                                                                                С.І.Лейбук

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/25399.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове