Для людей
з порушенням зору

    Новини    25 Травня 2016, 09:50
Версiя для друку


Міжнародний транспортний тиждень 2016

25 Травня 2016, 09:50

31 травня – 03 червня 2016 року в м. Одеса (Україна) відбудеться Міжнародний транспортний тиждень 2016 – ділова подія, яка вже стала щорічним традиційним заходом та передбачає проведення низки заходів з транспортної проблематики, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію та впровадження реформ у транспортному секторі.

В рамках Міжнародного транспортного тижня на 1 червня 2016 року заплановане проведення Міжнародного форуму «Торгівля, транспорт, митниця: діалог, співробітництво, координація», який стане головним заходом, що відкриє транспортний тиждень. Під час форуму планується обговорити наступні теми: «Позитивний ефект від скоординованої  взаємодії високорозвинутих транспортних комунікацій та управління товаропотоками» та «Галузевий діалог: сучасне уявлення про транспортний сектор та мобільність».

Крім того, з огляду на що, в 2016 році головування в Міжурядовій Комісії ТРАСЕКА приймає Україна, 1 червня 2016 року в рамках Міжнародного транспортного тижня заплановано проведення Дванадцятого Щорічного Засідання Міжурядової комісії ТРАСЕКА.

2 червня 2016 року заплановано проведення засідання круглого столу на тему: «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, як основний двигун модернізації транспортного сектору України».

Очікуються плідні дискусії з вироблення практичних рішень стосовно налагодження ефективної діяльності транспорту з урахуванням тенденцій розвитку міжнародної економіки, впровадження інноваційних технологій під час виконання вантажних перевезень та пошуку нових логістичних пропозицій.

Також, в рамках Транспортного тижня 2016 Міністерством інфраструктури України заплановані такі заходи:

- Засідання Голів відомств, відповідальних за розвиток транспорту в державах - членах ГУАМ (31.05.2016)

- Круглий стіл за підтримки ЄС і ЄЕК ООН з питань розвитку інтермодальних перевезень в Україні (01.06.2016)

- Семінар «Міжнародний морський транспорт в контексті реалізації ЗВТ з ЄС (02.06.2016).

 

International Transport Week 2016

From May 31 till June 3 2016 the International Transport Week will take place in the city of Odessa (Ukraine). This traditional annual event provides a series of events on transport issues in the context of implementation of the Association Agreement and reforms in the transport sector.

In the framework of the International Transport Week 2016 it is planned to conduct the International Forum “Trade, transport, customs: dialogue, cooperation, coordination”. This Forum will become the main opening event of the International Transport Week. The discussion during the Forum will be held on the following topics: “The positive effect of the coordinated interaction of highly developed transport communications and trade flow management” and «Sectoral dialogue: modern understanding of the transport sector and mobility».

Moreover, on June 1, 2016 within the International Transport Week Ukraine as a Chair-country, is honored to host the 12th Annual Meeting of the Intergovernmental Commission TRACECA.

On June 2, 2016 the round table “The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and EU, European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, as a main engine of transport sector modernization in Ukraine” will be held.

It is expected to have a fruitful discussion on the development of practical solutions regarding the effectiveness of the transport system maintenance, including trends in the international economy and their influence on the transport efficiency, implementation of innovate technologies in operation of freight transportations and finding new logistic solutions.

Also, within the framework of the International Transport Week following events are scheduled:

- Session of the Heads of Agencies Responsible for Transport Development in the Member-States of GUAM (31.05.2016).

- Round Table with EU and UNECE on the Development of Intermodal Transport in Ukraine (01.06.2016).

- Workshop “International Maritime Transport within the Free Trade Area Implementation with EU” (02.06.2016)ВСІ Новини