Для людей
з порушенням зору

    Звіти    12 Жовтня 2017, 10:38
Версiя для друку


Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві інфраструктури України

12 Жовтня 2017, 10:38

На виконання вимог абзацу четвертого пункту другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (далі - Розпорядження) Мінінфраструктури оприлюднює звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві інфраструктури України.

Щодо пункту 57 заходів. Наказом Мінінфраструктури від 31.03.2017 № 123 «Про наглядові ради» передбачено утворити наглядові ради на підприємствах, де їх утворення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (далі – Постанова № 142) є обов’язковим, а саме на:

державному підприємстві «Адміністрація морських портів України»;

державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України;

державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний»;

державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт»;

державному підприємстві «Маріупольський морський торговельний порт»;

державному підприємстві «Морський торговельний порт «Чорноморськ»;

державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

Щодо інших підприємств та господарських товариств галузі, рішення про створення наглядових рад в порядку, передбаченому Постановою № 142 не приймалось.

Слід зазначити, що наказом Мінінфраструктури від 16.02.2017 № 56 «Про припинення Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство «Укрпошта» та створення публічного акціонерного товариства «Укрпошта» затверджено Статут ПАТ «Укрпошта», передбачено створення наглядової ради ПАТ «Укрпошта».

На сьогодні проводиться робота щодо внесення змін до статутів вищезазначених підприємств з метою їх приведення у відповідність вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 № 1405-VIII та Постанови № 142, а також розробляються положення про принципи формування наглядових рад по кожному із вказаних підприємств індивідуально.

Проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад буде проведено відповідно до вимог затверджених положень про принципи формування наглядових рад.

Наразі відповідно до пункту 4 наказу Мінінфраструктури 31.03.2017 № 123 «Про наглядові ради» Департаментом управління об’єктами державної власності проводиться робота з підготовки та подання на затвердження Міністру інфраструктури України проектів положень про принципи формування наглядових рад на підприємствах галузі та ПАТ «Укрпошта».

Щодо пункту 58 Заходів. З метою мінімізації корупційних ризиків та реформування системи управління дорожнім господарством України, що передбачатиме фактичне розмежування суміщення повноважень Укравтодору як замовника, підрядника та контролера, шляхом роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», передачі функцій контролю незалежним інжиніринговим компаніям та збереження функції замовника за державою в особі Укравтодору лише щодо доріг державного значення, у 2016 році прийнято:

- Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» передбачає розмежування повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади шляхом передачі до сфери управління останніх автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- Закон України від 17.11.2016 № 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;

- Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» передбачають виокремлення джерел фінансування дорожнього господарства в окремий Державний дорожній фонд України у складі спеціального фонду Державного бюджету України для забезпечення належного фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та заходів з безпеки дорожнього руху тощо. Згадані закони набирають чинності з 1 січня 2018 року.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1065 затверджено Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, пунктами 4 та 5 яких передбачено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування шляхом закупівлі дорожніх консультаційних послуг відповідно до цих вимог та Закону України «Про публічні закупівлі».

Слід також зазначити, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII (набирає чинності з 01 січня 2018 року та вводиться в дію одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного дорожнього фонду) вноситься зміна до статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до якої місцева державна адміністрація наділяється повноваженнями щодо здійснення управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.

З метою децентралізації дорожнього господарства, Укравтодором розроблено проекти нормативно-правових актів, спрямовані на забезпечення передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління обласних державних адміністрацій, а саме:

1) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», розроблений на реалізацію законів України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» від 17 листопада 2016 року №1762-VIII, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожнього галузі» від 17 листопада 2016 року № 1763-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» від 17 листопада 2016 року №1764-VIII, якими передбачено реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування та запровадження державного дорожнього фонду.

2) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 712», розроблений з метою вдосконалення Єдиної транспортної системи України, яка задовольняла б потреби суспільства в автомобільних, пасажирських та вантажних перевезеннях, покращення транспортного сполучення в державі та створення передумов для вдосконалення системи управління мережею доріг загального користування України. Постанова прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України  від 9 серпня 2017 року № 654.

Крім того, 27.09.2017 прийнято постанову Кабінету Міністрів України №738 «Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606» (щодо визначення структурного підрозділу з питань автомобільних доріг в складі обласних державних адміністрації).

Щодо пункту 59 заходів. На офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України розміщено актуальну інформацію щодо здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики, розроблено системи моніторингу повідомлень про факти корупції, що надходять від громадян, запроваджено рубрику про використання в системі Міністерства інфраструктури України інформації про результати проведених внутрішніх аудитів, розміщено актуальну інформацію щодо затвердження бюджетних програм та про використання бюджетних коштів (звіти про виконання паспортів бюджетних програм станом на 1 січня 2017 року) – рубрика «Про нас».

Щодо пункту 60 заходів. Проекти нормативно-правових та розпорядчих актів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України з можливістю надання пропозицій та рекомендацій, які розглядаються за результатами таких публічних обговорень.

На досягнення очікуваного результату проведено попередній аналіз вищезазначених проектів, як визначено за етапами впровадження, а також проведено консультації з командою Реанімаційного пакета реформ. За результатами зустрічі представників Мінінфраструктури 11 січня 2017 року експерти Центру «Ейдос» та компанії Deloitte провели незалежну оцінку та представили на розгляд Мінінфраструктури свої рекомендації.

Так, наказом Мінюсту від 06.07.2011 № 1805/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2011 за № 826/19564, затверджена форма висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта.

У пункті 6 такого висновку зазначається інформація щодо наявності у проекті акта норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Під час проведення правової експертизи проектів актів Мін’юстом також здійснюється антикорупційна експертиза на виявлення норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, за результатами якої розробляються рекомендації щодо їх усунення. Це випливає з положень § 45 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228.

Щодо пункту 61 заходів. Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом», яку опубліковано на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України. Державіаслужбою затверджено план запровадження ліцензування в електронній формі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі» та направлено до Мінекономрозвитку листом від 13.07.2017 № 1.14-6953-17. Державіаслужбою проводиться робота з опрацювання затвердженого плану запровадження ліцензування в електронній формі на 2017 рік.

Пункт 62 заходів. Відповідно до частини четвертої статті 94 Повітряного кодексу України порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній встановлюється авіаційними правилами України. На сьогоднішній день дане питання врегульовано Авіаційними правилами України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державіаслужби від 24.10.2014 № 686, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 р. за № 1440/26217 (зі змінами). Разом з тим, ринок авіаційних перевезень в Україні потребує вдосконалення існуючого механізму надання, анулювання і обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній, а також внесення змін до існуючого права на експлуатацію повітряної лінії, з метою забезпечення рівного доступу всіх авіаперевізників до ринку повітряних перевезень та уникнення виникнення корупційних ризиків.

Надання прав на експлуатацію повітряних ліній має здійснюватись з урахуванням чітких критеріїв та на недискримінаційній основі.

Зазначене досягнуто шляхом розробки нової редакції Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» (далі – Порядок).

Проведено відкритий круглий стіл з усіма зацікавленими сторонами, обговорено пропозиції та зауваження до нової редакції Порядку.

Оприлюднення результатів засідання круглого столу здійснюється на офіційному веб-сайті Державіаслужби. Наразі відбувається опрацювання пропозицій і внесення правок до нової редакції Порядку та направлення її на погодження до заінтересованих органів державної влади з подальшим поданням на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.ВСІ Звіти