Для людей
з порушенням зору

    Новини    4 Липня 2018, 18:44
Версiя для друку


4 липня 2018 року у Верховній Раді пройшли парламентські слухання на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату»

4 Липня 2018, 18:44

Заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань виступив у Верховній Раді з доповіддю  на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Транспорт є важливою інфраструктурною складовою економіки будь якої країни, а автомобільний транспорт ще й найбільшим споживачем моторних палив, які переважно імпортуються в Україну. Це є важливим (критичним) елементом енергетичної залежності України. Саме тому потрібно виробити єдиний механізм регулювання даного питання.

У своєму виступі Віктор Довгань зазначив, що на замовлення Міністерства інфраструктури України та за підтримки ЄС за проектом Clima East у 2016 році було розроблено ґрунтовні рекомендації щодо формування та реалізації в Україні національної стратегії зменшення викидів парникових газів та підвищення ефективності використання енергії у секторі автомобільного транспорту за такими основними напрямами:

  • прискорення оновлення автопарку та покращення його структури, включаючи запровадження маркування транспортних засобів щодо показників їх енергоефективності та відповідних податкових стимулів;
  • удосконалення паливно-енергетичної інфраструктури транспорту, розширення використання відновлюваних видів палива та джерел енергії, розвиток інфраструктури електромобілів;  
  • заходи з оптимізації використання автомобілів, включаючи сучасні програми навчання водіїв, розвиток інформаційних систем на транспорті та інше;
  • покращення та оновлення транспортної інфраструктури тощо.

Міністерство інфраструктури надало свої пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань щодо розроблення та подальшої реалізації комплексу заходів зі зменшення споживання енергії та забруднення довкілля дорожнім транспортом в Україні, у тому числі в частині запобігання антропогенним змінам клімату. Насамперед:

  •  забезпечити фінансування подальшого створення найбільш нагально необхідних потужностей Національного науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту;
  • впровадити комплекс заходів щодо стимулювання прискореного оновлення автопарку та покращення його структури, а також підвищення ефективності використання існуючого автопарку;
  • запровадити обов‘язковий технічний контроль та дійові механізми вилучення з експлуатації невідповідних транспортних засобів; 
  • впровадити комплекс заходів щодо поступового покращення та/або оновлення транспортної інфраструктури;
  • впровадити в містах України сучасні технології управління якістю атмосферного повітря на основі моделювання та прогнозування стану забруднення довкілля і оцінювання динаміки зміни екологічного стану залежно від основних факторів впливу;
  • забезпечити створення та функціонування Національної транспортної моделі (НТМ) та Центру обробки даних НТМ

Заступник Міністра Віктор Довгань наголосив на тому, що прийнята Національна транспортна стратегія 2030 визначає пріоритетом розвиток енергоефективного та екологічно чистого транспорту. Саме тому зусилля Міністерства інфраструктури спрямовуються на розвиток внутрішнього водного транспорту, електрифікації залізниці, оновлення міського транспорту та електромобілів.ВСІ Новини