Для людей
з вадами зору

    Оголошення    11 Травня 2019, 15:25
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року

11 Травня 2019, 15:25

1) повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року.

Проектом акта передбачається розроблення Мінінфраструктури спільно із заінтересованими органами та органами місцевого самоврядування, у межах територіальних одиниць яких розташовуються морські порти, Генерального плану (схеми) розвитку морських портів.

Стратегією сформовано такі пріоритетні напрями функціонування та розвитку морських портів:

пріоритетний напрям 1. Оптимізація системи управління портовою галуззю;

пріоритетний напрям 2. Збалансований розвиток та ефективне використання портових потужностей на інноваційній основі;

пріоритетний напрям 3. Покращення сервісу в морських портах та забезпечення конкурентоздатної логістики.

У рамках реалізації пріоритетних напрямів передбачається виконання ряду заходів для досягнення таких результатів:

запровадження моделі управління «порт-лендлорд» із законодавчим закріпленням інструментів управління адміністрацією морських портів України акваторіями, земельними ресурсами в межах портів та наділення її повноваженнями виступати стороною реалізації механізму державно-приватного партнерства;

поступовий вихід держави із сегмента стивідорної діяльності шляхом залучення приватних операторів до управління державними стивідорними компаніями із застосуванням механізму державно-приватного партнерства;

входження в середньостроковій перспективі представників органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій до рад морських портів; у середньо- та довгостроковій – входження до акціонерного капіталу та до складу наглядових рад щонайменше трьох адміністрацій морських портів (за умови їх корпоратизації) органів місцевого самоврядування із відповідним розподілом дивідендів;

утворення щонайменше одного регіонального (муніципального) портового оператора та входження в середньостроковій перспективі органів місцевого самоврядування до рад морських портів (чи наглядових рад у випадку корпоратизації адміністрацій морських портів); у середньо- та довгостроковій – до акціонерного капіталу щонайменше трьох адміністрацій морських портів (за умови їх корпоратизації) із відповідним розподілом дивідендів;

гармонізоване функціонування та розвиток інфраструктури морських портів з урахуванням перспективних планів розвитку інших видів транспортної інфраструктури та територій розташування;

забезпечення залізничного сполучення з новими морськими терміналами, у тому числі відповідно до програм розвитку ПАТ «Укрзалізниця»;

підвищення мінімального рівня ефективності використання перевантажувальних комплексів у морських портах до 70 відсотків;

підвищення позиції України в рейтингу індексу ефективності логістики (LPI) щонайменше до 40 місця;

входження морських портів України до Топ-100 найбільших контейнерних портів світу завдяки збільшенню обсягів перевезень контейнерів та інших вантажів через територію України, зокрема, у рамках розвитку транспортних маршрутів: «країни ЄС – Китай» («Економічний пояс Шовкового шляху»), «країни ЄС – Іран, Індія», «країни ЄС – Туреччина» та інших;

впровадження інформаційної системи «Морське єдине вікно» із подальшою її інтеграцією з інформаційними системами фіскальних та контрольних органів;

інтеграція українського сегмента із європейською системою SafeSeaNet та інше.

Одним із основних завдань, які визначаються проектом Стратегії, є підготовка Комплексного плану (схеми) розвитку морських портів, що забезпечить чітке визначення шляхів розвитку галузі, і особливо морських портів, як у морській частині, так і в наземній. Завдяки пункту 2 проекту акта буде забезпечено розроблення такого документа для всієї галузі з метою відображення загальної картини розвитку морегосподарського комплексу.

Крім того, у проекті Стратегії сформовано очікувані прогнози щодо функціонування та розвитку кожного морського порту, як у частині розвитку перевантажувальних потужностей, так і в частині їх забезпечення відповідною автодорожньою та залізничною інфраструктурою.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Кабінет Міністрів України

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 11-го травня 2019 року і триває до 11-го червня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Проведення громадських слухань не планується.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Департамент реформування та функціонування морського та річкового транспорту.

Ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Департаменті реформування та функціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України (пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135). Крім того відповідні матеріали розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Департамент реформування та функціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України

Адреса для подання зауважень  та пропозицій у письмовій формі: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135

Електронна адреса: vasiliga@mtu.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 11.05.2019 по 11.06.2019.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Департаменті реформування та функціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України.

Пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, 1 поверх, каб. 01

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.ВСІ Оголошення