Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    1 Липня 2019, 15:11
Версiя для друку


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 954

«Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»
1 Липня 2019, 15:11

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата та номер його прийняття

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна авіаційна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт прийнятий з метою приведення нормативно-правових актів щодо організації використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, у відповідність до Повітряного кодексу України, з урахуванням стандартів та рекомендованої практики ІСАО, законодавства ЄС у авіаційній галузі та документів Євроконтролю.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності дії акта.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних щодо використання повітряного простору, кількості зльотів, посадок повітряних суден, а також кількості повітряних суден, що використовують повітряний простір України для прольотів за транзитними маршрутами.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась на основі аналізу кількісних та якісних показників регуляторного акта. Значення цих показників отримані відповідними підрозділами провайдерів аеронавігаційного обслуговування України та надавались до Державної авіаційної служби України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Регуляторний акт стосується інтересів держави. Вимоги обов’язкові для керівництва та виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, користувачами повітряного простору, органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та органами обслуговування повітряного руху (відомчими органами управління повітряним рухом).

Показниками результативності дії регуляторного акта є:

Розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання на виконання вимог акта

Додаткових витрат коштів та часу суб’єктами господарювання не передбачається

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Не передбачається 

Cтатистичні дані щодо використання повітряного простору України у порівнянні 3-місячного періоду (лютий – квітень) 2018/2019 років:

загальна кількість польотів – 52577/59570;

кількість зльотів/посадок повітряних суден – 39355/46963;

кількість повітряних суден, що використовували повітряний простір України для прольотів за транзитними маршрутами – 18890/20964.

Аналіз статистичних даних стосовно організації повітряного руху та виконання польотів повітряних суден у 2019 році  порівняно з аналогічним періодом 2018 року свідчить про підвищення рівня обслуговування повітряного руху та збільшення кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України загалом до 13,3 відсотка.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що мету його прийняття  досягнуто, а саме: удосконалено нормативно-правову базу, що регулює діяльність в галузі авіації щодо використання повітряного простору України, у відповідності із стандартами та рекомендованою практикою ІСАО,- що в свою чергу сприяє збільшенню кількості повітряних суден, які його використовують.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься через рік після набрання ним чинності, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності регуляторним актом.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів