Міністерство інфраструктури України


Оголошення про проведення відбору на посаду представника держави - члена наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

26 Листопада 2019, 17:54

Відповідно до пункту 8 та 9 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927) та наказу Міністерства інфраструктури України від 25.11.2019 № 46-ОС оголошується відбір на посади членів наглядової державного підприємства «Адміністрація морських портів України» – представника держави.

 Найменуванняпідприємства: Державнепідприємство «АдміністраціяморськихпортівУкраїни» (даліДП «АМПУ»).

 Місцезнаходження ДП «АМПУ»: Україна, 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги,14.

 Основні напрями діяльності ДП «АМПУ»:

 виконання завдань передбачених статтею 15 Закону України «Про морські порти України», зокрема, організація та забезпечення безпеки мореплавства в межах акваторії морського порту, ремонт та технічне обслуговування гідротехнічних споруд, під’їзних колій тощо;

 організація та забезпечення діяльності служб регулювання руху суден та річкових інформаційних служб;

 здійснення навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах, віднесених до категорії судноплавних;

 організація та виконання промірних, тральних, днопоглиблювальних та дноочисних робіт на внутрішніх судноплавних шляхах;

 здійснення лоцманського проведення суден на внутрішніх судноплавних шляхах;

 участь у розробці нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту;

 підготовка та перепідготовка морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

 збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України, ведення Реєстру морських портів України та Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України;

 затвердження та організація виконання планів (стратегій) розвитку морських портів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

 загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в морських портах;

 організація оперативного контролю та обліку руху транспортних засобів, вантажів, багажу, пасажирів на акваторії морських портів та на власних об’єктах підприємства;

 організація впровадження міжнародних стандартів щодо процедур оформлення документів під час виконання технологічних процесів у морських портах.

 Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

 Відповідно до принципів формування наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України» претендент на посаду представника держави повинен відповідати таким вимогам:

- мати вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, транспорту, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;

- мати досвід роботи на керівних посадах не менше як п’ять років;

- знати перспективи та тенденції розвитку галузі морського транспорту та його інфраструктури;

- мати повну цивільну дієздатність;

- не мати непогашеної судимості.

Кандидат на посаду члена наглядової ради повинен мати належний рівень компетентності відповідно до профілю діяльності підприємства принаймні у таких сферах:

- управління великими підприємствами, корпоративне управління;

- управління та розвиток бізнесу, операційне управління;

- стратегічне управління та розвиток бізнесу з питань функціонування  та розвитку портової інфраструктури;

- управління ризиками, фінанси і аудит;

- інвестиційна діяльність;

- трудові та соціальні відносини.

Представники держави в наглядовій раді повинні мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та підтриманню своїх професійних знань та навичок.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України

Членом наглядової ради АМПУ не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АМПУ.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

заяву про участь у відборі (форма додається);

копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;

копії документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних (форма додається);

рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 18 год. 00 хв. за київським часом 3 (третього) грудня 2019 року українською та англійською мовами на електронну адресу: CV@me.gov.ua

або на адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:

+38 (044) 200 47 73 (дод.32-97) Владислав Стрелець (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Документи приймаються протягом п’яти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Результати відбору будуть оприлюднені протягом тридцяти календарних днів від завершення прийому документів.

Інформація про фінансово-економічний стан АМПУ додається.

Форма згоди на обробку персональних даних (англійською мовою)

Форма заяви про відповідність критеріям незалежності (англійською мовою)

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/31335.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове