Для людей
з порушенням зору

    Фахівцям та експертам    5 Лютого 2020, 15:30
Версiя для друку


Протокол обговорення проєкту Концепції державної політики та проєкту Плану реалізації державної політики щодо досягнення цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

5 Лютого 2020, 15:30

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор Директорату морського та річкового транспорту 

__________ Олександр БАСЮК 

« __ » січня 2020 року

 

ПРОТОКОЛ

обговорення проєкту Концепції державної політики та проєкту Плану реалізації державної політики щодо досягнення цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188

 

21 січня 2020 року                                                                                     м. Київ

 

Головував: генеральний директор Директорату морського та річкового транспорту БАСЮК Олександр Григорович

 

Присутні:

від: Міністерства інфраструктури України:

ГЕРАЩЕНКО

Олексій Олександрович

заступник директора Департаменту – начальник відділу формування нормативно-правової бази у сфері морського та річкового транспорту Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту;

ІЛЯСЕВИЧ

Ярослав Ярославович

керівник експертної групи з питань морського транспорту Директорату морського та річкового транспорту;

ІВАНЧИК

Іван Миколайович

керівник експертної групи з питань імплементації та виконання міжнародних зобов’язань у сфері морського та річкового транспорту Директорату морського та річкового транспорту;

СТАРІКОВА

Олена Володимирівна

керівник експертної групи з питань внутрішнього водного транспорту Директорату морського та річкового транспорту;

РЕБЕНОК

Олександр Сергійович

державний експерт експертної групи з питань внутрішнього водного транспорту Директорату морського та річкового транспорту;

СИЧЕВСЬКА

Тетяна Григорівна

головний спеціаліст відділу економічної, інноваційної та інвестиційної політики в галузі морського та річкового транспорту Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту;

 

 

 

від Асоціації портів України «Укрпорт»:

ІЛЬЇН

Віктор Олекcійович

генеральний директор;

від Асоціації «Морська палата України»:

КІСЛОВСЬКИЙ

В’ячеслав Георгійович

виконавчий віце-президент;

від: Федерації роботодавців транспорту України

ГУСАК

Володимир Георгійович

генеральний директор;

від громадської організації «Бізнес-варта»:

ТКАЧОВ

Валерій Анатолійович

голова логістичного напрямку;

від Американської торговельної палати в Україні»:

ЛЕВІЦЬКА

Лідія Василівна

керівник напряму «інфраструктура»;

ТРЕТЬЯКОВ

Сергій Іванович

радник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон»;

від Європейської бізнес асоціації:

ЛУБНІНА

Ірина Андріївна

координатор Комітету з логістики;

КОПІЙКА

Ольга Олегівна

співголова Комітету з логістики;

СІЧКАР

Дар’я Олександрівна

голова робочої групи Комітету з логістики;

ВОРОНІНА

Ксенія Олександрівна

асистент Комітету з логістики;

ПІДРУЧНА

Ксенія Анатоліївна

радник товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство Рисоіл термінал»;

СВІТЛИЧНА

Олена Петрівна

менеджер товариства з обмеженою відповідальністю «Портінвест»;

від Асоціації міжнародних експедиторів України:

ЮРКО

Маргарита Станіславівна

юрист.

 

СЛУХАЛИ:

Басюка О. Г., який нагадав, що Урядом України поставлено завдання досягти таких показників у рамках цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)» за п’ять років роботи Кабінету Міністрів України:

– зростання перевезень пасажирів водним транспортом не менш ніж у 2 рази (з 19,1 тис. до 38 тис.);

– зростання обсягів перевезень вантажів: на 10% морем (з 135 млн т до 148,5 млн т), у 2 рази внутрішніми водними шляхами (з 10 млн т до 20 млн т).

Основними завданнями запропонованого проєкту Концепції державної політики та проєкту Плану реалізації державної політики щодо досягнення цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188 (далі – Концепція) є:

– визначення масштабу існуючої проблеми, її гостроти, динаміки, причин тощо;

– визначення пропонованого курсу політики, під чим розуміється, перш за все, розбивка поставленої цілі на дрібніші підцілі, а також визначення показників результативності політики;

– визначення шляху реалізації пропонованого курсу державної політики, а саме необхідного нормативного забезпечення, а також фінансового, адміністративно-організаційного та інформаційно-комунікаційного забезпечення реалізації запропонованого курсу.

З проєктом Концепції учасники обговорення могли ознайомитися на вебпорталі Уряду. Ним визначено низку підцілей, а також основних шляхів їх досягнення.

На сьогодні до вказаної Концепції додано чотири нових підцілі, які ще не було відображено в проекті, розміщеному на Урядовому порталі. Зазначені підцілі було додано на виконання доручення Кабінету Міністрів України стосовно підготовки і подання пропозицій до плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік.

Наразі учасники обговорення могли ознайомитися з оновленим проєктом Концепції на офіційному вебсайті Мінінфраструктури в розділі новини. Його було розміщено 17.01.2020.

Отже, до проєкту Концепції додатково включено такі підцілі:

7) зменшення шкідливого впливу діяльності морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище, для чого Мінінфраструктури слід наділити повноваженням затверджувати нормативно-правові акти щодо закриття та опломбування запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять;

8) наближення адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту до споживачів, для чого пропонується вдосконалити діяльність центрів надання сервісних послуг у сфері морського та річкового транспорту, забезпечити зручний доступ споживачів до отримання адміністративних послуг в електронному вигляді.

9) забезпечення повноцінного виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань, збереження правового режиму в міжнародному судноплавстві (на українських суднах та в морських портах) і відновлення ефективної системи управління реалізацією державної політики у сферах торговельного мореплавства, морського і річкового транспорту та безпеки судноплавства, для чого необхідно забезпечити реалізацію основних завдань у галузі морського та річкового транспорту в частині надходжень та витрат спеціального фонду Державної служби морського та річкового транспорту України;

10) імплементація міжнародно-правових норм в національне законодавство у сферах торговельного мореплавства, морського і річкового транспорту та безпеки судноплавства, що передбачає:

– надання згоди України на обов’язковість для неї Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року шляхом приєднання до неї задля забезпечення запобіганню перенесення шкідливих водних і патогенних організмів, зведення його до мінімуму;

– забезпечення впровадження в Україні найвищих стандартів праці, зокрема, щодо прав людини, професійного зростання моряків, соціального забезпечення, умов праці моряків, їх професійної безпеки, а також щодо розвинення та впровадження сучасної інфраструктури для берегових об’єктів соціально-побутового призначення.

– встановлення чітких вимог і критеріїв до посвідчення особи моряка та його формату. Спрощення доступу моряків на територію країн − учасників Конвенції, з метою звільнення на берег, транзиту, переходу на інше судно або повернення на Батьківщину.

ВИСТУПИЛИ:

Щодо підцілі 1 «Підвищення конкурентоспроможності морських портів».

Копійка О. О. зауважила про необхідність пришвидшення розроблення та впровадження Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів.

Левіцька Л. В. зазначила, що вказане питання має входити до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (далі – НКРТ), після утворення та початку роботи вказаного органу.

Басюк О. Г. відповів, що на сьогодні створено декілька варіантів зазначеної методики. Зауважив, що прискорення її впровадження неможливе через складний процес узгодження з усіма заінтересованими сторонами. Зазначив, що навіть у разі створення вказаного органу найближчим часом, початок його повноцінної роботи потребуватиме довшого терміну, тому розроблення вказаної методики є доцільним.

Ільїн В. О. зауважив про необхідність розроблення механізму переправлення коштів від портового адміністративного збору на розвиток морської галузі, зокрема на утримання Морської адміністрації в рамках міжнародного співробітництва. Зауважив, що кошти від портових зборів мають використовуватися виключно зв їх цільовим призначенням. Звернув увагу, що відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй по морському праву, іноземні судна не можуть обкладатися ніякими зборами лише за їх проходження через територіальне море. Іноземне судно, що проходить через територіальне море, може обкладатися лише зборами в оплату за конкретні послуги, надані цьому судну.

Щодо підцілі 2 «Підвищення ефективності управління портовою інфраструктурою».

Гусак В. Г. звернув увагу на необхідність побудови нових припортових залізничних станцій, оскільки саме їх відсутність є перешкодою на шляху зростання переробки вантажів морськими портами. Також зауважив про недостатність існуючих потужностей з переробки вугілля, запропонував включити питання будівництва відповідних терміналів до умов концесії порту Південний.

Щодо підцілі 3 «Залучення приватних інвестицій у державні стивідорні компанії та портову інфраструктуру».

Ільїн В. О. зауважив, що в концесію доцільніше передавати менш прибуткові підприємства, ніж ДП «МТП «Южний».

Щодо підцілі 4 «Вдосконалення законодавства про внутрішній водний транспорт».

Ільїн В. О. зауважив, що галузь очікує нової редакції Кодексу торговельного мореплавства України, оскільки норми чинного Кодексу не відповідають сучасним вимогам, і вважає за потрібне обов’язково включити питання її розроблення до Концепції.

Щодо підцілі 7 «Зменшення шкідливого впливу діяльності морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище».

Підручна К. А. повідомила, що, на її думку, розроблювані нормативно-правові акти щодо закриття та опломбування запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, міститимуть корупційну складову. Зазначила, що таке пломбування не вимагається міжнародними конвенціями. Зауважила, що функції із закриття та опломбування запірних пристроїв виконуються ДП «АМПУ» та не потребують додаткового регулювання.

Басюк О. Г. зауважив, що наразі опрацьовується питання внесення змін до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України в частині надання Мінінфраструктури відповідних повноважень щодо регулювання питання закриття та опломбування запірних пристроїв.

Копійка О. О. зауважила, що підціль щодо зменшення шкідливого впливу морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище доцільно залишити, але знайти інші шляхи для її досягнення.

Басюк О. Г. відповів, що наразі існує потреба в регулюванні зазначеного питання на законодавчому рівні, визначенні чітких критеріїв щодо проведення перевірки суднових систем на предмет належного пломбування суден під час заходження судна в морський порт, забезпеченні прозорості процесу державного контролю суден у морських портах, спрощенні та прискоренні процесу перевірки. Законопроєкт щодо надання повноважень Мінінфраструктури затверджувати порядок роботи з запірними пристроями, призначеними для скидання забруднюючих речовин, було розроблено на виконання абзацу четвертого пункту 3 протоколу № 30 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 09 серпня 2018 року.

Ілясевич Я. Я. зауважив, що відповідні зміни розробляються з урахуванням норм чинного законодавства . Було запропоновано розглядати зазначене питання з точки зору удосконалення існуючого порядку пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, в контексті розробленого Мінінфраструктури проекту наказу на ініціативу представників бізнесу 2017 року.

З інших питань.

Копійка О. О. зазначила, що Європейською бізнес асоціацією неодноразово направлялися пропозиції щодо необхідності зниження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден.

Басюк О. Г. відповів, що це питання потребує детального розгляду, та зазначив, що існуюча система надання послуг із лоцманського проведення працює задовільно, але всі обґрунтовані відповідними розрахунками пропозиції будуть розглянуті Мінінфраструктури.

Левіцька Л. В. зазначила, що питання тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден має бути врегульоване НКРТ після утворення та початку роботи вказаного органу. Зазначила про необхідність здійснення супроводу проєкту Закону України щодо НКРТ.

Басюк О. Г. підсумував, що в цілому проєкт Концепції оцінено позитивно. Більшість поставлених питань необхідно вирішувати при підготовці конкретних нормативно-правових актів і розробленні документів.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до проєкту Концепції державної політики та проєкту Плану реалізації державної політики:

1) щодо підцілі 2 «Підвищення ефективності управління портовою інфраструктурою»: доповнити захід «Розроблення комплексного плану розвитку морських портів» словами «, який включає зокрема розвиток припортових залізничних станцій».

2) щодо підцілі 4 «Вдосконалення законодавства про внутрішній водний транспорт»: викласти назву підцілі в редакції: «Вдосконалення законодавства у сфері морського та річкового транспорту». Включити розроблення нової редакції Кодексу торговельного мореплавства України.

2. При підготовці порту Південний до концесії розглянути доцільність включення в економічну модель створення (будівництва) терміналу для перевантаження вугілля.

3. Рекомендувати взяти до уваги необхідність супроводження проєкту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту».

4. Продовжити роботу над Методикою розрахунку розмірів ставок портових зборів та Порядком і умовами укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури.

5. Після отримання від Європейської бізнес асоціації обґрунтування та детальних розрахунків щодо зниження тарифів на лоцманські послуги в морських портах розглянути питання перегляду їх вартості.

 

Протокол вів                                                                      Олександр РЕБЕНОКВСІ Фахівцям та експертам