Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    20 Березня 2020, 10:40
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 04.10.2012 року № 589

«Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками»
20 Березня 2020, 10:40

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589 «Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт видано з метою створення ефективної гнучкої системи встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками для реагування на пропозиції вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку щодо встановлення конкурентоспроможних тарифів, щоб забезпечити сприятливі тарифні умови для збереження та залучення нових транзитних вантажопотоків через територію України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювались з 03.03.2020 по 10.03.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод і фінансово-економічні дослідження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом дослідження таких показників: доходи ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця»), обсяги та вантажообіг перевезення транзитних вантажів,  кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Відстеження статистичних показників обсягів і вантажообігу на залізницях України здійснюється шляхом аналізу форми галузевої статистичної звітності залізничного транспорту України ЦО-21 «Звіт про міжнародні перевезення по Україні по родам вантажів», що формується філією «Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 філією «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»).

Поінформованість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечувалось шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Мінінфраструктури.

Кількість суб’єктів господарювання відстежувалась шляхом підрахунку кількості укладених договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Впровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання або фізичних осіб, що здійснюють перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом.

Дія акта не призвела до збільшення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Дія акта поширювалася на всіх суб’єктів, які здійснювали перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Кількість укладених ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України  становить:

118 договорів на 2017 фрахтовий рік,

105 договорів на 2018 фрахтовий рік,

115 договорів на 2019 фрахтовий рік.

Протягом звітного періоду від реалізації наказу отримано доходи в сумі (у тис. дол. США):

378,2 – за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

329,9 – за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

276,6 – за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

здійснено перевезень транзитних вантажів в обсязі (у млн. тонн):

19,6 – за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

16,3 – за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

14,4 – за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Обсяги транзитних перевезень вантажів залізничним транспортом протягом останніх років демонстрували негативну динаміку.

Значне зменшення транзитних обсягів, яке викликане несприятливою кон’юнктурою на світових ринках, глобальними кризовими явищами в економіці, що негативно відображаються на динаміці обсягів, пов’язане з наступними факторами:

загострення конкуренції на основних світових сировинних ринках, в тому числі в частині перерозподілу ринків збуту з боку експортерів;

довготривала стагнація світових фінансових ринків, яка призводить до кризи в сегменті основних промислових галузей та нестабільності на енергетичних, металургійних та хімічних ринках;

падіння основних економічних індексів в КНР, США та деяких країнах Європи, в тому числі на фоні торгівельної війни, що продовжується між США та Китаєм з 2018 року.

Скорочення відбувалося майже за всіма основними видами вантажів. У загальній структурі перевезень значно скоротилися обсяги перевезень за наступною номенклатурою: кам’яне вугілля, нафтопродукти, хімічні та мінеральні добрива. Основний для України транзитний вантажопотік формувався в Російській Федерації (80%), що при негативній тенденції відвантажень впливає на зменшення обсягів перевезень в сегменті залізничних перевезень. Запроваджене Російською Федерацією квотування основної номенклатурної групи сировинних вантажів (кам’яного вугілля, нафтопродуктів) при транзиті територією України має негативний вплив на обсяги транзитних перевезень українською територією. Упродовж багатьох років зберігається тенденція щодо переорієнтації вантажів на порти Російської Федерації та країн Балтії. У перспективі надолужити втрачені обсяги перевезень буде досить проблематично.

За період з 01.01.2017 по 31.12.2019 Міністерством інфраструктури України та ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») 26 раз реалізовано право на встановлення пільгових тарифів, які є змінами до Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками.

Рішення щодо встановлення в межах наданих повноважень пільгових тарифів було подано протягом п’яти робочих днів з дати видання ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») відповідного наказу.

Відповідно до положень Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками здійснювався моніторинг ефективності встановлення коефіцієнтів до базової ставки Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними  напрямками. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі періодичного відстеження результативності можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося забезпечити реалізацію механізму ефективного гнучкого встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками з метою забезпечення сприятливих умов для збереження та залучення нових транзитних вантажопотоків через територію України.

 ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів