Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    21 Травня 2020, 11:54
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2012 № 1155

«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548»
21 Травня 2020, 11:54

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2012 № 1155 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою:

 - забезпечення приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України «Про ціни та ціноутворення» та Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

- створення умов, за яких держава, підприємства та установи транспортної галузі зможуть у повному обсязі виконувати функції та обов’язки щодо безпечного та якісного обслуговування транспортних процесів;

- забезпечення практики установлення в іноземній валюті державних регульованих тарифів (зборів, плати) на надання спеціалізованих послуг портів, послуг аеропортів та управління повітряним рухом;

- недопущення втрат державного бюджету в результаті встановлення регульованих тарифів (зборів, плати) у національній валюті;

- залучення значних іноземних інвестицій для модернізації і розвитку об’єктів транспортної інфраструктури;

- здійснення платежів в іноземній валюті за участь України в міжнародних транспортних організаціях тощо.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювались з 20.04.2020 по 04.05.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувались статистичні дані.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось за результатами 2017-2019 років відповідно до звіту про кошти, отримані від Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування, портових та аеропортових зборів та їх використання.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом дослідження показника нарахованої суми Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування, портових та аеропортових зборів за 2019 рік порівняно з 2018 та 2017 роками.

Поінформованість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечувалась шляхом розміщення постанови на офіційному вебсайті Мінінфраструктури.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Регуляторний акт чинний з 19.12.2012 до цього часу. Звітний період – 2017 – 2019 роки.

Відповідно до звіту про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання, сума отриманих за 2019 рік портових зборів (без ПДВ) становить 4 856 561,9 тис. грн, що на 9,7 % більше від суми, отриманої за 2018 рік, та на 9,4% менше від суми, отриманої за 2017 рік.

Показники нарахування портових зборів протягом 2017-2019 років змінювались як за рахунок зміни курсу валют, так і за рахунок зміни розмірів ставок портових зборів. Слід врахувати, що розміри ставок портових зборів в іноземній валюті, які ДП «Адміністрація морських портів України» справляє відповідно до Закону України «Про морські порти України» та Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2013 за № 930/23462, на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників та морських портів» від 06.12.2017 № 990 були знижені на 20 % починаючи з 1 січня 2018 року.

Кошти, які надходять від портових зборів, включаються до доходів діяльності та підлягають оподаткуванню на загальних засадах. Так, ДП «Адміністрація морських портів України» у 2019 році сплатило податків та зборів до Державного бюджету України на суму 2 538 831,7 тис. грн, що на 33,9 % більше ніж сплачено у 2018 році та менше на 19,1% ніж у 2017 році.

На показник розміру сплачених податків та зборів до державного бюджету вплинуло зниження на 20 % починаючи з 1 січня 2018 року розмірів ставок портових зборів та розмір відрахування до Державного бюджету частини чистого прибутку, а саме у 2017 році – 75 %, у 2018 році – 50 % та у 2019 році – 90 %.

Аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.04.2008 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.2008 за № 408/15099.

За інформацією ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль» та ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» сума коштів, отриманих за 2019 рік від аеропортових зборів (без ПДВ) становить 3 204 357 тис. грн, що на 6,1 % більше від суми, отриманої  за 2018 рік та на 12,3 % більше від суми отриманої за 2017 рік.

До Державного бюджету України у 2019 році ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль» та ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» сплатили податків та зборів на суму 2 263 244 тис. грн, що на 11,5 % більше ніж у 2018 році та більше на 7,5 % ніж у 2017 році.

У 2017-2019 роках ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України було затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 15.09.2010 № 669, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.2010 за № 844/18139 (втратив чинність 12.07.2019). На сьогодні ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України затверджено наказом Міністерства інфраструктури України «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України» від 04.06.2019 № 415 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 липня 2019 року за № 761/33732.

За інформацією ДП «Украерорух» сума отриманих коштів від Ставок плати за аеронавігаційне обслуговування за 2019 рік (без ПДВ) становить 2 871 696 тис. грн, що на 13,2 % менше від суми, отриманої за 2018 рік, та на 5,5 % більше від суми отриманої за 2017 рік. У 2019 році зменшення доходу від реалізації аеронавігаційних послуг відбулось у зв’язку зі зменшенням курсу євро на 20% протягом року та значним зростанням дебіторської заборгованості, що викликано накопиченням боргу зі сторони авіакомпанії ПАТ «АК «Міжнародні авіалінії України».

До Державного бюджету України у 2019 році ДП «Украерорух» сплатило податків та зборів на суму 1 061 832 тис. грн, що на 7,6 % більше ніж у 2018 році та більше на 38,8 % ніж у 2017 році.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених  цілей

На підставі періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що шляхом його впровадження вдалося зберегти позитивні тенденції минулих років, які відповідають меті прийнятого регуляторного акта.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності акта буде здійснено в 2023 році.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів