Міністерство інфраструктури України


Звіт про періодичне відстеження результативності дії наказу Міністерства інфраструктури України від 16.11.2012 № 690

«Про затвердження Порядку застосування електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом»
15 Лютого 2021, 15:34

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 16.11.2012 № 690 «Про затвердження Порядку застосування електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2012  № 2034/22346

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою затвердження порядку у сфері застосування електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, який регулюватиме застосування на залізничному транспорті електронних документів: пам’ятки про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, пам’ятки про видачу/приймання контейнерів форми ГУ-45к, відомості за користування вагонами форми ГУ-46, відомості за подавання та забирання вагонів та маневрову роботу форми ГУ-46а, відомості за користування контейнерами форми ГУ-46к, накопичувальної картки форми ФДУ-92, повідомлення про нас подавання вагонів під навантаження або вивантаження.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності дії Наказу здійснювалось з 17.07.2020 по 17.08.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності дії Наказу здійснювалось шляхом збору та аналізу інформації, побажань, відгуків, що надходили на офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України від заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів виконавчої влади.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України пропозицій та зауважень до Наказу не надходило.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Основними показниками результативності Наказу є відсутність пропозицій та зауважень від заінтересованих юридичних, фізичних осіб та органів виконавчої влади.

Показники результативності регуляторного акта не виражені у фінансових показниках.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення вантажів залізничним транспортом України.

Якісні та кількісні показники результативності регуляторного акта під час проведення періодичного відстеження порівняно з минулим періодом є незмінні, що свідчить про ефективне здійснення та належне врегулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері перевезення вантажів залізничним транспортом.

Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта високий і забезпечений відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів України.

9. Оцінка результатівреалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На підставі періодичного відстеження результативності Наказу можна зробити висновок, що впровадження цього нормативно-правового акта забезпечило реалізацію механізму прискорення та спрощення процеса обробки документів, пов’язаних з перевезенням вантажів залізничним транспортом, що в свою чергу сприяло поліпшенню обслуговування підприємств, установ, користувачів послуг залізничного транспорту.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Регуляторний акт у подальшому не потребує відстеження результативності Наказу.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/32614.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове