Для людей
з порушенням зору

    Новини    1 Березня 2021, 15:49
Версiя для друку


В Мінінфраструктури відбувся навчальний вебінар на тему «Підхід до імплементації Директиви ЄС/2017/2397 від 12 грудня 2017 року»

1 Березня 2021, 15:49

24 лютого 2021 відбувся в режимі online навчальний вебінар на тему «Підхід до імплементації Директиви ЄС/2017/2397 Європейського парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС, та стандарту ES – QIN: законодавство, освіта, сертифікація», за підтримки заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Наталії Форсюк, організований Проєктом технічної допомоги ЄС «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро».

Наприкінці 2020 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внутрішній водний транспорт», який вже включив частину норм Директиви, проте ще багато питань залишається вирішити протягом 2021 року на рівні вторинного законодавства та освітніх програм.

Зобов’язання України щодо імплементації Директиви 2017/2397 зазначені в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також у плані заходів з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106. Також, це одна з основних директив у сфері річкового транспорту, за якою Україна має подати матеріали до Європейської Комісії для отримання імплементаційного акта щодо визнання українських документів на внутрішніх водних шляхах ЄС для безперешкодного судноплавства.

Директива ЄС/2017/2397, яка вступає в силу з 18.01.2022, замінює собою складний набір регіональних вимог із багатосторонніми та двосторонніми угодами на більш просту, а головне, спільну для всього Європейського Союзу основу сертифікаційних та кваліфікаційних стандартів. Сертифікація, а отже й визнання освітніх програм на основі компетентності, що спираються на стандарт ES-QIN, може вимагати залучення декількох державних органів у залежності від шляху роботи, обраного у самій державі, яка застосовує або імплементує Директиву, а також залежить від конкретної обраної структури освітньої програми в державі.

Основними напрямами нормативної роботи в Україні протягом 2021 року, пов’язаними з імплементацією Директиви 2017/2397, стали:

 • оновлення наказу Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014 № 490 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2014 за № 1324/26101;
 • встановлення Вимог до програм теоретичної і практичної підготовки, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту;
 • внесення змін відповідно до стандарту ES-QIN до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19.11.1996 № 347 «Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.1997 за № 108/1912, та від 05.04.2018 № 627 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків»;
 • перегляд Державного стандарту 271 «Річковий та морський транспорт» та освітніх навчальних програм, тощо.

У ході вебінару європейськими лекторами наведено приклад із досвіду Королівства Нідерланди, а саме про компетентний орган з внутрішнього судноплавства (Міністерство інфраструктури та водного господарства), компетентний орган освіти (Міністерство освіти), незалежну екзаменаційну організацію для деяких теоретичних/практичних іспитів (наприклад, для отримання спеціальних дозволів), а також про реєстрацію та видачу свідоцтв («Кваліфікаційні свідоцтва Союзу»).

Захід складався з двох частин: лекцій та дискусії, під час якої слухачі мали змогу отримувати відповіді на свої запитання.

Акцентовано увагу на таких аспектах:

 • обов'язок мати свідоцтво на борту судна внутрішнього плавання;
 • посилання та стандарти щодо компетентності;
 • видача свідоцтв (процедура, поновлення, вилучення, визнання, чинність і т. ін.);
 • спеціальні дозволи: зобов'язання, критерії, процедури і т. ін.;
 • медичні огляди: критерії, адміністративні рамки та процедури;
 • видача послужних книжок, фіксування строку плавання;
 • бази даних: функціонування, обмін та захист інформації – досвід становлення;
 • вимоги, розроблені в залежності від конкретної системи (компетентні органи, моніторинг та оцінка якості; прозорість);
 • адаптація профільної для ВВТ освіти України, навчальних програм та складання іспитів з огляду на стандарти ES-QIN;
 • адміністративні процедури для внутрішнього погодження освітніх програм, реєстрації та видачі свідоцтв та спеціальних дозволів, а також свідоцтв про медичну придатність;
 • перехідні положення для нової системи.

Лектори вебінару: Ганс ван дер Верф та Гаррі де Лейер – експерти Проєкту технічної допомоги ЄС «Сприяння транспортного розвитку річки Дніпро», Йан Смалленгенге – координатор проєкту «STC-Group» (Нідерланди), Річард ван Ліре – експерт проєкту «STC-Nestra B.V.» (Нідерланди);

Модератор заходу – Олена Старікова, керівник експертної групи реформування річкового транспорту Директорату реформування морської та річкової галузі Мінінфраструктури.

Аудиторія: представники Дунайської Комісії, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, працівники Мінінфраструктури, МОН, МОЗ, Морської адміністрації, галузеві ВНЗ, учбово-тренажері центри та державні підприємства, Офіс підтримки реформ Мінінфраструктури.

Проведення таких заходів є дуже важливим для українських державних органів з огляду на прагнення України до приведення внутрішньодержавних процедур до європейських стандартів. Особливо це стосується обміну практичним досвідом, як то: основними елементами навчальної та практичної підготовки членів екіпажу палубної команди в рамках програми COMPETING, ознайомлення з досвідом Королівства Нідерландів стосовно видачі послужних книжок та ведення суднових журналів, використання тренажерів та навчання, а також складання іспитів у сфері внутрішнього судноплавства та видачі відповідних свідоцтв.

Практичні аспекти зазначених питань стали особливо актуальними після прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт», враховуючи необхідність швидкої реалізації галузевої реформи.

Мінінфраструктури відзначає ефективність проведених спільно з Проєктом технічної допомоги ЄС «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро» протягом 2020 року інформаційних та комунікативних заходів, які знаходять своє продовження і в 2021 році, та дякує за безцінний вклад європейських експертів у розвиток внутрішнього судноплавства.

 

Презентаційні матеріали:

ВВТ на європейському рівні - кваліфікація персоналу

Освіта та підготовка у внутрішньому судноплавстві

Освіта на основі компетентності, орієнтована на майбутнє внутрішнього судноплавства

Видача суднових журналів та послужних книжокВСІ Новини