Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    7 Травня 2021, 15:34
Версiя для друку


Звіт про повторне відстеження результативності дії наказу Міністерства інфраструктури України від 25.02.2019 № 124

«Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту»
7 Травня 2021, 15:34

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.02.2019 № 124 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  03.04.2019 за № 343/33314 із змінами, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2020 № 454 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є затвердження методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об’єкта транспорту (далі - власник (володілець)) і замовника доступу (далі ‑ замовник).

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 15.03.2021 по 12.04.2021.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний та аналітичний методи одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

З моменту оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України пропозицій та зауважень до Наказу не надходило. За час дії Наказу надійшла одна скарга щодо завищення володільцем інфраструктури об’єкта транспорту тарифу розміру одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту (плати за розроблення та видачу технічних умов з доступу).

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників:

- розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів, пов’язаний з дією регуляторного акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

- кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо неможливості формування та визначення одноразової плати суб’єктами господарювання, що є власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта транспорту, у зв’язку з неврегульованістю положень Методики;

- кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо неможливості формування та визначення періодичної плати суб’єктами господарювання, що є власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта транспорту, у зв’язку з неврегульованістю положень Методики;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось шляхом опрацювання інформації, розміщеної на офіційних вебсайтах Державної служби статистики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, отриманої на адресу Мінінфраструктури.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показники результативності

2019/2021

Розмір надходжень до Державного бюджету України та місцевих бюджетів у вигляді податків та зборів

Внаслідок дії регуляторного акта не застосовується.

Кількість суб’єктів господарювання,  на яких поширюється дія регуляторного акта

Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які є  операторами, провайдерами телекомунікацій.

За даними вебсайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, станом на 09.04.2021 Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій  нараховував 3843 од.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів господарювання, не передбачених законодавством

кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо неможливості формування та визначення одноразової плати

1 (одне) за даними обліку скарг, що надійшли до Мінінфраструктури

кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо неможливості формування та визначення періодичної плати

0 (нуль) за даними обліку скарг, що надійшли до Мінінфраструктури

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із основних положень регуляторного акта

Високий. Регуляторний акт розміщено на офіційних вебсайтах Мінінфраструктури (/documents/1228.html, /files/Dok_NORMATUVKA/454.pdf),  Верховної Ради України, та на ряді інших ресурсів.


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта показала, що з його прийняттям вдалося досягти задекларованих цілей, а результати реалізації його положень свідчать про позитивний ефект від прийняття, оскільки врегульовано вимоги Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено у IІ кварталі 2024 року.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів