Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    20 Вересня 2021, 11:33
Версiя для друку


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 192

«Про реалізацію експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування»
20 Вересня 2021, 11:33

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 192 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Постанова прийнято відповідно до пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» від 22 березня 2018 року № 2362-VIII з метою прискорення розбудови мережі якісних автомобільних доріг загального користування, а саме скорочення строку набуття права на виконання їх капітального ремонту.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у період з 05.02.2020 по 05.02.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження результативності постанови використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося шляхом збирання та аналізу інформації, отриманої від органів виконавчої влади, які забезпечують управління автомобільними дорогами загального користування.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: розмір економії державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта; кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта; розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта; кількість об’єктів на які буде залучено незалежного інженера-консультанта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширювалась дія регуляторного акта – 620 суб’єктів господарювання.

Кількість об’єктів на які залучено незалежного інженера-консультанта – 7.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Постанову оприлюднено на вебсайті Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також надіслано для організації виконання до Укравтодору, Укрінфрапроекту, а також обласних державних адміністрацій.

Показники розміру економії державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, а також розміру коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – відсутні.

Так, аналізуючи інформацію органів виконавчої влади встановлено, що положення експериментального проекту були застосовані Черкаською обласною державною адміністрацією, якою забезпечено реалізацію 7 проектів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що дозволило забезпечити подання заяв до Державно-архітектурно-будівельної інспекції України про їх прийняття в експлуатацію та видачу відповідних сертифікатів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта дає можливість суттєво скоротити строк набуття права на виконання  капітального ремонту автомобільних доріг загального користування та забезпечити введення їх в експлуатацію в межах будівельного сезону.

Висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей можна буде зробити за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта, оскільки ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування в 2020 році в більшій мірі виконувалися без урахування можливостей експериментального проекту у зв’язку з тим, що на час набуття чинності Постанови більша частина запланованих на 2020 рік ремонтно-будівельних робіт на об’єктах вже була забезпечена затвердженою проектною документація.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів