Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    20 Вересня 2021, 11:35
Версiя для друку


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 09.04.2021 № 204

«Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг»
20 Вересня 2021, 11:35

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 09.04.2021 № 204
«Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.06.2021 за № 738/36360 (надалі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ прийнято з метою підвищення рівня безпеки автомобільних доріг шляхом регламентування процедури обстеження та вивчення характеристик і дефектів (недоліків) автомобільної дороги з метою виявлення наявних та потенційних ризиків виникнення дорожньо-транспортних пригод і надання рекомендацій щодо запобігання їх виникненню та усунення.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у період з 21.12.2020 по 9.04.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження результативності наказу використовувався статистичний метод та дані, отримані шляхом дослідження показників результативності регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується  результативність, а також способи одержання  даних

Результативність регуляторного акта відстежується за наступними показниками: розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, кількість проведених перевірок безпеки автомобільних доріг на автомобільних дорогах міжнародного значення, кількість проведених перевірко безпеки автомобільних доріг на автомобільних дорогах національного значення, кількість проведених перевірок автомобільних доріг на дорогах місцевого значення, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

Поінформованість  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечується шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Мінінфраструктури www.mtu.gov.ua.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Впровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Дія наказу поширюється на всіх суб’єктів господарювання, суб’єктів господарювання, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг.

За період проведення базового відстеження результативності наказу, пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання на яких розповсюджується його дія, не надходило.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів  і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – 0 грн.

До набрання чинності регуляторного акта правові підстави на здійснення перевірки безпеки автомобільних доріг, відсутні, а отже досягнення таких надходжень - неможливе.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта – 45*

*Відповідно до рекомендацій консультантів міжнародної технічної допомоги в Україні для ефективного проведення аудиту безпеки автомобільних доріг необхідно залучати 1 аудитора на 100 км дороги на якій проводиться аудит відповідно до результатів будівництва автомобільних доріг загального користування  в 2020 році обсяг сягає 4 тис. км. В наступні 5 років передбачається збереження таких темпів будівництва. Враховуючи зазначене кількість аудиторів необхідних для проведення аудиту безпеки автомобільних доріг складає близько 40 аудиторів. Також в розрахунок включено додатково 5 осіб (у разі збільшення темпів будівництва).

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – 13 899,6 грн.

Витрати на одного суб’єкта господарювання на рік  ставлять 308,88 грн, а враховуючи, кількість осіб необхідних для проведення аудиту безпеки автомобільних доріг - складає 45 осіб, то сумарні витрати пов’язані з виконанням вимог акта становитимуть 13 899,6 грн.

Кількість проведених перевірок безпеки автомобільних доріг на автомобільних дорогах міжнародного значення, кількість проведених перевірко безпеки автомобільних доріг на автомобільних дорогах національного значення – 0;

До набрання чинності регуляторного акта правові підстави на здійснення перевірки безпеки автомобільних доріг, відсутні.

Кількість проведених перевірок автомобільних доріг на дорогах місцевого значення – 0;

До набрання чинності регуляторного акта правові підстави на здійснення перевірки безпеки автомобільних доріг, відсутні.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній

Поінформованість  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечується шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Мінінфраструктури www.mtu.gov.ua.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація регуляторного акта дала можливість унормування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, запобігти виникненню місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та пом’якшити тяжкість їх наслідків, покращити організаціюта безпеки руху, зменшити соціальні витрати і витрати на медичне обслуговування за рахунок зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

На підставі базового відстеження результативності можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього нормативно-правого акта вдалося  забезпечити рівень підвищення безпеки автомобільних доріг та дорожнього руху.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів