Міністерство інфраструктури України


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 № 267

«Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг»
20 Вересня 2021, 11:41

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 № 267
«Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.05.2021 за № 863/36485 (надалі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ прийнято з метою створення та забезпечення роботи реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг відповідно до вимог Закону України «Про автомобільні дороги».

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у період з 21.12.2020 по 18.05.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження результативності наказу використовувався статистичний метод та дані, отримані шляхом дослідження показників результативності регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується  результативність, а також способи одержання  даних

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта – 60 одиниць, відповідно до інформації, розміщеної в Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України, зазначено 15 органів з сертифікації персоналу. Також орієнтовно визначено 45 потенційних осіб, що здійснюватимуть аудит безпеки автомобільних доріг.

Кількість органів сертифікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, кількість аудиторів безпеки автомобільних доріг на даний час точно визначити неможливо, тому як за базовий показник взято кількість вже акредитованих органів з сертифікації персоналу та за результатами консультацій із залученими експертами міжнародної технічної допомоги в Україні установлено, що достатньою кількістю аудиторів безпеки автомобільних доріг для ефективного проведення аудиту безпеки автомобільних доріг з врахуванням темпів будівництва (реконструкції) автомобільних доріг достатньою кількістю аудиторів та юридичних осіб, що залучають таких осіб є 45.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за 1 рік становить 21 782,7 грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

Проєкт регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України у розділі «Діяльність» – «Регуляторна діяльність».

Впровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Дія наказу поширюється на всіх суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та громадян.

За період проведення базового відстеження результативності наказу, пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання на яких розповсюджується його дія, не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація регуляторного акта дала можливість унормування процедури створення, накопичення, обробки, систематизації, зберігання, захисту і надання відомостей з Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

На підставі базового відстеження результативності можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього нормативно-правого акта вдалося  встановити процедуру створення, накопичення, обробки, систематизації, зберігання, захисту і надання відомостей з Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/33086.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове