Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    2 Листопада 2021, 12:05
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 27.06.2012 № 363

«Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 № 18»
2 Листопада 2021, 12:05

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2012 року № 363 «Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 № 18», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1171/21483 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України. 

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта було правове врегулювання питань охорони вантажів відомчою воєнізованою охороною залізничного транспорту під час перевезення залізничним транспортом, забезпечення схоронності та запобігання розкраданням вантажів шляхом забезпечення супроводження відомчою воєнізованою охороною, удосконалення переліку вантажів, які потребують обов’язкової охорони відомчою воєнізованою охороною. 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 30.05.2021 року по 30.06.2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний аналіз витрат АТ «Укрзалізниця» на оплату претензій за недостачу вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася на підставі інформації, наданої АТ «Укрзалізниця», щодо аналізу витрат АТ «Укрзалізниця» на оплату претензій за недостачу вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Регуляторний акт не передбачає надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів і не має впливу на них.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів, зазначених у Переліку вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 20 січня 1997 року № 18 «Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1997 року за № 36/1840.

Суб’єкти господарювання та/або фізичні особи витрачають кошти на оплату супроводження воєнізованою охороною за врегульованими тарифами (ставками Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317«Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 340/16356). Час на оформлення документів, пов’язаних із перевезенням вантажів у супроводі воєнізованої охорони, не змінився.

Кількісні значення статистичних показників результативності положень регуляторного акта щодо суми збитків галузі від розкрадання вантажів становлять:

За період

Усього збитків від розкрадання тис. грн

У тому числі від розкрадання

номенклатурних вантажів

неноменклатурних вантажів

01.01.2018–31.12.2018

2 1673

2699

18974

01.01.2019–31.12.2019

31663

2829

28834

01.01.2020–31.12.2020

55120

2304

52816

01.01.2021–30.06.2021

16893

1484

15409

За період відстеження показників результативності регуляторного акта суми збитків галузі від розкрадання вантажів номенклатурних вантажів значно менші у порівнянні з неноменклатурними вантажами, що вказує на дієвість нормативного акта.

На офіційний сайт Міністерства інфраструктури України, за період відстеження показників результативності регуляторного акта, пропозицій та зауважень до наказу не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що, зважаючи на погіршення криміногенної ситуації внаслідок ліквідації транспортної міліції, завдяки впровадженню регуляторного акта вдалося зменшити витрати ПАТ «Укрзалізниця» на оплату претензій за недостачу номенклатурних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, і врегулювати взаємовідносини сторін у процесі перевезення вантажів.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Регуляторний акт у подальшому не потребує відстеження результативності Наказу.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів