Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    24 Листопада 2021, 16:36
Версiя для друку


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 16.07.2021 № 372

«Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування»
24 Листопада 2021, 16:36

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 16 липня 2021 року № 372 «Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2021 року за № 990/36612 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ прийнято з метою удосконалення порядку допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування під час реалізації експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (далі – експериментальний проєкт).

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у період з 02.10.2021 по 02.11.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження результативності наказу використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося шляхом збирання та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів господарювання.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься дія регуляторного акта, кількість тягового рухомого складу, що буде задіяний суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, обсяг вантажоперевезень (вантажообіг, ткм), що здійснюється суб’єктами господарювання в рамках експериментального проєкту, кількість транспортних подій та інцидентів за участі приватних локомотивів, розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширювалась дія регуляторного акта – 14 суб’єктів господарювання.

Значення показників результативності акта, таких, як кількість тягового рухомого складу, що був задіяний суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, обсяг вантажоперевезень (вантажообіг, ткм), що здійснювався суб’єктами господарювання в рамках експериментального проєкту, кількість транспортних подій та інцидентів за участі приватних локомотивів, розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів – відсутні.

Прийняття регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів господарювання, не передбачених законодавством.

Витрати суб’єктів господарювання залежали від кількості дільниць, які суб’єкти господарювання заявили до участі в експериментальному проєкті. Суб’єкти господарювання, щодо яких не прийнято рішення стосовно допуску до участі в експериментальному проєкті (через порушення вимог Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування) несли витрати на адміністративні процедури.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта високий. Наказ опубліковано в офіційному друкованому виданні бюлетені «Офіційний вісник України» від 13.08.2021 № 62, розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України, включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта дає можливість покращити умови підготовки документів учасниками експериментального проєкту, знизити ризики, пов’язані з організацією перевізного процесу, забезпеченням безпеки перевезень і наданням транспортних послуг необхідної якості при експлуатації приватних локомотивів під час реалізації експериментального проєкту, відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури.

З часу введення в дію регуляторного акта суб’єктами господарювання подавались заяви на участь у реалізації експериментального проєкту на дільницях з рухом швидкісних пасажирських поїздів категорій «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Жоден суб’єкт господарювання не отримав допуску до участі у експериментальному проєкті.

Оскільки строк дії регуляторного акта до 4 грудня 2021 року, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватися не буде. Разом з тим інформація щодо ступеня досягнення визначених цілей буде відображена у звіті щодо оцінки результатів експериментального проєкту, відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 2 Порядку реалізації експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року
№ 1043 «Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування».

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

 ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів