Міністерство інфраструктури України


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ, ФІНАНСУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ СУБВЕНЦІЇ, В РАМКАХ ФІНАНСОВОЇ УГОДИ «НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄІБ

22 Травня 2023, 12:39

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») ратифікованою Законом України від 22 квітня 2015 № 346-VIII (далі –Фінансова угода), затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро спрямованих на реалізацію проектів з відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що зазнали руйнувань через військові дії росії, а також проектів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значний наплив ВПО, у тому числі проектів із забезпечення житлом.

Кредитні кошти будуть спрямовані громадам у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 (зі змінами), оголошує відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в межах «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

Пропозиції по проєктам, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, можуть подаватися органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади/виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.

Звертаємо увагу, що Європейським інвестиційним банком визначено «зони безпеки», відповідно до яких реалізація проектів не буде здійснюватися на тимчасово окупованих територіях, територіях, де ведуться активні бойові дії, а також на територіях, що умовно віднесені до:

«Червоної зони» - території <50 км від зони активних бойових дій або км від кордону з рф та Білоруссю (дуже високий ризик)

«Помаранчевої зони» - території в межах 50-100 км від зони активних бойових дій або в межах 20-70 км від кордону з рф та Білоруссю (високий ризик)

Відбір проектів буде здійснюватись відповідно до вимог Фінансової угоди на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Умовами участі у відборі є:

  1. комунальна власність об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;

  2. забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

  3. наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), яка обов’язково враховує потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також забезпечення вимог щодо енергоефективності будівель під час розроблення проектної документації;

  4. співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість, комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо

  5. об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

  6. спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції;

  7. замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

Звертаємо увагу, що у разі, якщо очікувана вартість предмету закупівлі дорівнює або перевищує 5 млн євро без ПДВ закупівля буде здійснюватися за міжнародними процедурами згідно із Керівництвом ЄІБ із закупівель (тендерна документація на одній із офіційних мов ЄС, вимоги щодо обов’язковості публікації в офіційному віснику ЄС тощо).

Відбір проектів здійснюється відновідно до таких напрямів:

1) будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будівель:

закладів освіти (дошкільної освіти, середньої освіти тощо);

закладів охорони здоров’я (амбулаторії, лікарні, диспансери, госпіталі, поліклініки тощо):

центрів надання адміністративних послуг;

центрів безпеки громадян;

адміністративні будівлі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

2) реконструкція, капітальний ремонт критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання);

3) будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією рф.

Пріоритетність при відборі надається проєктам, які відповідають наступним умовам:

відновлення об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією рф;

соціальна значимість об’єкту, зокрема кількість осіб, які матимуть доступ до об’єкту після реалізації проєкту;

наявність актуальної проєктної документації, розробленої відповідно до чинних ДБН, ДСТУ та настановам (врахування енергоефективності, інклюзії тощо).

 

Для участі в програмі необхідно надати до Мініфраструктури:

анкету проєкту за відповідною формою що додається, для кожного проєкту;

копію зведеного кошторисного розрахунку та/або очікувану вартість проєкту з розрахунком (у разі необхідного коригування проекту);

копію звіту за результатами експертизи проєктів будівництва;

копію рішення відповідного органу влади (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, у разі нового будівництва – довідку про право власності на земельну ділянку та лист-підтвердження того, що жодне населення не буде переміщене;

гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування проєктів;

акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»;

довідка щодо відсутності простроченої заборгованості з погашення і обслуговування раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі (у довільній формі);

презентаційні матеріали по кожному проєкту за формою, що додається.

Пропозиції про участь у відборі проєктів з додатковими матеріалами необхідно подати в строк до 02 червня 2023 рокувключно разом із супровідним листом надіславши їх офіційно через систему електронної взаємодії органів влади (у разі її відсутності всі документи необхідно надіслати на електронну адресу Мініфраструктури: miu@mtu.gov.ua).

Крім того, для оперативного опрацювання інформації, додатково надіслати на електронну адресу контактних осіб відповідних областей.

Проекти, що подаються для участі у програмі, мають бути внесені до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури.

Телефони для довідок:

Для проєктів Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької та Черкаської областей: контактна особа – Бабак Юлія Віталіївна, тел. 044-351-40-89, електронна пошта: y.babak@mtu.gov.ua

Для проєктів Волинської, Київської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей та м. Київ: контактна особа – Тараканова Юлія Ігорівна, тел. 044-351-48-69, електронна пошта: y.tarakanova@mtu.gov.ua

Для проєктів Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської бластей: контактна особа – Іляшенко Оксана Сергіївна, тел. 044-351-40-73, електронна пошта: o.iliashenko@mtu.gov.ua

Анкета водовідведення

Анкета водопостачання

Анкета теплопостачання

Форма презентаційних матеріалів

Анкета проєкту (заклади освіти, охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг)

 

 

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/34331.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове