Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    24 Травня 2023, 17:56
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження порядку очищення стічних вод в уразливих зонах»
24 Травня 2023, 17:56
  1. Розробник

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2. Назва проекту акта

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку  очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах»

3.   Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт акта розроблено на виконання вимог абзацу 7 частини першої статті 9 розділу ІІІ Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» розроблено проєкт акта, прийняття якого забезпечить необхідність визначення органами місцевого самоврядування уразливих з екологічної точки зору водних масивів та впровадження в них більш жорстких вимог до якості очищення стічних вод.

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку  очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах» (далі – проєкт акта) є забезпечення встановлення більш жорстких вимог до очистки стічних вод в екологічно уразливих зонах, що призведе до зменшення/уникнення шкідливого впливу недостатньо очищених стічних  вод на навколишнє природне середовище, а також визначить перелік та послідовність дій для поліпшення стану уразливих зон та екологічної ситуації в Україні в цілом.

Проєктом акта пропонується затвердити Порядок очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах.

Зокрема, проєктом акта передбачено:

- врегулювання питання щодо визначення масиву поверхневих вод уразливою зоною;

- необхідність прийняття органом місцевого самоврядування рішення про за запровадження або реконструкцію системи централізованого водовідведення та/або очисних споруд систем централізованого водовідведення в населених пунктах популяційний еквівалент якого складає 10 000 і більше;

- запровадження у населених пунктах популяційний еквівалент яких становить 10 000 і більше перед скиданням в уразливі зони повної біологічної очистки та додаткової очистки від сполук фосфору та сполук нітрогену;

- доступні технології та обладнання для гарантованого досягнення якості очищення стічних вод, що вимагається для дозволу на їх скид в уразливих зонах.

Прийняття проєкту акта забезпечить встановлення більш жорстких вимог до очистки стічних вод  в  екологічно  уразливих  зонах, зменшить негативний вплив на навколишнє природне середовище, що реалізує створення сприятливих умов життєдіяльності людини

 4.   Спосіб оприлюднення проєкту акта

Проєкт акта розміщено на офіціальному вебсайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua)

5.   Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх обєднань:

зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення.

6.   Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

 зауваження та пропозиції до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб слід надсилати на адресу: o.koziichuk@mtu.gov.ua

Проєкт постанови

ПОРЯДОК очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах

Додаток до Порядку

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

 ВСІ Оголошення