Міністерство інфраструктури України


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про перейменування деяких географічних об’єктів»
25 Березня 2024, 12:16

1. Розробник:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

2. Стислий виклад змісту проєкту акта:

Правові засади засудження російської імперської політики в Україні, заборони пропаганди її символіки, порядок ліквідації символіки російської імперської політики визначає Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» (далі – Закон).

За змістом абзаців першого і третього пункту 6 статті 8 Закону Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільним адміністраціям населеного пункту (населених пунктів) доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку перейменувати, зокрема інші географічні об’єкти, назви яких містять символіку російської імперської політики.

У разі якщо протягом строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (обласними, районними, сільськими, селищними, міськими радами), військовими адміністраціями населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільними адміністраціями населеного пункту (населених пунктів) у встановленому цим Законом порядку не прийнято рішення про перейменування назв географічних об’єктів, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, таке рішення у формі постанови приймається Кабінетом Міністрів України у тримісячний строк, що обчислюється з моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Така постанова приймається з дотриманням вимог, встановлених цим Законом, статтею 5 Закону України «Про географічні назви», з урахуванням пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.

Згідно з абзацами шостим – восьмим частини першої статті 7 Закону України «Про географічні назви» (далі – Закон № 2604-IV) найменування та перейменування географічних об’єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснюють, зокрема:

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради – щодо географічних об’єктів, розташованих на території кількох районів у межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області;

районні ради – щодо географічних об’єктів, розташованих на території кількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району;

сільські, селищні, міські ради – щодо географічних об’єктів, розташованих відповідно на території села, селища, міста.

Частиною третьою статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» передбачено, що рішення про організацію чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Таким чином, із врахуванням положень абзацу третього статті 1 Закону України «Про географічні назви», географічними об’єктами, перейменування яких доручено здійснити Кабінетові Міністрів України відповідно до
абзацу третього пункту 6 статті 8 Закону, є гори, хребти, скелі, ущелини, льодовики, рівнини, низовини, яри, балки, острови, коси, вулкани, печери тощо; затоки, протоки, лимани, озера, болота, водосховища, річки, канали тощо; залізничні станції, роз’їзди, порти, пристані, аеропорти тощо; природні парки, заповідники, заказники, заповідні урочища та інші подібні об’єкти, найменування (перейменування) яких належить до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських рад, відповідних військових або військово-цивільних адміністрацій населених пунктів.

З метою підготовки проєкту акта, передбаченого абзацом третім пункту 6 статті 8 Закону, Мінінфраструктури звернулося до Держгеокадастру щодо надання відомостей Державного реєстру географічних назв про назви та місце розташування всіх географічних об’єктів, що знаходяться на території України.

За результатами аналізу отриманої від Держгеокадастру інформації щодо назв географічних об’єктів, що містяться в Державному реєстрі географічних назв (далі – Державний реєстр), встановлено, що відомості щодо значної кількості географічних об’єктів, які містяться у Державному реєстрі, є неактуальними в частині місця їх розташування, назв, включення до Державного реєстру відомостей щодо неіснуючих об’єктів або включення до Державного реєстру відомостей про один і той же об’єкт декілька разів.

У зв’язку з наведеним, Мінінфраструктури додатково звернулося до Міндовкілля, Держводагентства та АТ «Укрзалізниця» з проханням надати інформацію щодо актуальності назв та переліку географічних об’єктів, відомості про які були надані Держгеокадастром.

Після отримання відповідної інформації від Міндовкілля, Держводагентства та АТ «Укрзалізниця» було сформовано орієнтовний перелік географічних об’єктів, назви яких можуть містити символіку російської імперської політики, та надіслано його обласним державним (військовим) адміністраціям з проханням опрацювати за участі представників відповідних територіальних органів Держгеокадастру, Держводагентства, Держлісагентства, Українського інституту національної пам’яті, органів місцевого самоврядування, філій
АТ «Укрзалізниця», наукових установ, закладів освіти матеріали, отримані від Міндовкілля, Держгеокадастру, Держводагентства, АТ «Укрзалізниця», та орієнтовний перелік з урахуванням фахових висновків Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань реалізації норм Закону щодо належності об’єктів до символіки російської імперської політики, за результатами чого надати інформацію щодо переліку географічних об’єктів, розташованих на території відповідної області, назви яких містять (можуть містити) символіку російської імперської політики, та пропозиції щодо нових назв таких об’єктів.

На основі інформації, отриманої від Українського інституту національної пам’яті та обласних державних (військових) адміністрацій (окрім Донецької облдержадміністрації, якою не надано відповідних пропозицій), сформовано перелік географічних об’єктів, назви яких містять (можуть містити) символіку російської імперської політики, та пропозиції щодо їх перейменування. 

Водночас щодо низки географічних об’єктів, назви яких можуть містити символіку російської імперської політики, не надійшли пропозиції щодо їх перейменування або було встановлено, що назви таких географічних об’єктів є похідними від назв населених пунктів, рішення щодо перейменування яких на даний час не прийнято чи питання щодо належності назв яких до символіки російської імперської політики потребує додаткового опрацювання (перелік таких географічних об’єктів додається).

3. Спосіб оприлюднення проєкту акта:

Проєкт акта, пояснювальну записку розміщено на офіційному вебсайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів з дня оприлюднення.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Зауваження та пропозиції надсилати електронною поштою на адресу: www.mtu.gov.ua; y.kotok@mtu.gov.ua. 

 

Проєкт постанови

Додаток

Пояснювальна записка

Додаток до ПЗ

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/35446.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове