Для людей
з порушенням зору

    Плани    8 Травня 2015, 05:06
Версiя для друку


План заходів Міністерства інфраструктури України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

8 Травня 2015, 05:06

Залізничний транспорт

Водний транспорт

Дорожнє господарство

Автомобільний та міський транспорт

Авіаційний транспорт

Поштовий зв'язок

Інвестиційна діяльність

 
Залізничний транспорт
 
Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів Українита Коаліційній угодіЗміст заходу
Утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально-інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності, реалізації непрофільних активів УкрзалізниціЗабезпечення реєстрації у встановленому порядку публічного акціонерного товариства
Прийняття рішення стосовно передачі непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна України
Розмежування господарських функцій і функцій державного управління (господарські функції передаються до Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 100 % акцій якого закріплені в державній власності, а функції державного управління - відповідним органам державної виконавчої влади)Впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності
Прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про залізничний транспорт»:
 • доопрацювання законопроекту (приведення у відповідність до положень актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію України та ЄС – із залученням європейських спеціалістів);
 • громадське обговорення законопроекту;
 • направлення законопроекту на погодження до органів виконавчої влади;
 • направлення законопроекту в Мін’юст для проведення правової експертизи;
 • внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів.
Розробка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту
Розробка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який  у тому числі включатиме механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між економічно обґрунтованим рівнем тарифів та встановленим
Підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом:
 • моніторинг розділення витрат окремо на послуги: інфраструктури, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень;
 • проведення аналізу витрат на кожний вид послуг залізничного транспорту;
 • проведення аналізу витрат на послуги з перевезення пасажирів у соціальному сегменті перевезень.
Водний транспорт

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти України». Захист інтересів інвесторівРозробка програм розвитку державних стивідорних компаній на середньостроковий період
Розробка та затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів
Розробка проекту Порядку і умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури
Реалізація проектів державно-приватного партнерства на території державних стивідорних компаній
Підготовка до приватизації цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність в морських портах, відповідно до Закону України «Про морські порти України»
Скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України:
 • розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, через прийняття нової редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»;
 
Реалізація проектів державно-приватного партнерства на території державних стивідорних компаній
Розробка Положення про систему управління безпекою об'єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті
 
 
Прийняття базового закону «Про внутрішній річковий транспорт» для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об'єктів портової інфраструктури в державної власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об'єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди
Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»:
 • розробка законопроекту;
 • громадське обговорення законопроекту;
 •  направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів державної влади;
 • направлення законопроекту на проведення правової експертизи до Мін’юсту;
 • подання законопроекту на розгляд до Кабінету Міністрів України.
 
Розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції ведення господарської діяльності, з іншої
Введення єдиного річкового збору, який дозволить фінансово підтримати належний стан річкових шляхів
 Вдосконалення заходів щодо тарифного регулювання на річковому транспорті

Дорожнє господарство

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України
та Коаліційній угоді
Зміст заходу
Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функційПередача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій
Створення Державного дорожнього фонду, в тому числі за рахунок акцизів із продажу нафтопродуктів
Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» регіональних компаній та їх подальшої приватизації. Створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерстваВнесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування
Включення до контрактів на будівництво автомобільних доріг обов'язкової умови про взяття підрядником зобов'язань із забезпечення гарантійного терміну служби елементів автомобільної дороги з обов'язком оприлюдненням відповідних умов контрактів, про підтримку після введення в експлуатацію та відповідальність за невиконання цих положеньРозробка проектів змін (актів) до нормативно-правових актів з метою адаптації вітчизняного законодавства та імплементації положень типових контрактів FIDIC
Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії 
(5 – 7 років). Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг
Реалізація пілотного проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії.
Підготовка перспективних проектів для подальшого впровадження подібних контрактів
Здійснення з боку держави ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та введенням сезонних обмеженьВнесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні
Впровадження європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання доріг із використанням конкурентоздатних та перспективних вітчизняних матеріалів та технологій. Перехід на планово-попереджувальну стратегію утримання автодорігВивчення та аналіз європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
Розробка плану заходів щодо впровадження європейських стандартів. 
Вдосконалення системи оплати за проїзд по дорогах великовагового транспорту (повна маса 12 т і вище) та визначення механізмів спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво дорігВнесення змін до законодавства щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування.
 
Автомобільний та міський транспорт
 
Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України
та Коаліційній угоді
Зміст заходу
Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньЛібералізація міжобласних автобусних перевезень пасажирів
Передача на муніципальний рівень повноваження з встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання повноважень органам місцевого самоврядування встановлювати методики розрахунку тарифів на перевезення в громадському транспорті»:
 • розробка  законопроекту;
 •  направлення проекту акта на погодження до заінтересованих органів;
 • направлення проекту в Мін’юст для проведення правової експертизи;
 • внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів.
 
Авіаційний транспорт
 
Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України
та Коаліційній угоді
Зміст заходу
Створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір.Уповноваження Міністра інфраструктури України на підписання Угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір
Підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір у пакеті з 3-ма домовленостями (щодо зближення систем сертифікації авіаційних виробів, оновлених Робочих домовленостей між Державіаслужбою та Європейським Агентством з безпеки польотів (EASA) а) щодо співробітництва; б) щодо участі у програмі SAFA ЄС.
Адаптація та імплементація європейських норм, правил та практик, пов’язаних із реалізацією положень Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.
 
Поштовий зв'язок
 
Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України
та Коаліційній угоді
Зміст заходу
 
Створення на базі УДППЗ «Укрпошта» акціонерної компанії поштового зв’язку
 
Інвестиційна діяльність
 

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими МФОПроведення міжнародного незалежного аудиту основних підприємств галузі за останні 3 роки
Підготовка до реалізації спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР проектів у транспортній галузі
Підготовка пропозицій щодо проектів з відновлення транспортної інфраструктури для їх внесення розгляд ЄІБ у рамках Фінансової угоди України з ЄІБ «Невідкладне відновлення України»ВСІ Плани