Міністерство інфраструктури України


Інформація щодо реалізації протягом 2014 року Транспортної стратегії України на період до 2020 року

8 Травня 2015, 05:37

Основними пріоритетними напрямами реалізації Транспортної стратегії України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів від 20.10.2010 № 2174-р, визначені та залишаються: розвиток транспортної інфраструктури; оновлення рухомого складу; поліпшення інвестиційного клімату; забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг; інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем; підвищення ефективності державного управління у галузі транспорту; забезпечення безпеки транспортних процесів та підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів. Стратегією також сформульовані пріоритети розвитку всіх видів транспорту та дорожнього господарства.

У 2014 році робота з впровадження Стратегії була спрямована на реалізацію основних пріоритетів галузі:

 • проведення реформ управління транспортним сектором та створення законодавчої бази з їх провадження;
 • розвиток транспортної інфраструктури та підвищення якості транспортних послуг;
 • забезпечення безпеки транспортних процесів та екологічної безпеки та інше.
І. Основні показники діяльності галузі.

За підсумками 2014 року підприємствами транспортної галузі забезпечено потреби економіки та населення країни в наступних обсягах:

 • перевезено 596,7 млн. тонн вантажів (на 9 % менше, порівняно з 2013 роком);
 • перевезено 3 362,7 млн. пасажирів (на 8,9 % менше, ніж у 2013 році);
 • загальна вантажопереробка в межах акваторій морських торговельних портів склала понад 142,8 млн. тонн (на 4 % більше у порівнянні з 2013 роком);
 • послугами українських авіакомпаній скористались 6,5 млн. пасажирів (менше 2013 року на 16,8 %);
 • ДП ОПР «Украерорух» обслуговано 347,6 тис. польотів, що на 35 % менше, ніж за 2013 рік;
 • на утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування спрямовано коштів 2 488,2 млн. грн.

Виконання основних бюджетних програм здійснювалось Міністерством у 2014 році в межах виділених бюджетних видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31 липня 2014 року № 1622-VIІ. Відповідно до державного бюджету, Мінінфраструктури було визначено фінансування у сумі 1 462 169,7 тис. грн. (що на 40 579,4 тис. грн. менше обсягу 2013 року), в т. ч.: із загального фонду – 1 135 305,7 тис. грн., із спеціального фонду – 326 864,0 тис. грн. З них профінансовано 1 472 144,3 тис. грн., в т.ч.: із загального фонду – 1 069 123,1 тис. грн., із спеціального фонду – 403 021,2 тис. грн.

У 2014 році із програм розвитку було передбачено фінансування однієї бюджетної програми «Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт» за рахунок загального фонду в обсязі 40 839,7 тис. грн. Станом на 01.01.2015 програма профінансована на суму 38 922,1 тис. грн.

ІІ. Реформування транспортного сектору.

Протягом звітного періоду Мінінфраструктури продовжувало роботу щодо проведення реформ на залізничному транспорті та у дорожньому господарстві.

Крім того, з метою виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (далі – постанова № 442), якою передбачено утворення Державної служби України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті та Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті та підпорядкувавши службі, що утворюється, Державну спеціальну службу транспорту, Мінінфраструктури проводилася робота зі створення вказаної Державної служби України з безпеки на транспорті.

Зокрема, Мінінфраструктури у 2014 році підготовлено та подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті» (прийнято 11.02.2015 № 103).

Окрім цього, на виконання постанови № 442 протягом ІІ півріччя 2014 року здійснювалися заходи щодо приведення у відповідність актів законодавства України, що випливають у зв’язку зі створенням Державної служби України з безпеки на транспорті, та власне самої реорганізації вищевказаних центральних органів виконавчої влади.

Також, в Комітеті з питань транспорту Верховної Ради України створено Підкомітет з питань безпеки автодорожнього руху, фахівці якого опікуються питаннями щодо функцій, повноважень та компетенції між органами виконавчої влади з управління безпекою дорожнього руху.

При цьому, наразі фахівцями Підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету з питань транспорту Верховної Ради України проводиться робота щодо опрацювання проекту Закону України «Про дорожній рух та його безпеку», яким пропонується комплексне реформування системи безпеки дорожнього руху в Україні.

Основні заходи з реформування залізничного транспорту у 2014 році здійснювались відповідно до завдань та заходів Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390 (далі – Програма реформування).

Проводилась робота, спрямована на розробку нормативно – правової бази щодо створення нового органу управління та господарського суб’єкта в сфері залізничного транспорту, форму та особливості функціонування якого у 2012 році було визначено законами України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт».

Проект нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт» (далі – проект Закону) розроблено та неодноразово розглядався заінтересованими органами виконавчої влади, був оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність» та пройшов громадське обговорення.

Зазначений законопроект спрямований на удосконалення системи державного управління та регулювання у сфері залізничного транспорту, створення умов для розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень, забезпечення недискримінаційного доступу суб’єктів господарювання різних форм власності до залізничної інфраструктури.

Реалізація законопроекту дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість галузі та створить умови для залучення інвестицій в галузь, сприятиме прискоренню інтеграції залізничного транспорту України у Європейську транспортну систему.

З 15 міністерств і відомств, які брали участь у відпрацюванні проекту акта, 11 погодили його без зауважень, 4 із зауваженнями – Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет.

Отримано висновок Мін'юсту про погодження зазначеного проекту із зауваженнями (лист від 12.02.2014 № 444-0-26-1418.1). У зв’язку із зміною Уряду, проект Закону Кабінетом Міністрів України розглянуто не було.

Водночас, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обумовило необхідність прискорення євроінтеграційних процесів та більш повного врахування вимог європейського законодавства, у тому числі потребує розгляду питання щодо переробки вже погодженого раніше законопроекту з урахуванням директив та регламентів ЄС.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» Міністерством інфраструктури розроблено та схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1148-р плани імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту, які, зокрема, передбачають термін розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про залізничний транспорт».

З метою розмежування господарських функцій та функцій державного управління та утворення суб’єкта господарювання, до складу якого увійдуть залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту, що забезпечать його діяльність як єдиного виробничо-технологічного комплексу, 25.06.2014 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Постанова).

Міністерством інфраструктури видано наказ від 09.07.2014 № 301 «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування та інші заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яким, зокрема, визначено терміни проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту та створено відповідні інвентаризаційні комісії.

Проведено інвентаризацію майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, а також господарських товариств, 100 % акцій яких вноситься до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця».

Проведено конкурс на закупівлю послуг з проведення незалежної оцінки майна, однак колегією Антимонопольного комітету України 19.09.2014 прийнято рішення, яким Укрзалізницю зобов’язано відмінити процедуру закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна. Укрзалізницею подано позовну заяву щодо судового оскарження рішення. Суд задовольнив позов Укрзалізниці до Антимонопольного комітету України у повному обсязі і скасував рішення Антимонопольного комітету України щодо відміни результатів конкурсу. 08.12.2014 Вищий господарський суд підтвердив рішення окружного суду м. Києва щодо незаконності дій Антимонопольного комітету України.

16.12.2014 комітет з конкурсних торгів Укрзалізниці акцептував пропозицію відкритих конкурсних торгів компанії Deloitte&Touche з проведення незалежної оцінки майна Укрзалізниці, як найкращу з усіх запропонованих компаніями-оцінювачами. 26.12.2014 підписано відповідний контракт.

Також з метою забезпечення при створенні ПАТ «Українська залізниця» обліку всього державного майна підприємств та установ залізничного транспорту, на базі якого утворюється товариство, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 604 «Про особливості здійснення інвентаризації та обліку майна на окупованих територіях та в зоні проведення антитерористичної операції», якою визначено механізм проведення обліку активів, розташованих на тимчасово окупованій території АР Крим та в зоні проведення антитерористичної операції.

Крім того, здійснюються заходи щодо перегляду майже 70 нормативно-правових актів різних державних органів та 340 інструкцій та інших внутрішніх документів Укрзалізниці, оскільки функціонування ПАТ «Українська залізниця» та розмежування видів діяльності у галузі потребує нової законодавчої та нормативно-правової бази.

Наразі ведеться підготовча робота до проведення процедури погодження із заінтересованими органами проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо статуту та складу органів товариства і подання їх в установленому порядку на затвердження Кабінетові Міністрів України.

Після затвердження Кабінетом Міністрів України статуту ПАТ «Українська залізниця» відбудеться державна реєстрація товариства, що означатиме зміну організаційно-правової форми Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

З метою підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту протягом звітного періоду проводились підготовчі роботи щодо розробки нормативних документів, які забезпечать роздільний облік доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності, які будуть запровадженні після створення ПАТ «Укрзалізниця» (розроблено методичні рекомендації щодо роздільного обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами економічної діяльності ПАТ «Українська залізниця» та продовжуються виконуватись роботи з розробки облікової політики ПАТ «Українська залізниця»).

Протягом 2014 року також проводилися роботи з розробки автоматизованих систем та програмного забезпечення управлінських та виробничих процесів діяльності залізничного транспорту, зокрема, здійснювалася розробка:

 • технологічно-методичних матеріалів з організації системи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації фахівців Товариства та конфігураційних скриптів системи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації;
 • функціонального складу АРМ по роботі з податковим обліком;
 • програмного забезпечення формування аналітичної звітності стану виробничих запасів залізниць;
 • програмного забезпечення формування рознарядок на відвантаження матеріально-технічних ресурсів по рівнях фінансування;
 • автоматизованої системи ведення фінансової звітності підприємств залізничного транспорту (робота виконана);
 • технології та програмного забезпечення системи контролю процесів доставки  вантажів під час обслуговування клієнтів залізниці;
 • програмного забезпечення з оформлення повідомлень про збирання вагонів, пам’яток ф. ГУ-45 та відомостей ГУ-46 і ГУ-46а в електронному вигляді;
 • технічного завдання на підсистему ведення ТРА станцій на базі моделі стаціонарних об’єктів АСК ВП УЗ-Є;
 • функціональних підсистем системи електронного маршруту машиніста з використанням інформації від пристроїв залізничної автоматики.

Подальші дії з реформування будуть спрямовані на формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності. Таким чином, впровадження та розвиток корпоративного управління відбуватиметься у рамках реалізації завдань і заходів другого етапу Програми реформування.

Реформування системи державного управління автомобільними дорогами забезпечується відповідно до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування та Плану заходів щодо її реалізації. Концепцією передбачається розмежування повноважень щодо управління дорогами залежно від їх підпорядкованості та підвищення рівня відповідальності місцевої влади за інфраструктуру місцевого значення.

Протягом 2014 року:

 1. Розроблено зміни до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096 – проект допрацьовано з урахуванням положень Коаліційної угоди.
 2. У Верховній Раді України (VIII скликання) 27.11.2014 зареєстровано законопроект за № 0954 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», яким передбачається передача доріг місцевим державним адміністраціям – проект опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту.

Пунктом 3 розділу «XIII. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТРАНСПОРТ» Коаліційної угоди передбачена передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій у 2015 році.

Крім того, розроблено законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»  щодо створення Державного дорожнього фонду» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду», які 27.02.2014 відкликано з Верховної Ради України відповідно до § 121 Регламенту Кабінету Міністрів України у зв’язку зі зміною складу Уряду.

Проекти доопрацьовано, повторно погоджено із заінтересованими органами та подано 29.07.2014 до Кабінету Міністрів України. Листом Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 № 12745/0/2-14 проекти повернуто на доопрацювання (через позицію Мінфіну).

В авіаційній галузі продовжується робота, спрямована на укладання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС (далі – Угода про САП). У зв’язку із зміною складу Уряду Мінінфраструктури підготовлено пакет документів щодо переоформлення повноважень на підписання Угоди про САП.

Продовжуються консультації щодо остаточного формулювання пункту 31 статті 2 про територіальне застосування Угоди про САП з огляду на відсутність узгодженої позиції між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання в частині Гібралтару.

За ініціативою Мінінфраструктури в рамках участі в Інавгураційному засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС (15.12.2014, м. Брюссель) Прем’єр-міністр України А.П. Яценюк у своєму виступі підкреслив, що українська сторона очікує підписання Угоди про САП не пізніше І кварталу 2015 року.

Разом з тим, 22.12.2014 та 05.01.2015 відбулись зустрічі заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції О.К. Рейтер та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне, в рамках якої українською стороною також порушено питання укладання зазначеної Угоди.

Мінінфраструктури листом від 02.02.2015 № 353/13/14-15 звернулось до МЗС з проханням дати відповідні доручення щодо передачі 5 варіантів формулювання пункту 31 статті 2 Угоди про САП на розгляд Іспанії та Великої Британії з метою віднайдення прийнятних формулювань для кожної з країн окремо, та за результатами отриманих коментарів сприяти в організації чотиристоронньої зустрічі у форматі Україна – Іспанія – Велика Британія – Європейська Комісія.

Крім того, з у 2014 році розроблено та прийнято:

 • постанову Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 850 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №622 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу».

У морській галузі відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про морські порти України» та пункту 2 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 548-р «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» затверджено наказом ДП «Адміністрація морських портів України» від 28.01.2014 № 16 проекти планів розвитку морських портів України на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, які узгоджено листом Кабінету Міністрів України від 17.01.2014 № 51202/1/1-13.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 1 «Деякі питання надання в концесію об’єктів державної власності» внесено зміни до Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію доповнивши його ДП «Адміністрація морських портів України».

У галузі автомобільного та міського електричного транспорту схвалено та реалізуються вимоги ряду нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення проблем галузі відповідно до вимог та стандартів європейського та міжнародного законодавства:

 

 • постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 434 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 935», якою передбачено відміну екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 • наказ Мінінфраструктури від 15.09.2014 № 444 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса», зареєстрований в Мін’юсті 30.09.2014 за № 1181/25958;
 • наказ Мінінфраструктури від 24.07.2014 № 341 «Про внесення Змін до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах», спрямований на удосконалення роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах;
 • наказ Мінінфраструктури від 24.07.2014 № 340 «Про внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті», зареєстрований в Мін’юсті 07.08.2014 за № 935/25712, спрямований на удосконалення порядку контролю за використанням тахографів;
 • наказ Мінінфраструктури від 01.07.2014 № 290 «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340», зареєстрований в Мін’юсті 18.07.2014 за № 836/25613, спрямований на уникнення неоднозначності трактування норм та неоднозначності застосування норм Положення про робочий час та час відпочинку водіїв під час здійснення державного контролю посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті.
 • наказ Мінінфраструктури 28.11.2014 № 615 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», зареєстрований в Мін’юсті 17.12.2014 за № 1609/26386;
 • наказ Мінінфраструктури та МВС від 19.09.2014 № 459/977 «Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований в Мін’юсті 10.10.2014 за № 1230/26007.

 

Крім того, Міністерством велася робота щодо розробки та погодження таких проектів законів України:

 • «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб»;
 • «Про внесення змін до деяких Законів України щодо електронних засобів безготівкової оплати проїзду в міському електричному транспорті»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо організації міжнародних перевезень пасажирів і вантажів»;
 • «Про внесення змін і доповнень до деяких статей Закону України «Про автомобільний транспорт» стосовно підвищення рівня безпечності транспортних засобів, ефективності діяльності автомобільного транспорту, адаптації транспортного законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ввезення на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів, їх частин та обладнання, здійснення першої державної реєстрації за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з Угодою про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, та з урахуванням законодавства Європейського Союзу».
ІІІ. Розвиток транспортної інфраструктури та підвищення якості транспортних послуг.

Залізничний транспорт. Пріоритетними напрямками розвитку інфраструктури залишаються міжнародні транспортні коридори (МТК).

З метою розвитку транспортної інфраструктури МТК у 2014 році виконано робіт на загальну суму 641,3 млн. грн., у тому числі:

 • по колійному господарству відремонтовано всіма видами ремонтів (модернізація, капітальний, середній, комплексно-оздоровчий ремонти) 675,72 км колії на суму 621,3 млн.  грн.;
 • по господарству електрифікації та електропостачання  виконано робіт на суму 17,8 млн. грн. (модернізація пристроїв електропостачання дільниць МТК № № III, V, IX, «Гданськ – Одеса» та  «Європа – Азія»);
 • по господарству автоматики, телемеханіки та зв’язку виконані роботи з облаштування будинку зв’язку ст. Вінниця (МТК № ІІІ, 5 ОСЗ, 7 ОСЗ, IX) на суму 2,2 млн. грн.

На виконання Плану дій щодо розвитку інтермодальних перевезень, формування конкурентного середовища у сфері діяльності операторів залізничних перевезень, здійснення комплексу заходів з підвищення якості обслуговування пасажирів та протидії контрабанді в пасажирських поїздах, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1558-р, ДП «УДЦТС «Ліски» здійснюються заходи щодо будівництва комплексу для переробки сорокафутових контейнерів на терміналі Дніпропетровськ-Ліски та створення додаткових потужностей для переробки контейнерів на терміналі Одеса-Ліски. За 2014 рік на розвиток зазначених контейнерних терміналів спрямовано 16,8 млн. грн.

Протягом 2014 року залізницями оновлено рухомого складу на суму 1 189,6 млн. грн., у тому числі придбано рухомого складу на суму 388,8 млн. грн. (7 електровозів постійного струму ВЛ11, пасажирський вагон локомотивної тяги та автомотриса) та модернізовано рухомого складу на суму 800,8 млн. грн.

Модернізовано інших основних засобів на суму 91 млн. грн.

Придбано механізмів та обладнання, інших необоротних та нематеріальних активів на суму 319,4 млн. грн.

Обсяги капітального будівництва склали 1 908,5 млн. грн., у тому числі на реконструкції колії, стрілочних переводів та переїздів освоєно 736,6 млн. грн., на будівництві Бескидського тунелю – 272,1 млн. грн., на електрифікації дільниць, будівництві та реконструкції систем електропостачання – 220,4 млн. грн., на реконструкції та будівництві мереж зв’язку, телекомунікацій, інформаційних систем – 77,2 млн. грн., на будівництві та реконструкції вокзалів, депо, котелень, та інших об’єктів – 602,2 млн. грн.

Протягом звітного періоду продовжувалася реалізація спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) проекту «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України» (Кредитна угода від 31.08.2004 під державні гарантії), компонентами якого є закупівля колійної техніки (усі 24 машини були закуплені у 2007-2009 роках) та будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю.

Станом на 12.02.2015 виконанні роботи з проходки верхнього уступу тунелю на довжині 950 м.п.

У зв’язку із нестачею кредитних коштів для будівництва тунелю Укрзалізниця звернулась до ЄБРР та ЄІБ з проханням розглянути можливість надання додаткових кредитних коштів на умовах співфінансування.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодився надати додаткові кошти для закінчення будівництва тунелю у розмірі 55 млн. євро під державну гарантію.

7 травня 2014 року підписано Гарантійну та Фінансову угоди Проект «Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)» між Україною та ЄІБ.

02 вересня 2014 року Верховною Радою України ратифікована Гарантійна угода з ЄІБ на надання кредиту на суму 55 млн. Євро, що є передумовою для початку реалізації Фінансової угоди.

Будівництво нового сучасного тунелю забезпечить подальшу інтеграцію транспортної мережі нашої держави до європейської, підвищить безпеку руху, швидкості та комфортність перевезень, конкурентоспроможність залізниць.

З метою підвищення якості транспортних послуг у звітному періоді Укрзалізницею вживалися заходи щодо подальшого розвитку Єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ-Є). Одним з найважливіших питань впровадження та розвитку інформаційних систем забезпечення перевізного процесу є розробка апарату взаємодії систем залізничної автоматики з системами залізничного транспорту, що дає вивільнення людських ресурсів, підвищує достовірність та оперативність інформації, вирішує проблему дублювання інформації, що, в свою чергу, призводить до зменшення її об’ємів, відкриває принципово нові функціональні можливості використання інформації. На сьогодні продовжується розвиток кількох напрямків взаємодії, таких як:

 • впровадження програмно-апаратного комплексу взаємодії АСК ВП УЗ-Є із системами ДЦ-ДК (ПАК взаємодії);
 • впровадження та розвиток взаємодії пристроїв залізничної автоматики (систем супутникової навігації) з інформаційними системами користувачів.

Сучасні вимоги до реалізації в інформаційних системах (АСК ВП УЗ-Є) функцій контролю за переміщенням об’єктів рухомого складу на залізничній мережі потребує все більш детальних і оперативних даних про поточну дислокацію цих об’єктів. Існуюча технологія ручного вводу такої інформації в інформаційну систему свідомо не може впоратися з цією задачею ні «фізично» (людина не в змозі забезпечити бажану оперативність і надійність), ні «економічно» (для вводу потрібних обсягів даних занадто низька продуктивність праці). Тому найбільш ефективним рішенням цієї проблеми є перехід до використання як джерела первинної інформації систем залізничної автоматики, зокрема – систем диспетчерського централізації та контролю (ДЦ-ДК).

Впровадження програмно-апаратного комплексу взаємодії АСК ВП УЗ-Є із системами ДЦ-ДК (ПАК взаємодії) вирішує питання забезпечення АСК ВП УЗ-Є даними про переміщення рухомих об’єктів, отриманими як результат обробки наявної в існуючих на залізницях системах ДЦ-ДК інформації.

На сьогоднішній день загальна частина транспортного рухомого складу, спеціального рухомого складу та спеціального транспортного рухомого складу була обладнана пристроями систем супутникової навігації (далі – ССН). Загальна інформація про встановлення, зняття, поточний стан та ін. стосовно пристроїв ССН вводиться та відображається користувачам АСК ВП УЗ-Є. Обробка даних, які надходять від пристроїв ССН, здійснюється на загальному телематичному сервері. Результатом впровадження даної системи є:

 • система моніторингу за дислокацією та поточним станом рухомих одиниці обладнаних пристроями ССН;
 • система автоматичного формування облікових операцій руху (прибуття, відправлення, прослідування);
 • автоматизоване формування окремих розділів електронного маршруту машиніста.

З метою розвитку нових інформаційних технологій ведуться роботи з аналізу загально системних, технічних та програмних засобів розробки мобільних додатків, підготовки пілотного проекту використання мобільних терміналів при організації робочих процесів залізничного транспорту.

Проведено роботи з розробки програмного забезпечення компонентів мобільного робочого місця прийомоздавальника контейнерного пункту в частині формування ним пам’ятки ГУ45К.

В рамках пілотного проекту даної роботи розроблено прикладне програмне забезпечення серверної частини та клієнтської частини (мобільного терміналу).

У галузі морського та річкового транспорту протягом 2014 року забезпечувалась реалізація таких проектів, спрямованих на модернізацію та розвиток  інфраструктури:

 1. Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний». Проект реалізується за рахунок власних коштів. З початку реалізації проекту освоєно 638,664 млн. грн., в тому числі протягом 2014 року – 315,396 млн. грн.
 2. Проект «Будівництво причалу № 35 (1-з)» (Одеса). Реалізація проекту здійснюється за рахунок власних та інвестиційних коштів. З початку реалізації проекту освоєно 829,3 млн. грн., в тому числі 666,2 млн. грн. – кошти інвестора та 163,1 млн. грн. – власні кошти. Протягом 2014 року освоєно інвестиційних коштів у розмірі 218,9 млн. грн.
 3. Проект «Розвиток Карантинного молу» (Одеса). Реалізація проекту здійснюється за рахунок власних та інвестиційних коштів. З початку реалізації проекту освоєно 3 147,1 млн. грн., в тому числі 917,9 млн. грн. – кошти інвестора та 2 229,2 млн. грн. – власні кошти. Протягом 2014 року освоєно 599,6 млн. грн., у тому числі 419,7 млн. грн. – інвестиційних коштів та 179,9 млн. грн. – власних коштів.
 4. Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів (Южний). Проект реалізується за рахунок власних коштів. З початку реалізації проекту освоєно 869,7 млн. грн., в тому числі протягом 2014 року – 420,4 млн. грн.

З метою спрощення процедур торгівлі та відповідного поліпшення інформаційного забезпечення міжнародної торгівлі, на базі портів Одеського регіону реалізується проект «Єдине вікно», зокрема шляхом створення Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС).

Створення ІСПС дозволить всім суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності – учасникам транспортного процесу надавати інформацію одночасно, в єдине місце, в стандартній формі та одному агентству, установі, організації (незалежно від форми власності).

З метою покращення логістики перевезень контейнерних вантажів через морські порти проводиться робота щодо запровадження в Одеському, Іллічівському морських торговельних портах та порту «Южний» митного огляду та інших видів контролю за принципом «єдиного вікна».

На авіаційному транспорті з метою модернізації аеронавігаційної системи передбачено реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів ДП «Украерорух» та залучених кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ. ДП «Украерорух» вже підписано угоди з ЄБРР та ЄІБ. На цей час банками не прийнято остаточного рішення щодо виділення кредитних коштів. Здійснюється оцінка ризиків пов’язаних з незаконним захопленням території АР Крим та подій на Сході.

За рахунок власних коштів підприємства у звітному періоді виконано:

1. Створення мережі збору, обробки та розподілу даних (USENET).

Підписано контракт на поставку обладнання, розпочато виконання контракту.

2. Придбання та встановлення 8 одиниць далекомірного обладнання (DME).

Введено в експлуатацію DME (з VOR) - 2 од. 15.05.2014 встановлено навігаційне обладнання DME на аеродроми «Тернопіль» та «Рівне». Розпочато роботи з розробки проектної документації на встановлення 6 од. DME. Проект профінансовано на 10 800 тис. грн. У зв’язку з неможливістю встановлення обладнання в АР Крим, укладено Додаткову угоду до Договору щодо заміни місця встановлення 3 од. DME.

3. Заміна застарілого та встановлення нового УКХ обладнання зв`язку у віддалених районах. Підписано договір на постачання та встановлення обладнання. Проект профінансовано на 19 141 тис. грн.

4. Створення системи обробки аеронавігаційних даних (AMHS).

Здійснено поставку обладнання на підприємство (профінансовано 34 896,0 тис. грн.)

5. Будівництво нових АДВ в мм. Одеса, Бориспіль. Виконано передпроектні проробки та містобудівний розрахунок (на суму – 278,8 тис. грн.), підписано договір на розробку проектно-кошторисної документації «Аеродромно-диспетчерська вишка (АДВ) в МА «Бориспіль» з комплексом будівель та споруд», виконується проектування стадії «П», коригується завдання щодо розробки проектно-кршторисної документації «Аеродромно-диспетчерська вишка в аеропорту «Одеса» у зв’язку з уточненням місця розташування АДВ. Реалізацію проектів призупинено.

6. Встановлення радіолокаційних станцій огляду льотного поля в основних аеропортах України; придбання та встановлення аеродромних оглядових радіолокаторів.

Визначено місця встановлення та проведено проектно-вишукувальні роботи щодо встановлення радіолокаційних станцій огляду льотного поля в аеропортах мм. Бориспіль, Донецьк (профінансовано 276,4 тис. грн.). Реалізацію проекту в м. Донецьк призупинено. Компанія контрагент ініціювала розторгнення контракту у зв’язку з економічною ситуацією в Україні.

7. Впровадження нової автоматизованої системи керування повітряним рухом для Одеського регіонального диспетчерського центру: готується доставка нової АС КПР з РСП «Кримаерорух».

8. Заміна застарілого та встановлення нового УКХ обладнання зв’язку  у віддалених районах. Проект профінансовано на 6 380 тис. грн.

У 2014 році на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг використано 2 488 167,11 тис. грн., у тому числі:

 • коштів державного бюджету – 147 424,01 тис. грн.;
 • коштів міжнародних фінансових організацій – 1 971 679,30 тис. грн.;
 • кредитних коштів - 369 063,80 тис. грн.

Введено в експлуатацію 37,7 км автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський за першим спільним з МБРР проектом «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху».

У зв’язку з обмеженістю коштів державного бюджету, у 2014 році здійснювались заходи щодо розвитку співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та підготовки проектів для залучення інвестицій на умовах концесії.

Зокрема, здійснювалась підготовка пілотного проекту з будівництва нової автомобільної дороги Львів – Краковець:

 • завершено передачу технічної документації, а також документації щодо відведення земель стосовно будівництва нової автомобільної дороги Львів – Краковець та інших активів від концесіонера до Служби автомобільних доріг у Львівській обл.;
 • створено конкурсну комісію для організації і проведення концесійного конкурсу на залучення концесіонера для будівництва й експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець. Проведено 4 засідання конкурсної комісії;
 • на засіданні конкурсної комісії від 16.07.2014 схвалено основні умови концесійного конкурсу щодо зазначеної дороги;
 • спільно з консультантом ТОВ «Ежіс Україна» розроблено економічне обґрунтування інвестицій, модель реалізації проекту будівництва та експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець протяжністю 84,4 км на умовах концесії, проект конкурсної документації та концесійного договору;
 • підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження Умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець».

Також, здійснювалась підготовка будівництва І черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва (далі – ВКАД):

 • узгоджено з Київською обласною державною адміністрацією місце розташування траси ВКАД в районі м. Українка;
 • підготовлено пропозиції спільно із Київобленерго щодо здешевлення проекту енергозабезпечення ВКАД;
 • визначено та обґрунтовано оптимальну черговість будівництва ВКАД (дві черги);
 • виконано 87% проектних робіт.
ІV. Забезпечення та покращення безпеки перевезень та екологічної безпеки.

Одним з пріоритетних завдань визначених Стратегією є забезпечення безпеки перевезень та екологічної безпеки на транспорті.

З метою реалізації державної політики щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля розроблено План заходів щодо мінімізації шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище на період до 2016 року, який затверджений наказом Мінінфраструктури від 19.09.2014 № 460.

Крім того, на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, Мінінфраструктури розроблено та розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1159-р та від 26.11.2014 № 1160-р схвалено плани імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на залізничному, автомобільному транспорті, у тому числі і з питань безпеки дорожнього руху, а також з питань безпеки під час перевезення небезпечних вантажів.

Відповідно до планових заходів нагляду (контролю) з безпеки руху у галузі залізничного транспорту протягом 2014 року:

 • здійснено планові заходи нагляду (контролю) з питань безпеки руху та відомчі перевірки з питань безпеки дорожнього руху на всіх залізницях України, крім Донецької;
 • проведено перевірку роботи з питань підвищення рівня безпеки руху департаментів комерційної роботи, управління рухом, автоматики, телемеханіки та зв’язку, колійного, вагонного та локомотивного господарств;
 • здійснено перевірки з питань безпеки руху та безпеки дорожнього рухуДП «Дарницький вагоноремонтний завод», УДЦТС «Ліски», ДП УДЦ «Укрспецвагон», ДП «Управління промислових підприємств», ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ДП УДЦЗРП «Укррефтранс», ДП «Українська залізнична швидкісна компанія».

Упродовж 2014 року на залізницях України загальну кількість транспортних подій, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, зменшено на 45 випадків. Допущено 673 транспортних події (718 подій у 2013 році).

Для покращення технічного стану та належного забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту, Укрзалізницею розроблено, та у 2011 році затверджено Галузеву програму забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки.

За весь період існування цієї галузевої програми щорічно забезпечується її виконання в повному обсязі.

Зокрема, в 2014 році:

 • 7 залізничних переїздів з автобусним рухом обладнано автоматикою;
 • здійснено капітальний ремонт 82 залізничних переїздів;
 • укладено переїзного настилу зі збірного з/б на 121 залізничному переїзді;
 • на 3 залізничних переїздах покращено видимість;
 • закрито 14 малодіяльних залізничних переїзди;
 • на 439 залізничних переїздах впроваджено світлодіодні головки на переїзних світлофорах;
 • на 28 залізничних переїздах впроваджено попереднє включення загороджувальної сигналізації при аварійному відкритті основних шлагбаумів;
 • на 34 залізничних переїздах впроваджено схеми включення ламп переїзних світлофорів на постійне горіння в разі несправності комплекту реле мигання;
 • на 43 залізничних переїздах зроблено модернізацію пристроїв переїзної автоматики, де відсутній контроль цілісності ламп переїзних світлофорів, або контроль виконаний з застосуванням одного реле;
 • 40 залізничних переїздів обладнано поїзним радіозв’язком.

Дорожніми організаціями у 2014 році виконувався комплекс заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування, у тому числі з початку року на дорогах встановлено 54,4 тис. дорожніх знаків; 24,1 тис. напрямних стовпчиків; 15,1 км нового металевого бар’єрного та 0,7 км пішохідного огородження; відремонтовано 10,8 км тротуарів, 64,9 км ліній штучного освітлення, 15 світлофорних об’єктів та 226 км бар’єрного огородження; побудовано 1 світлофорний об’єкт та 1 км ліній штучного освітлення, нанесено на 17,4 тис. км доріг повздовжніх ліній дорожньої розмітки та розмічено 111,9 тис. м2 пішохідних переходів і напрямних острівців на проїзній частини, забезпечено на 6,0 тис. км видимість уздовж доріг, влаштовано 10 пологих з’їздів з посадкових майданчиків для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Поліпшились показники безпеки дорожнього руху за рік. За 12 місяців 2014 року загальна кількість ДТП склала 20 019, що на 26,4% менше, ніж у 2013 році. Кількість ДТП за умов незадовільного стану доріг зменшилась з 385 у 2013 році до 245 у 2014 році, або на 36,4%.

Знято з обліку 51 місце концентрації ДТП (при плані 32).

З метою технічного регулювання відповідності процесів планування, проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатації автомобільних доріг загального користування вимогам норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також технічного регулювання діяльності дорожньої галузі, утворенню законодавчого підґрунтя для гармонійної інтеграції нормативної бази України в міжнародно-правовий простір, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування».

Протягом 2014 року на морському та річковому транспорті питанням безпеки судноплавства було приділено значну увагу, що обумовлено в тому числі і необхідністю імплементації вимог Закону України «Про морські порти України» та Кодексу торговельного мореплавства.

Наказом Мінінфраструктури від 30.07.2014 № 362 внесені зміни до Плану заходів Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 28.11.2013 № 960 у частині вдосконалення підготовки та дипломування моряків.

В цілому Планом заходів в 2014 році передбачено виконання 55 заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня функціонування служб морської безпеки в морських портах, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки мореплавства, у тому числі і на внутрішніх водних шляхах, проведення спеціального навчання в морських портах у сфері перевезення небезпечних вантажів, удосконалення нормативної бази та технічного переоснащення. Із вказаних заходів 37 виконано в повному обсязі, 10 виконано частково, а 8 невиконання через відсутність фінансування.

При цьому, в морських портах та філіях ДП «Адміністрація морських портів України» проведено спеціальне навчання 468 працівників, діяльність яких пов’язана з проведенням операцій з небезпечними вантажами.

Розпочата робота стосовно розроблення національних Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України.

Разом з цим, на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, Мінінфраструктури розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про плани імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері безпеки на морському та річковому транспорті».

З метою удосконалення системи державного управління у сфері безпеки судноплавства, підвищення рівня безпеки судноплавства, удосконалення законодавства з питань судноплавства на внутрішніх водних шляхах прийнято низку законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема:

 • Закон України «Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ)». Ратифікація вказаної Конвенції обумовлена необхідністю уніфікації правил міжнародних перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами, що дозволить усунути перешкоди у здійсненні українськими перевізниками міжнародних вантажних перевезень та розширити їх участь у судноплавстві на європейських річках;
 • постанова Кабінет Міністрів України від 26.11.2014 № 668 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті»;
 • наказ Мінінфраструктури України від 07.10.2014 № 491 «Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди», зареєстрований в Мін’юсті 24.10.2014 за № 1325/26102, який прийнято з метою виконання міжнародних вимог, зокрема імплементації в національну систему підготовки моряків в Україні Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та підвищення за рахунок цього рівня кваліфікації українських моряків та пов’язаного з цим підвищення рівня безпеки судноплавства;
 • наказ Мінінфраструктури України від 26.08.2014 № 413 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», зареєстрований в Мін’юсті 25.09.2014 за № 1169/25946, який прийнято з метою удосконалення законодавства у сфері забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті шляхом визначення порядку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден, встановлення єдиних вимог до перевірки (оцінки) знань та кваліфікації кандидатів у судноводії малих/маломірних суден, роботи кваліфікаційних комісій, посилення заходів державного нагляду (контролю) за теоретичною та практичною підготовкою судноводіїв малих/маломірних суден;
 • наказ Мінінфраструктури України від 07.10.2014 № 490 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами», зареєстрований в Мін’юсті 24.10.2014 за № 1324/26101. Згідно з цим наказом, судноводії річкових суден мають можливість отримати посвідчення на право управління річковими суднами на внутрішніх водних шляхах (далі – ВВШ) України (річки Дніпро, Дністер, Південний Буг та інші) та на Європейських ВВШ (річки Дунай, Майн, Рейн та інші). Бланки посвідчення судноводія для плавання по ВВШ України виготовляються в двомовному форматі (українська та англійська). Бланки посвідчення судноводія для плавання по Європейських ВВШ виготовляються в тримовному форматі (українська, німецька та англійська) з урахуванням Рекомендацій Дунайської комісії відносно посвідчень судноводія, прийнятих постановою сімдесят сьомої сесії Дунайської комісії від 15 грудня 2011 року, та Директиви Ради Європейського співтовариства 96/50/ЕС від 23 липня 1996 року щодо гармонізації умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства. Відомості в посвідчення вносяться українською та англійською мовами. З цим посвідченням судноводії можуть працювати на усіх Європейських ВВШ;
 • наказ Мінінфраструктури України від 12.06.2014 № 250 «Про затвердження Змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства», зареєстрований в Мін’юсті 07.07.2014 за № 779/25556, який визначає чіткі повноваження державних інспекторів що мають право здійснювати контроль суден перед виходом у море з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу;
 • наказ Мінінфраструктури України від 10.11.2014 № 575 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрований в Мін’юсті 26.11.2014 за № 1507/26284, який спрямовано на вирішення питань встановлення єдиних вимог до визначення мінімального складу екіпажу судна з метою забезпечення достатньо ефективного та результативного укомплектування судна екіпажем для забезпечення його безпеки та охорони, безпеки судноводіння і діяльності на водних шляхах та в порту, попередження нанесення шкоди здоров’ю або загибелі людей, навколишньому природному середовищу та майну.

У галузі автомобільного транспортуз метою посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки перевезень розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності автоперевізників за проїзд автомобільними дорогами». Метою проекту є підвищення рівня безпеки на дорогах загального користування, збереження життя людей шляхом посилення контролю за станом доріг та недопущення їх руйнування. Досягнути її можливо шляхом доповнення відповідними нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закон України «Про автомобільний транспорт» а саме, встановлення відповідальності автомобільних перевізників за:

 • несплату плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 • відмову від проходження габаритно-вагового контролю;
 • невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті;
 • управління транспортними засобами з непрацюючим контрольними пристроями (тахографами);
 • випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд;
 • ненадання вантажоодержувачем даних з підтверджуючими документами на вантаж про виявлені порушення при в’їзді на територію великовагових або великогабаритних транспортних засобів з перевищенням фактичної маси, без відповідного дозволу на рух або відсутність документа про внесення плати за проїзд;
 • за неправильне зазначення в товарно-транспортних документах ваги вантажу, його найменування вантажовідправником або вантажоодержувачем.

Запропоновані зміни спрямовані на прискорення адаптації національного законодавства до вимог законодавства ЄС та підвищення відповідальності перевізників за порушення законодавства про автомобільний транспорт.

Значна увага в галузі також приділяється питанням використання альтернативних видів палива.

У 2014 році здійснена науково-технічна експертиза проектів низки національних стандартів/технічних регламентів:

 • першої редакції Технічного регламенту щодо вимог до скраплених газів як альтернативи автомобільного палива, розробленого Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета»;
 • першої редакції проекту національного стандарту України ДСТУ ХХХХ:201Х «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови», розробленого ДП «НДІННП «МАСМА»;
 • першої редакції проекту національного стандарту України ДСТУ  ХХХХ:201Х «Паливо альтернативне для дизельних двигунів», розробленого ДП «НДІННП «МАСМА»;
 • проекту ТУ У 20.5-00152307-008:2014 «Паливо моторне альтернативне. Технічні умови», розробленого ДП «НДІННП «МАСМА».

Крім того, у червні 2014 року вийшов з друку, розроблений ДП «ДержавтотрансНДІпроект», ДСТУ 7434:2013 «Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю». Документ набрав чинності згідно з наказом Мінекономрозвитку від 29.11.2013 № 1423.

Також з метою зниження рівня аварійності на автомобільному транспорті та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, забезпечення прийнятного рівня безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом шляхом реалізації комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки руху на автомобільному транспорті, наказом Мінінфраструктури від 04.04.2013 № 210 прийнято Галузеву програму забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2013 – 2015 роки (із змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 08.04.2014 № 171). У 2014 році здійснювалася реалізація Плану заходів з виконання вказаної програми.

Зокрема, із передбачених до виконання 41 заходу у 2014 році:

 • виконано повністю 15, що становить 36,6 % від загальної кількості заходів, виконання яких було передбачено на 2014 рік;
 • виконано частково (наразі знаходяться в процесі виконання) 9, що становить 22,0 % від загальної кількості заходів, виконання яких було передбачено на 2014 рік;
 • не виконано 17, що становить 41,5 % від загальної кількості заходів, виконання яких було передбачено на 2014 рік.

Слід зазначити, що серед основних факторів, що зумовили часткове виконання або не виконанню деяких заходів, виконання яких було передбачено у 2014 році, зокрема були:

 • зміна складу Уряду (у лютому та грудні 2014 року);
 • оптимізація у другому півріччі 2014 року деяких центральних органів виконавчої влади, зокрема реорганізація Укртрансінспекції та утворення Державної служби України з безпеки на транспорті;
 • запровадження у другому півріччі 2014 року мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання (підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами – підприємцями), що здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Водночас, Статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (далі – Закон) визначено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня – грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки. У зв’язку з цим заходи контролю протягом серпня – грудня 2014 року Укртрансінспекцією не проводилися.

У галузі авіаційного транспорту з метою розробки, впровадження та контролю дотримання галуззю цивільної авіації України принципів, положень і вимог стосовно функціонування ефективної системи нагляду за безпекою польотів як ключового елементу державної політики в галузі безпеки цивільної авіації наказом Мінінфраструктури від 15.01.2014 № 18 затверджено Галузеву програму з безпеки польотів на 2014-2016 роки.

Метою вказаної програми є забезпечення значного прогресу у формуванні і впроваджені нових, проактивних підходів до забезпечення безпеки польотів на основі аналізу ризиків і прогнозних методів управління безпекою польотів шляхом:

 • впровадження системи управління безпекою польотів з урахуванням специфіки і характеру діяльності стандартів ІСАО;
 • cтворення і забезпечення функціонування баз даних авіаційних подій та інцидентів, системи обміну інформацією з безпеки польотів на основі та з використанням таксономії ADREP ICAO;
 • удосконалення та оновлення законодавчих та регуляторних актів стосовно системи нагляду і управління безпекою польотів, методів та процедур контролю за ефективністю функціонування систем управління безпекою польотів, процедур сертифікації постачальників послуг.
 • Всього протягом 2014 року Планом заходів з виконання Галузевої програми з безпеки польотів на 2014 – 2016 роки, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 15.01.2014 № 18, передбачено виконання 12 заходів (включаючи 7 щорічних заходів).

За результатами узагальнення інформації, із 12 заходів, виконання яких було передбачено у 2014 році:

 • повністю виконано 9, що становить 75,0 % від загальної кількості заходів, виконання яких було передбачено на 2014 рік;
 • частково виконано (наразі знаходяться в процесі виконання) 3, що становить 25,0 % від загальної кількості заходів, виконання яких було передбачено на 2014 рік.

Частково виконані заходи, в основному, стосуються розробки та прийняття нормативно-правових актів, а саме: проектів постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил технічних розслідувань подій в галузі цивільної авіації України» та «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації».

Водночас, у 2014 Україною поновлено призупинений у 2013 році процес технічної інтеграції Багатосторонньої угоди про оплату маршрутних зборів. При  Державіаслужбі створено спеціальну Робочу групу, до якої також увійшли представники ДП ОПР «Украерорух» та Мінінфраструктури. Зараз проводяться активні консультації з Євроконтролем з метою якнайшвидшого вирішення питання. Головною проблемою залишається анексія Криму та бойові дії на сході України (там знаходиться обладнання ДП ОПР «Украерорух», яке знаходиться на його балансі, але не може бути використаним) та значне скорочення обсягів обслуговування через наведені причини та катастрофу рейсу MH17 малайзійської авіакомпанії у липні 2014 року.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/86.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове