Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року

Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року

Стратегічний план

розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства

на період до 2020 року

 

Частина І

 

1. Вступ та загальний огляд

 

1.1. Загальні положення

Транспорт обслуговує всі галузі економіки на різних етапах виробництва, розподілу та споживання. З точки зору географічної перспективи ефективні перевезення сприяють вирівнюванню регіональних дисбалансів як між країнами, так і на рівні Транс’європейської транспортної мережі (далі - ТЄМ-Т). Ця транспортна функція особливо важлива з огляду на інтеграцію транспортних ринків в Європі та активізацію товарообміну між Європейським Союзом та Україною.

Автомобільний транспорт є важливим компонентом стратегії європейської інтеграції та має об’єктивні переваги:

швидкість доставки вантажів та перевезення пасажирів;

здатність безперешкодної доставки товарів «від дверей до дверей»;

розвинута мережа маршрутів громадського пасажирського транспорту;

цінова доступність для споживачів послуг автомобільних перевізників, що надають більшою мірою приватні оператори;

передовий логістичний досвід міжнародних автомобільних перевізників, ефективне надання послуг в межах ТЄМ-Т.

Автомобільний транспорт функціонує у розвиненому конкурентному середовищі, є привабливим з точки зору капітальних інвестицій, має достатньо швидкі темпи окупності вкладень, низькі витрати операторів задля функціонування автодорожньої мережі. З точки зору забезпечення цінової доступності послуг галузь демонструє найвищу цінність для користувачів серед інших видів транспорту.

Разом з цим, мають місце негативні наслідки автомобілізації, такі як, екологічне навантаження на довкілля, неефективне використання енергоресурсів, руйнування дорожнього покриття, затори у великих містах.

 

1.2. Автодорожня мережа України

Автодорожня мережа України має протяжність близько 170-ти тисяч км, охоплює всю територію країни, що забезпечує доставку вантажів до будь-якого місця призначення.

Автодорожня мережа має недоліки: якість дорожнього покриття незадовільна, галузь потребує запровадження європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання доріг. Відповідно до Звіту Всесвітнього економічного форуму щодо глобальної конкурентоспроможності - 2014, якість доріг в Україні – одна з найгірших у світі: Україна займає 139 місце серед 144 країн. Для порівняння: Польща займає 89 місце (відносно із 105-м місцем на рік раніше), Грузія – 65. Лише дороги у Молдові, Мозамбіку, Лівії, Гвінеї та Тимор гірші за дороги в Україні.

 

1.3 Шлях європейської інтеграції

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», затверджена Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року, вимагає «впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі».

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р базується, зокрема, на положеннях Білої книги Європейської Комісії з транспорту «Дорожня карта до Єдиного європейського транспортного простору – на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи», рішенні Європейського парламенту від 27 вересня 2011р. «Про дорожню безпеку в Європі у 2011 – 2020 рр.» та визначає в якості пріоритетів соціальні аспекти транспорту, безпеку, конкурентоспроможність та енергоефективність.

У вересні 2014 року Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), яка передбачає, зокрема, імплементацію низки законодавчих актів ЄС.

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів для імплементації регламентів та директив, які стосуються транспортної галузі.

Зміни, яких очікує громадськість у зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію, повинні бути системними, передбачаючи суттєву трансформацію функціонування українського суспільства. Ці зміни, відповідно, повинні враховуватися при стратегічному плануванні у сфері автомобільного транспорту, а саме: реформа правової системи, децентралізація, дерегуляція створення та ведення бізнесу, реформа системи соціального захисту тощо.

Цей Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства України на період до 2020 року (далі - Стратегічний план) спрямовано на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Транспортної стратегії України на період до 2020 року та зобов’язань України за Угодою про асоціацію.

 

2 Аналіз поточної ситуації

За останні два роки через економічну кризу автомобільний сектор зазнав падіння пасажирських (9,8%) та вантажних перевезень (5,1%). Ця тенденція падіння прискорилася за результатами роботи першого півріччя 2015 року. Транспортні підприємства України скоротили перевезення вантажів у січні – червні 2015 р. на 21% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р., тобто до 280 млн. тонн; перевезення пасажирів відповідно – на 11,9 % або до 2,59 млрд. пасажирів[1].

Підприємствами автомобільного транспорту перевезено за цей період 64,5 млн. тонн вантажів[2], що на 28,3% менше, ніж у січні – червні 2014 р. Пасажирськими автомобільними перевізниками перевезено 1171,7 млн. пасажирів, що на 21,4%  менше ніж у І півріччі 2014 р. [3]

Хоча у галузі автомобільного транспорту більшою мірою у порівнянні з іншими підсекторами транспортної системи України відбулися швидкі ринкові трансформації, які мали позитивні наслідки, є нагальна потреба у комплексному пакеті реформ, що покликаний вирішити наступні проблеми:

удосконалення системного підходу до державного управління галуззю; невизначеність стратегії та напрямків розвитку у короткій, середній та довгостроковій перспективі;

недостатньо прозорі умови доступу до ринку послуг, нагромадження застарілих норм законодавства неринкового характеру;

удосконалення системи ефективного державного контролю та невідворотності покарання,  перегляд штрафних санкцій;

занадто високий рівень боргів для обслуговування будівництва доріг, яке здійснено в останні роки; хронічне недофінансування дорожнього господарства; застаріла організаційна схема управління автомобільними дорогами загального користування;

значна кількість малих перевізників з неоптимальною структурою парку автобусів[4];  транспортні засоби є переважно застарілими за конструкцією, неефективними, екологічно небезпечними;

нестача інвестиційних можливостей для інновацій та оновлення парку, обмежене бюджетне фінансування витрат, пов’язаних з наданням громадських пасажирських послуг, потребують удосконалення процедури проведення конкурсів та укладання договорів;

наявність нелегальних пасажирських перевезень, що спотворює ринок, зокрема під виглядом спеціальних регулярних та спеціальних нерегулярних перевезень;

статистика автомобільних перевезень є незадовільною через відсутність відповідальності перевізників за її неподання;

тіньові доходи та тіньовий ринок праці як результат значущості «сірої» економіки;

незадовільний рівень безпеки руху (за даними Укртрансінспекції, зростання у 2014 році на 22,4% - з 49 до 60 - загиблих осіб з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту), що має тенденцію до погіршення,  низька енергоефективність транспортних процесів;

неузгодженість законодавства України з законодавством партнерів з ТЄМ-Т.


[1] Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції

[2] Без урахування перевезень вантажів для власних потреб (тільки комерційні)

[3] Джерело: Держстат України

[4] На перевізників, які володіють 1 – 5 автобусами, припадає 81,2% всього парку

 

 

3. Визначення стратегічних цілей

 

3.1. Цілі

На основі:

Угоди про асоціацію;

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»;

Транспортної стратегії України на період до 2020 року;

поточних проблем у сфері автомобільного транспорту визначено чотири ключові цілі, а саме:

модернізація існуючої системи управління станом автомобільних шляхів;

реконструкція та/або технічне утримання автодорожньої мережі;

ефективне управління використанням автомобільної  мережі;

підвищення рівня якості та безпеки послуг з перевезення пасажирів та вантажів.

Для досягнення цих цілей запропоновано наступні стратегії:

 

3.1.1 Модернізація існуючої системи управління станом автомобільних шляхів

Передбачається інтегрована транспортна система, яка забезпечує ефективне та надійне переміщення пасажирів та товарів вантажів та передбачає удосконалення технічного управління автошляхами в Україні.

Очікується розроблення довгострокових стратегічних планів та підтримка створення комплексної системи управління автомобільним транспортом та автомобільними шляхами, яка існує в ЄС. Комплексне управління автомобільними перевезеннями включає управлінські технології та заходи з безпеки дорожнього руху. У випадку розробки ефективної комплексної системи управління автомобільними перевезеннями (перевезення та автошляхи) та її впровадження очікується: скорочення витрат на рух транспорту та часу подорожі; ефективне запобігання ДТП; удосконалення управління автошляхами завдяки новим управлінським технологіям.

Дослідження стану автодоріг передбачає:

огляди за допомогою дефлектографа;

стандартний механізм вивчення коефіцієнта поперечної сили (SCRIM);

дослідження SCANNER (оцінка стану поверхні для національної мережі автодоріг);

а також:

візуальні огляди загальні та деталізовані (CVI & DVI);

вивчення матеріально-технічних запасів (візуальні та за допомогою фотографій);

збирання даних для оцінки захисту доріг, визнаної Eurorap (можливе поєднання з дослідженнями, виконаними за допомогою Scanner / відео / фото);

зразки покриття;

підповерхневий радіолокатор.

 

3.1.2. Реконструкція та/або технічне утримання автодорожньої мережі

Передбачається отримати економічно ефективну автотранспортну мережу, доступну для всіх користувачів.

3.1.2.1 Фінансування технічного утримання, експлуатації та розширення національної автотранспортної системи

У 90-х роках роботи з ремонту/будівництва автодоріг здійснювалися в Україні в обсязі 29 тис. км на рік, включаючи капітальний ремонт  - 9 тис. км та поточні ремонтні роботи -18 тис. км. Сьогодні обсяг робіт коливається від 300 до 600 км на рік через хронічне недофінансування. 80 відсотків бюджету Укравтодору йде на обслуговування кредитів, залишаючи мізерні кошти на безпосередньо утримання доріг.

За умови цих фінансових обмежень мінімальна стратегія, як правило, визначається як «підтримання протягом всього року можливості проїзду існуючими (іноді лише тими, які найбільше використовуються) автошляхами».

Дії, які виконуються при такому мінімальному варіанті, є наступними:

базові дорожні роботи, що передбачають: ямковий ремонт та місцеве відновлення ділянок з серйозно пошкодженим дорожнім покриттям, ремонт розлому тротуарного бордюру, технічне утримання бокових дрен та водовідводів, очищення від обвалів та сміття, ремонт або заміна дорожнього обладнання, яке впливає на безпеку руху – попереджувальні знаки, огорожа тощо,  ремонт або заміна опорних стін у критичному стані, контроль за рослинністю, як того вимагають потреби безпеки дорожнього руху, анти-ерозійний захист (біотехнології);

базові роботи на мостах, що передбачають: технічне утримання та реконструкція, які вважаються необхідними для забезпечення конструктивної єдності існуючого мосту, забезпечення тимчасового мосту, якщо існуючий міст вже досягнув критичного конструктивного стану на початку періоду аналізу.

Очевидно, що ця система не є задовільною. Пропонується змінити існуючу систему фінансування наступним чином:

подавати стратегічні, інноваційні, економічно ефективні рішення для інфраструктури із залученням регулярного та цільового фінансування . Існуюча система фінансування ремонту, будівництва та технічного утримання доріг базується на коштах Державного бюджету. Запропонувати реформу щодо створення Дорожнього фонду, з обов’язковими та винятковими функціями (будівництво, ремонт та технічне утримання доріг), які фінансуються, головним чином, за рахунок акцизу на пальне на національному (національний дорожній фонд) та місцевому рівні (місцевий дорожній фонд). Впровадження Директиви 99/62/ЄС щодо стягнення оплати з великотоннажних вантажівок за використання певної інфраструктури принесе додаткові надходження для утримання доріг, причому цей податок заплановано для вантажівок вагою понад 12 тонн.

будувати нові дороги за концесійними схемами. Існуючий бюджет Укравтодору використовується до 80 відсотків на виплату кредитів міжнародних фінансових організацій. 20 відсотків, що залишаються, використовуються на технічне утримання доріг та оплату праці. Тому будівництво нових доріг  необхідно фінансувати за рахунок інших джерел. Реформа активно розглядає створення концесійних та платних доріг, коли в якості альтернативи існують безоплатні дороги.

3.1.2.2 Нові технології та системи для будівництва, збереження та утримання транспортної інфраструктури

За умов скрутного фінансового стану є потреба сприяння найкращому використанню наявних коштів. Для автодоріг це означає, що пріоритетні роботи, які треба вибрати, повинні спиратися на транспортну модель та передбачати нові будівельні та експлуатаційні технології, наприклад, використання бетону. Бетонна технологія для автодоріг, як правило, має термін експлуатації у чотири рази довший (12 років експлуатації асфальту проти 30 років бетону), а також набагато менші витрати на технічне утримання. В якості пілотного експерименту такі дорожні роботи (бетон) можна було б розпочати навколо одного порту, де мають місці значні обсяги перевезень зерна автотранспортом до порту.

Більше того, стандарти будівництва та експлуатації доріг (ДБН) будуть переглянуті відповідно до передової практики ЄС/ ЄЕК ООН.

3.1.2.3 Управління та експлуатація автодорожньої мережі для забезпечення надійності та ефективності перевезень (реформа Укравтодору)

Пропонується реформувати існуючу систему управління, яка реалізується Укравтодором, наступним чином:

децентралізація системи управління автомобільними шляхами;

розподілення функцій (замовлення, виконання, контроль);

розвиток конкуренції;

сприяння автоматизації контролю.

Децентралізація системи управління.

Сьогодні Укравтодор під управлінням Мінінфраструктури України контролює централізовано близько 170 тис. км українських доріг, разом з низкою підпорядкованих суб’єктів, серед яких державні підприємства, місцеві дорожні служби, відділи дорожнього господарства, проектні інститути тощо.

Реформа передбачає залишити дороги національного значення в центральному управлінні і передачу управління місцевими дорогами (120 тис. км) місцевим органам влади.

Розподіл функцій.

Укравтодор є одночасно споживачем, виконавчим підприємством (будівництво, утримання) та контролюючим органом системи. Реформа покликана розділити ці функції. Будівництво та технічне утримання будуть передані на тендер та виконуватимуться приватними компаніями. Та ж процедура буде використана для контролю та управління будівництвом та утриманням доріг. Державні компанії, які зараз виконують роботи, пройдуть аудит і, якщо це буде необхідно і актуально, будуть приватизовані на основі конкурсу.

Прозорість тендерів буде гарантована громадським контролем за тендерним процесом; якість будівництва, ремонту та утримання доріг буде покращуватися на основі довготермінових контрактів, надання подовженого гарантійного періоду будівельником, а також незалежного контролю.

Розвиток конкуренції.

Всі державні закупівлі робіт повинні проходити тендер у відповідності до вимог ЄС, якими регулюється тендерний процес.

Сприяння автоматизації контролю.

Існуюча система контролю (дорожні перевірки) виявилася неефективною,  ненадійною (корупційні питання) та повинна бути замінена автоматичною системою зважування, яка далі буде направляти дані про внутрішні автомобільні перевезення підрозділу моделювання в Мінінфраструктури України.

 

3.1.3 Краще управління використанням мережі

Головним пріоритетом при здійсненні управління використанням мережі – є споживач та його безпека при перевезеннях на основі передового досвіду ЄС.

Цього можна досягати наступним чином:

3.1.3.1 Надання пасажирам послуг, які є якісними, безпечними, швидкими, доступними для всіх.

Впровадження Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради (Офіційний вісник ЄС, L 315, 3 грудня 2007 р., с. 1-13) буде основою цього орієнтованого на пасажира підходу. Зобов’язання з надання громадських послуг будуть частиною угод на надання таких послуг з транспортним підприємством, з можливістю переглядати умови угод, дотриманням прав та обов’язків відповідних сторін. В угодах будуть встановлені вимоги до перевізників щодо перевезення у громадському транспорті людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

3.1.3.2 Забезпечення технічної безпеки та стійкості систем автомобільного транспорту

Ця модернізація автомобільного транспорту в Україні, а отже його конкурентоспроможність, буде базуватися на впровадженні та контролі виконання наступних Директив та Регламентів ЄС:

Директива Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів у Співтоваристві (Офіційний вісник ЄС, L 57, 2 березня 1992 р., с. 27).

Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень (Офіційний вісник ЄС, L 235, 17 вересня 1996 р., с. 59—75).

Директива 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур (Офіційний вісник ЄС, L 187, 20 липня 1999 р., с. 42).

Директива 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність (Офіційний вісник ЄС, L 80, 23 березня 2002 р., с. 35—39).

Директива 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та скасовує Директиву Ради 76/914/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 226, 10 вересня 2003 р., с. 4—17).

Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі автотранспортної діяльності, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 102, 11 квітня 2006 р., с. 35—44).

Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про перевірки придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів (Офіційний вісник ЄС, L 141, 6 червня 2009 р., с. 12—28).

Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про записувальну апаратуру, розміщену у дорожньому транспорті (Офіційний вісник ЄС, L 370, 31 грудня 1985 р., с. 8).

Регламент (ЄЕС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. щодо гармонізації відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 і (ЄС) № 2135/98 та скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85 (Офіційний вісник ЄС, L 102, 11 квітня 2006 р., с. 1—14).

Директива  2008/68/ЄС Європейського парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (OJ L, L 260 / 13,30.09 0,2008).

3.1.3.3 Регулювання рівноправного допуску до ринку автомобільних перевезень

Механізм рівноправного допуску буде базуватися на електронному процесі. Задля можливості ведення бізнесу в якості автомобільних перевізників буде вимагатися виконання Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС(Офіційний вісник ЄС, L 300, 14 листопада 2009 р., с. 51—71), яким встановлено загальні правила щодо умов допуску на ринок послуг. Передбачається створення Державного реєстру автомобільних перевізників щодо пасажирських та вантажних перевезень. Підприємство, яке виграло тендер на маршрут/и громадського транспорту, буде захищеним від порушення конкуренції «нелегальними» перевізниками.  Передбачається удосконалення законодавчих норм щодо роботи таксі та автобусних станцій.

 

3.1.4. Надання більш якісних вантажних та пасажирських транспортних послуг

Організація пасажирських та вантажних автомобільних перевезень, надійних, безпечних та доступних для всіх

3.1.4.1 Створення умов для ефективного та прозорого надання послуг з перевезень автомобільним транспортом на основі сучасних платежів платіжних засобів.

Це буде забезпечено поступовим розширенням пілотних проектів із смарт-картками та електронним квитком на громадський транспорт, в т.ч. за участі метрополітенів у містах Київ та Харків.

3.1.4.2 Забезпечення балансу між користувачами вантажних перевезень автомобільним транспортом та послугами транспортної мережі

Спеціальним способом досягнення такого збалансування є розробка закону України про мультимодальні перевезення, який буде включати стимули для автомобільних перевізників.

3.1.4.3 Транспортне сполучення населення у межах всієї країни за допомогою узгодженого планування та надійної моделі транспортних послуг.

Необхідність створення транспортної моделі в Україні визнана пріоритетом для кращого планування потреб суспільства в перевезеннях та управління ними. Ця національна транспортна модель повинна почати працювати до 2020 року.

 

3.2. Показники виконання

показники виконання вищезазначених цілей та заходів:

планування транспортної системи (використовуються транспортна модель та генеральний план);

стан транспортної інфраструктури;

інвестиції у транспортну інфраструктуру;

ефективність транспортної мережі;

надання послуг транспортною інфраструктурою;

безпека користувачів транспорту (скорочення кількості смертельних випадків);

ефективне регулювання (впровадження та контроль виконання Директив/ Регламентів Угоди про асоціацію);

досвід та задоволення споживачів (опитування);

задоволення споживачів громадським транспортом (опитування);

ефективність транспортних послуг.

 

4. Виконання стратегічного плану

Основним органом, відповідальним за виконання цього Стратегічного плану, є Міністерство інфраструктури. Зацікавлені сторони: автомобільні перевізники, користувачі транспортних мереж, громадянське суспільство, профспілки, місцеві органи виконавчої влади, науковці, громадські організації тощо.

Виконання завдань, визначених цим Стратегічним планом, здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених для Мінінфраструктури України у Державному бюджеті України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, власних коштів операторів транспортного ринку, інших джерел, не заборонених законодавством.

За необхідності Мінінфраструктури України може передбачати залучення підтримки ЄС для реалізації цього Стратегічного плану.

 

 

5 Ризики

На виконання цього Стратегічного плану можуть негативно вплинути наступні зовнішні чинники:

відмінність очікувань та можливостей;

темпи технологічних змін;

демографічні зміни та зміни чисельності населення;

фінансові обмеження та обмежені ресурси;

урбанізація;

вплив форс-мажорних обставин.

 

 

Частина II

 

Перелік стратегічних цілей та завдань Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року

 

Найменування стратегічної цілі

Завдання

Опис/коментарі

Термін

Відповідальні

1

2

3

4

5

Формування державної політики з урахуванням вимог Угоди про асоціацію, політик, стратегій та найкращих практик ЄС у сфері автомобільного транспорту щодо регуляторної політики, безпеки перевезень, екології, енергоефективності

1. Реформування системи державного управління галуззю, підвищення ефективності державного контролю на автомобільному транспорті

 

1.1 Впорядкувати повноваження органів, що формують, реалізують політику на автомобільному транспорті, здійснюють державний контроль

1.1.1 Передбачити відповідні норми з врахуванням вимог децентралізації та дерегуляції, усунення дублювання функцій органів влади, вилучення  непритаманні та надмірні для органів влади функції у проекті Закону України   «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)».

1.1.2  Прийняти підзаконні акти на виконання прийнятих норм закону згідно з планами імплементації, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1160

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“-

 

1.2 Визначити функції органів влади для забезпечення нових норм законодавства, імплементованих відповідно до Угоди про асоціацію

1.2.1 Передбачити норми відповідні вимогам додатку XXXII Угоди про асоціацію у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу».

Встановити межі та рівні відповідальності, зокрема щодо важких порушень, які призводять до втрати доброї репутації перевізників, забезпечити відсоткові вимоги щодо контролю режимів праці та відпочинку, придорожніх перевірок придатності транспортних засобів до експлуатації.

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

1.2.2  Прийняти підзаконні акти на виконання прийнятих норм закону згідно з планами імплементації, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1160

2016-2017

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

2. Удосконалення системи допуску та роботи на ринку автотранспортних послуг. Створення системи підтвердження професійної компетентності керівників (менеджерів), спеціалістів з питань автотранспортних перевезень

 

2.1 Запровадити нові вимоги до ліцензування на автомобільному транспорті відповідно до Угоди про асоціацію, усунути застарілі норми законодавства, що не узгоджуються з її вимогами

 

2.1.1 Передбачити імплементацію норм Регламенту ЄС 1071/2009 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» щодо доброї репутації, фінансової спроможності, професійної компетентності менеджера, наявності щонайменше одного транспортного засобу та офісу на території України, створення державного реєстру перевізників

2016

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

2.2 Створити систему спеціального навчання керівників (менеджерів, спеціалістів) перевезень

2.3.1 Передбачити імплементацію норм Регламенту 1071/2009 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

2.3.2 Прийняти відповідні підзаконні акти, уповноважити навчальні центри

 

 

2.3.3 На підставі Угоди про асоціацію опрацювати питання про визнання сертифікатів професійної компетентності менеджерів перевезень на рівні ЄС

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2017

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

Укртрансбезпека

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

2.3 Створити державний електронний реєстр перевізників

2.4.1 Розробити підзаконний акт щодо державного електронного реєстру перевізників Зміст реєстру щонайменше має відповідати вимогам Регламенту ЄС 1071/2009

2017

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

3. Підвищення безпеки транспортних процесів, зменшення ризиків життю та здоров’ю людей під час перевезень пасажирів та вантажів, створення системи підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів, що беруть участь у наданні послуг автомобільного транспорту

 

3.1 Запровадити системний підхід в управлінні безпекою перевезень

3.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу». Розроблення систем управління безпекою перевізників має проводитися  з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 39001:2012, IDT «Системи управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова із застосування»

3.1.2 Внести відповідні зміни до Положення про систему безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент безпеки на транспорті

 

3.2 Привести повноваження та діяльність Укртрансбезпеки у відповідність законодавству та практиці ЄС з наданням пріоритету виконання функцій контролю

3.2.1 Забезпечити перегляд Положення про Укртрансбезпеку та порядку державного контролю на автомобільному транспорті відповідно до нових норм проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)».

3.2.2 Запровадити технічні розслідування ДТП за участю транспортних засобів ліцензованих перевізників

 

 

 

3.2.3 Передбачити заходи, спрямовані на забезпечення відповідного рівню компетенції інспекторів та застосування переважно засобів об’єктивного контролю,створити ефективну доказову систему контролю за дотриманням вимог законодавства та оцінки результативності роботи посадових осіб контролюючих органів за підсумками застосованих до порушників законодавства заходів адміністративної чи кримінальної відповідальності

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2016-2020

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укртрансбезпека

Департамент безпеки на транспорті

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

Укртрансбезпека

 

3.3 Запровадити систему затвердження конструкції транспортних засобів за вимогами Женевської угоди 1958 року та Директиви 2007/46

3.3.1 Передбачити відповідні норми  у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу», запровадити класифікацію транспортних засобів відповідно до Женевської угоди 1958 року та Директиви 2007/46

3.3.2 Забезпечити практичне застосування Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.09.2012 за № 1586/21898

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 

 

 

 

 

 

Укртрансбезпека

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

3.4 Запровадити систему періодичних перевірок придатності транспортних засобів до експлуатації за вимогами Директиви 2014/45

3.4.1 Передбачити імплементацію норм Директиви 2014/45 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

3.4.2 Прийняти відповідні підзаконні акти з питань  перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації

 

 

 

3.4.3 Створити навчальні центри та уповноважити експертів

 

 

 

 

3.4.4 Забезпечити державний нагляд за пунктами контролю та навчальними центрами

3.4.5 Ініціювати згідно з Угодою про асоціацію та міжнародними договорами взаємне з ЄС визнання сертифікатів придатності транспортних засобів до експлуатації

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

2018

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

 

 

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Укртрансбезпека

 

 

Департамент міжнародного співробітництва

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

3.5 Запровадити систему придорожніх перевірок придатності до експлуатації за вимогами Директиви 2014/47

3.5.1 Передбачити імплементацію норм Директиви 2014/47 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»,

3.5.2. Прийняти відповідні підзаконні акти

 

 

 

 

 

3.5.3 Ініціювати згідно з Угодою про асоціацію та міжнародними договорами взаємне з ЄС визнання сертифікатів придорожньої перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації

2020

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

2020

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

 

 

 

 

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

 

Департамент міжнародного співробітництва

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

3.6 Привести систему контролю за дотриманням норм щодо часу керування та відпочинку водіїв у відповідність до вимог Угоди про асоціацію та міжнародних договорів України (ЄУТР та КМОП 153)

3.6.1 Передбачити імплементацію норм Регламентів № 561/2006, 3821/85 та Директив 2002/15 та 2006/22 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

 

2016

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

3.7 Забезпечити використання на комерційних транспортних засобах (категорії M2, M3, N2, N3) обмежувачів швидкості

3.7.1 Передбачити імплементацію норм Директиви 92/6 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

3.7.2 Прийняти відповідні підзаконні акти, визначити сервісні організації з обслуговування обмежувачів швидкості

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

Укртрансбезпека

 

 

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

3.8 Створити систему спеціального навчання водіїв транспортних, що беруть участь у наданні послуг автомобільного транспорту

3.8.1 Передбачити імплементацію норм Директиви 2003/59 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

3.8.2 Прийняти відповідні підзаконні акти, уповноважити навчальні центри

 

 

 

3.8.3 На підставі Угоди про асоціацію опрацювати питання про визнання сертифікатів професійної компетентності водіїв на рівні ЄС

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Департамент міжнародного співробітництва

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

3.9. Урегулювання системи технічного обслуговування і ремонтування

3.9.1 Передбачити імплементацію норм Регламентів 1400/2002, 461/2010, 330/2010 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

3.9.2 Встановити правила надання інформаційного забезпечення від виробника (ІЗВ) транспортних засобів

3.9.3 Визначити авторизованих і неавторизованих виконавців ТО і ремонту. Встановити статус оригінальних і неоригінальних запасних частин транспортних засобів на ринку

3.9.4 Визначити процедури підтвердження відповідності ТО і ремонту транспортних засобів

3.9.5 Внести зміни до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) колісних транспортних засобів

2016

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

2018

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 

 

 

-“-

 

 

 

-“-

 

 

 

 

 

-“-

 

 

-“-

4. Запровадження енергоефективних та екологічно-сприятливих технологій

 

4.1 запровадити міжнародні екологічні норм "ЄВРО-5" - "ЄВРО-6" для транспортних засобів і моторних палив, забезпечити можливості ідентифікації транспортних засобів щодо їх відповідності екологічним нормам для надання переваг на ринку перевізникам, що застосовують більш досконалі за конструкцією транспортні засоби

4.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу», передбачити внесення позначення відповідності певній екологічній нормі до реєстраційних документів або до реєстраційної бази, уточнити сферу застосування норм «ЄВРО».

4.1.2 Впровадити норми «ЄВРО-5»

4.1.3 Впровадити норми «ЄВРО-6»

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2018

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 

 

 

 

 

 

 

-“-

-“-

4.2 Запровадити ефективні механізми зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на екологічну ситуації у містах

4.2.1 Розробити математичні моделі якості атмосферного повітря міст для оцінки ефективності розвитку дорожньої інфраструктури, організації дорожнього руху та проектів містобудування

4.2.2 Запровадити сучасні методи і технології оцінки ефективності розвитку дорожньої інфраструктури, організації дорожнього руху та проектів містобудування щодо їх впливу на якість атмосферного повітря міст з метою зменшення техногенного навантаження транспорту на довкілля

2016

 

 

 

 

 

2020

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

4.3 Впровадити технології випробувань транспортних засобів на відповідність міжнародним екологічним нормам «ЄВРО-5» - «ЄВРО-6»

4.3.1 Провести дооснащення випробувального центру колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» обладнанням для забезпечення випробовування автомобілів згідно з останніми редакціями Правил ЄЕК ООН №№96, 83, 49 (зокрема, в частині екологічних вимог «Євро-5» - «Євро-6») – закупівля та/або створення вітчизняних зразків обладнання (імпортозаміщення) та модернізація існуючого обладнання лабораторного комплексу.

2018

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

 Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх категорій пасажирів, зокрема для осіб з обмеженими фізичними можливостями, на всій території держави

5. Врегулювання перевезень пасажирів автомобільним транспортом (зокрема громадських послуг) на принципах соціальної відповідальності

 

5.1 Привести систему організації пасажирських перевезень на маршрутах загального користування автомобільного транспорту (громадських перевезень) відповідно до вимог Угоди про асоціацію

5.1.1 Передбачити імплементацію норм Регламенту 1370/2007 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу». Уточнити визначення видів громадських перевезень, встановити вимоги до умов проведення тендерів (конкурсів), умов договорів та розрахунку тарифів щодо надання послуг з громадських перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Забезпечити заборону перевізникові, що виграв тендер, залучення перевізників на підряді після конкурсу, заборона передачі маршрутів навіть тимчасово

5.1.2 Розробити підзаконний акт щодо запровадження порядку державних закупівель громадських пасажирських послуг, зокрема з урахуванням необхідності відкриття та забезпечення функціонування автобусних маршрутів у сільській місцевості та  до малонаселених пунктів

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“-

5.2. Удосконалити порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

5.2.1 Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

6. Підвищення рівня пристосованості інфраструктури автомобільного транспорту для потреб  людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

 

6.1 Запровадити міжнародні вимоги до конструкції автобусів та об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту у частині пристосованості для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідного навчання персоналу автомобільного транспорту

6.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу», встановити обов’язковість застосування вимог Женевської угоди 1958 року, зокрема міжнародного технічного регламенту ООН (Правила ООН №107) з безпеки конструкції автобусів

 

2016

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент безпеки на транспорті

 

7. Сприяння доступності транспортних послуг, врегулювання питання тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту, дерегуляція бізнесу у сфері автомобільних перевезень

 

 

7.1 Привести систему тарифоутворення на пасажирському автомобільному транспорті відповідно до вимог Угоди про асоціацію та забезпечити економічно обґрунтовані тарифи 

7.1.1 Передбачити імплементацію норм додатку до Регламенту 1370/2007 у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»

7.1.2 Розробити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту»

7.1.3 Внести зміни до Методики розрахунку тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Мінтрансзв'язку від 17.11.2009 № 1175

7.1.4. Внести зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 25.11.2013  № 940

7.1.5. Внести зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 05.03.2007 № 191

2016

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

8. Зменшення частки т.з. „нелегальних” послуг автомобільного транспорту

 

8.1 Посилити відповідальність за надання нелегальних послуг автомобільного транспорту

8.1.1 Передбачити внесення змін до Законів України «Про автомобільний транспорт» та до Кодексу України про адміністративні правопорушення у проектах Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)», посилити заходи державного нагляду, підвищити рівні відповідальності (до вилучення транспортних засобів)

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

 

8.2 Впорядкувати правила та умови надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом для спрощення легальної діяльності

8.2.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)»

8.2.2 Розробити проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»

8.2.3 Внести зміни до наказу Мінтрансзв'язку від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту»

8.2.4 Внести зміни до наказу Мінтрансзв’язку від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху»

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2015

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

9 Сприяння легалізації доходів операторів ринку у галузі автомобільного транспорту, забезпечення реєстрації факту оплати, страхування та надання відповідної пільги, зокрема в електронному режимі. Впровадження безготівкових (електронних) форм оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування

9.1 Посилити відповідальність за не видачу квитків

9.1.1 Передбачити внесення змін до Законів України «Про автомобільний транспорт» та до Кодексу України про адміністративні правопорушення у проектах Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» щодо встановлення відповідальність за не видачу квитків

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

9.2 Сприяти запровадженню систем безготівкових розрахунків за перевезення пасажирів на маршрутах громадського транспорту

9.2.1 Розробити проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо електронних засобів безготівкової оплати проїзду в міському пасажирському транспорті»

9.2.2 Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних вимог до автоматизованої системи безготівкової оплати проїзду у міському пасажирському транспорті та електронного проїзного документа»

2015

 

 

 

 

 

2016

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

10. Врегулювання автостанційних послуг на принципах ринкових відносин

 

10.1 Встановити взаємовідносини між суб’єктами надання послуг автостанцій та перевізників на ринкових принципах

10.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)», передбачити плату за заїзд автобуса за договором, продаж квитків або перевізник, або автостанція за договором з перевізником, можливість  продажу через Інтернет, банківським платіжним автоматом.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

11. Врегулювання ринку перевезень на таксі

 

11.1 Врегулювати взаємовідносини зацікавлених сторін ринку перевезень на таксі

11.1.1 Розробити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб» на засадах захисту прав пасажирів та зменшення частки нелегальних перевезень

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі, створення сприятливого бізнес-клімату, сприяння підвищенню ефективності операторів автотранспортних послуг, структури транспортних засобів, реалізації транзитного потенціалу транспортної системи

12. Упорядкування міжнародних перевезень на автомобільному транспорті, сприяння лібералізації перевезень

12.1 Забезпечити спрощення умов міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

12.1.1 Удосконалити систему оформлення та видачі перевізникам разових іноземних дозволів та дозволів ЄКМТ

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

-“-

 

 

-“-

 

 

12.1.2 Запровадити електронну систему бронювання разових та розподілу ЄКМТ дозволів

2016

12.1.3 Запровадити систему моніторингу використання дозволів на виконання міжнародних перевезень в режимі реального часу

2016

 

 

12.2 Сприяти поступовій лібералізації процедур міжнародних автомобільних перевезень щодо переходу на бездозвільну систему

12.2.1 На основі Зони вільної торгівлі України з ЄС запровадити у законодавстві норми узгоджені із законодавством ЄС та міжнародними договорами, у взаємодії з компетентними органами інших держав

12.2.2 Активізувати переговірні процеси з низкою держав, з якими змішані комісії проводяться рідко (Англія, Ірландія тощо) у режимі листування.

2015 -2020

 

 

 

 

 

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Департамент міжнародного співробітництва

 

 

-“-

 

13. Підвищення якості обслуговування водіїв та пасажирів на автомобільних дорогах загального користування

13.1 Удосконалити мережу об’єктів сервісу на мережі автомагістралей для забезпечення відпочинку водіїв  та пасажирів

13.1.1 Розробити програму удосконалення мережі об’єктів сервісу на мережі автомагістралей для забезпечення відпочинку водіїв  та пасажирів

 

2016

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

Укравтодор

 

14. Врегулювання взаємовідносин перевізників та операторів експедиційних послуг

14.1 Підвищити відповідальність операторів експедиційних послуг

14.1.1 Передбачити відповідні норми у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації міжнародних перевезень пасажирів і вантажів та транспортно- експедиторської діяльності»

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

15. Створення економічних механізмів, що сприятимуть оновленню рухомого складу автомобільного транспорту

15.1 Розробити пропозиції до змін у Митному кодексі, що сприятимуть оновленню рухомого складу автомобільного транспорту

15.1.1 Ініціювання питання щодо прискорення реалізації положень Угоди про асоціацію в частині створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з метою встановлення нульової ставки ввізного мита на сідельні тягачі, що були у використанні

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

15.1.2 Ініціювати підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на автобуси)» в частині зменшення ставки ввізного мита на автобуси великої місткості, які не виробляються в Україні і що були у використанні

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

Реформування галузі дорожнього господарства

16. Забезпечення  збереження доріг

 

16.1 Підвищити відповідальність за перевантаження транспортних засобів

16.1.1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху»

2015

 

 

 

 

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

Укравтодор

 

17.  Розвиток конкуренції

17.1 Перетворення Укравтодору на «службу замовника» шляхом перерозподілу існуючих функцій

17.1.1 Підготовка стратегії та плану дій з розділення функцій замовника, виконавця та контролера у системі «Укравтодору» на засадах публічного обговорення плану із залученням експертів та громадськості з метою запровадження механізмів прозорих тендерів з вибору підрядників на всі види дорожніх робіт

2015

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

 

 

17.1.2 Реформування «Укравтодору» шляхом реорганізації дочірніх структур ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Реорганізація структури та чисельності підрозділів «Укравтодору» під виконання функції замовника на дорогах лише державного значення;

Поступова передача функції контролю обсягів та якості робіт від підприємств та служб «Укравтодору» незалежним вітчизняним та міжнародним інжиніринговим компаніям

17.1.3. Роздержавлення непрофільних активів Укравтодору

2015-2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

18. Запровадження незалежного контролю якості робіт

18.1 Забезпечити інституційні перетворення з усунення монополії на виконання контролю якості та моніторингу дотримання технологій виконання робіт

18.1.1 Розробити організаційні заходи щодо передачі функції контролера якості робіт від ДП «Дорцентр» на аутсорсинг незалежним вітчизняним та міжнародним інжинірінговим компаніям

2015-2018

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

18.1.2 Запровадити виконання робіт на умовах контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)

2016

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

18.2 Підвищення відповідальності підрядника

 

18.2.1 Запровадження довгострокових контрактів на будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання доріг та збільшення гарантійного терміну з поточного 1 до 5-7 років та його страхування.

2015

 

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

19 Запровадження сучасних технології будівництва, облаштування та обслуговування доріг

19.1 Впровадження технологій будівництва доріг, що підвищують їх експлуатаційні характеристики та підвищують ступінь локалізації ресурсної бази будівництва 

19.1.1 Розробка програми поширення застосування бетону у дорожньому будівництві та імпортозаміщення у дорожньому будівництві

2015-2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

19.1.2 Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування»

2015-2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

19.1.3 Розробка програми забезпечення застосування екологічно сприятливих технологій будівництва та облаштування доріг (протишумові, сприятливі для тварин технології, технології, що сприяють зменшення викидів шкідливих речовин двигунами та шинами транспортних засобів)

2016-2020

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

19.2  Запровадження ефективного вагового контролю

19.2.2 Розробка технічних умов на впровадження системи автоматичного контролю ваги під час руху вантажного автомобіля (спільно зі Світовим Банком)

2015 - 2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

19.2.3 Проведення тендеру та впровадження системи автоматичного контролю ваги під час руху вантажного автомобіля (спільно зі Світовим Банком)

2015 - 2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

 

19.2.4 Запровадження ефективного вагового контролю вантажного транспорту реформованої Інспекції з безпеки на транспорті України

2016

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укртрансбезпека

 

19.3 Забезпечити удосконалення облаштування доріг для підвищення безпеки дорожнього руху

19.3.1 Розробити масштабний проект з підвищення безпеки на дорогах за участю міжнародних організацій для забезпечення зниження питомих показників кількості загиблих до кількості ДТП до середньоєвропейського рівня

2016-2020

Укравтодор

Укртрансбезпека

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

 

20 Залучення інвесторів для будівництва та обслуговування доріг, що забезпечують підвищення середніх швидкостей та комфорту руху дорогами

20.1 Забезпечити розвиток концесійних та платних доріг

20.1.1 Запровадження законодавчих та організаційних умов для розвитку концесійних та платних доріг

2016-2020

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

20.1.2 Реалізація декількох пілотних проектів концесійних та платних доріг

2016-2020

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

20.1.3 Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування та імплементації Директиви 99/62

2015

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

Укравтодор

Укртрансбезпека

 

 

 

Директор Департаменту стратегічного розвитку

дорожнього ринку та автомобільних перевезень                                                                                            Р.В. Хміль

 Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 10 Листопада 2015р. по 10 Грудня 2015р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів