Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проєкт Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проєкт Закону України

Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо організації пасажирських перевезень на автомобільному транспорті

Проєкт

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо організації пасажирських перевезень на автомобільному транспорті

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10, ст. 137; 2013 р., № 19-20, ст. 188, № 48, ст. 682; 2014 р., № 8, ст. 88, № 28, ст. 935; 2015 р.,
№ 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 44) такі зміни: 

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку новими абзацами виклавши їх у такій редакції:

«організатор перевезень – орган виконавчої влади який забезпечує організацію пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування;

замовник послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування – виконавчий орган сільської, селищної, міської чи об’єднаної територіальної громади, який замовляє послуги з регулярних пасажирських перевезень на міському і приміському автобусному маршруті загального користування;».

2. Статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування

Організація пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування забезпечується відповідним організатором перевезень або замовником послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Організатором перевезень на автобусному маршруті загального користування є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту – на міжнародних автобусних маршрутах загального користування, а також на міжміських і приміських  автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласні маршрути);

Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи обласна державна адміністрація – на міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Автономної Республіки Крим, чи області, а також на автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території об’єднаної територіальної громади (внутрішньообласні маршрути);

виконавчий орган Київської міської державної адміністрації – на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Замовником послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування є:

виконавчий орган міської, сільської, селищної ради відповідного населеного пункту або виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади – на автобусному маршруті загального користування, який проходять в межах населеного пункту;

виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади – на автобусному маршруті загального користування, який проходять між населеними пунктами в межах однієї об’єднаної територіальної громади (міський або приміський внутрішньообласний маршрут); 

виконавчий орган міської ради відповідного обласного центру – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування, початковим та/або кінцевим пунктом якого є обласний центр;

виконавчий орган міської ради міста обласного значення – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування, початковим та/або кінцевим пунктом якого є місто обласного значення;

виконавчий орган міської ради відповідного районного центру – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування початковим та/або кінцевим пунктом якого є районний центр (крім маршрутів, кінцевими пунктами яких є обласні центри та міста обласного значення);».

3. Статтю 35 доповнити частинами вісімнадцятою та дев’ятнадцятою такого змісту:

«На міських і приміських автобусних маршрутах загального користування, перевезення пасажирів повинно виконуватись автобусами класу І згідно з Правилами ЄЕК ООН 107-02(3), у тому числі пристосованими для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, насамперед тих, які пересуваються в кріслах колісних, а також обладнаними пристроями зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, звуковими та візуальними (текстовими) системами у салоні таких автобусів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки, GPS-трекерами. Кількість рейсів, що здійснюються такими автобусами на маршруті, визначається Кабінетом Міністрів України.

Автомобільні перевізники, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах загального користування, повинні забезпечувати перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення без дискримінації.».

4. У статті 36:

частину шосту викласти у такій редакції:

«Власники автостанцій несуть відповідальність за якість та безпеку послуг, в тому числі їх доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що надаються автостанціями пасажирам та автомобільним перевізникам, технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.»;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Будівлі, у тому числі вбиральні та квиткові каси, споруди та територія автостанцій повинні відповідати вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами та мати підтверджуючий про це документ, виданий в установленому порядку.».

5. Статтю 43 викласти у такій редакції:

«Стаття 43. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування

Визначення автомобільного перевізника на міжміському внутрішньообласному та міжміському і приміському міжобласному автобусному маршруті загального користування здійснюється за зверненням автомобільного перевізника або органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з пропозицією щодо надання послуг з регулярних пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Визначення автомобільного перевізника на міських та/або приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування здійснюється у відповідності до законодавства про публічні закупівлі.

Визначення автомобільного перевізника на міжнародному автобусному маршруті здійснюється у порядку, визначеному частиною третьою статті 56 цього Закону.».

6. Статтю 44 виключити.

7. Статтю 45 викласти у такій редакції:

«Стаття 45. Вимоги до автомобільних перевізників на автобусному маршруті загального користування

Автомобільні перевізники, які подали пропозицію щодо визначення їх для надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування повинні мати ліцензію на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.».

8. Статтю 46 виключити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності через рік після опублікування цього Закону.

 

Голова Верховної Ради

           України                                                     Дмитро РАЗУМКОВ

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
13
Запропоновано редакцій / пропозицій:
13
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 1 Квітня 2020р. по 1 Травня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів