Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо дотримання вагових або габаритних норм, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)»

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

(щодо дотримання вагових або габаритних норм, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)»

 

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2004 р., № 6,  ст. 38; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2012 р.,   № 5, ст.34; 2014 р., № 8, ст. 88; 2014 р., № 23, ст. 873):

 

1)    доповнити статтю 12 частиною п’ятою такого змісту:

«5. Суб’єкти підприємницької діяльності, які проводять вантажні роботи та здійснюють завантаження автомобільних транспортних засобів зобов’язані дотримуватися вагових або габаритних норм, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі.».

 

2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2013 р. № 2, ст. 11; 2014 р. № 8, ст.88; 2015 р., № 23 ст. 158;):

 

1)    після статті 47 доповнити статтею 47¹ такого змісту:

«Стаття 47¹. Особливості здійснення вантажних робіт при перевезені вантажів автомобільним транспортним засобом.

Суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять вантажні роботи забороняється здійснювати завантаження автомобільних транспортних засобів з перевищенням вагових або габаритних норм, та/або з порушенням умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі.»

 

2)    у статті 49:

 

частину першу доповнити після абзацу другого абзацами такого змісту:

«перевіряти вагові або габаритні параметри завантаженого автомобільного транспортного засобу;

відмовитись від здійснення перевезення вантажів у разі завантаження автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених вагових або габаритних норм, та/або з порушенням умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;»;

у зв’язку з цим, абзац третій вважати абзацом п’ятим;

 

3)    у частині другій статті 50:

 

абзац третій викласти у такій редакції:

«найменування, кількість, габарити та вага вантажу, його паковання;»;

після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:

«зобов’язання виконавця щодо контролю дотримання встановлених вагових або габаритних норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;

у зв’язку з цим, абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

 

4) у статті 52:

 

доповнити частину першу після абзацу другого абзацом такого змісту:

«здійснювати контроль за дотриманням суб’єктом підприємницької діяльності встановлених вагових або габаритних норм, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі при завантаженні автомобільного транспортного засобу;»

доповнити абзац третій частини першої після слів «або нечітким є відтиск пломби» словами «, або недотримання замовником вагових або габаритних норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі»;

доповнити частину другу після абзацу четвертого абзацом такого змісту:

«дотримуватися вимог законодавства щодо вагових або габаритних норм автомобільного транспортного засобу, та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі;»

у зв’язку з цим, абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

 

5) доповнити назву Розділу V після слова «ПЕРЕВІЗНИКІВ» словами «ТА СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

 

6) у частині першій статті 60:

 

доповнити після абзацу другого абзацом такого змісту:

 «відмову водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю, блокування роботи габаритно-вагового комплексу, та/або самовільне залишення місця проведення контролю, – штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;»;

у зв’язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім.

 

доповнити після абзацу тринадцятого абзацами такого змісту:

 «порушення габаритно-вагових норм при завантажені автомобільного транспортного засобу тягне за собою накладання штрафних санкцій на суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;

порушення габаритно-вагових норм при перевезенні вантажів автомобільними дорогами тягне за собою накладання штрафних санкцій на автомобільного перевізника (автомобільного самозайнятого перевізника) в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян;»;

у зв’язку з цим, абзац тринадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова

Верховної Ради України                                          В. Гройсман

 

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

 


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
4
Запропоновано редакцій / пропозицій:
2
Підтримка проекту: Так:3  Ні:1

Обговорення з 9 Лютого 2016р. по 9 Березня 2016р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів