Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Проект

 

 

Закон України

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1.УКодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) частину восьму статті 121 після цифр “1321” доповнити цифрами “1322”;

2) статтю 1321 викласти у такій редакції:

“Стаття 1321. Порушення правил проїзду великогабаритних та/або великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами та залізничними переїздами

Порушення правил проїзду великогабаритних та/або великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випуск на лінію великогабаритного та/або великовагового транспортного засобу або керування таким транспортним засобом без дозволу центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, на участь в дорожньому русі або документа про внесення плати за проїзд такого транспортного засобу –

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою – другою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

3) доповнити статтею 1322 такого змісту:

“Стаття 1322. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів –

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

4) у статті 222:

у частині першій слово і цифри“стаття 1321” замінити цифрами “1321, 1322”;

5) пункт 1 частини другої статті 229 викласти у такій редакції:

“1) на автомобільному транспорті - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті, та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті, та його заступники (статті 1321, 1322, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 1331, стаття 1332); керівник перевізника, який у встановленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п'ята статті 133, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135).”;

6) у частині першій статті 2351 слово і цифри “статтею 1321” замінити цифрами “1321, 1322”;

7) перше речення частини першої статті 2652 після цифр “1321” доповнити цифрами “1322”.

 

2. У частині першій статті 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105):

абзац третій  викласти у такій редакції:

“надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 (за винятком частини четвертої статті 48) цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

доповнити після абзацу третього  абзацами такого змісту:

“надання послуг з перевезення вантажів без оформлення документів, визначених частиною четвертою статті 48 цього Закону, – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян;

відмову водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю, блокування роботи габаритно-вагового комплексу та/або самовільне залишення місця проведення контролю – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять другим.

 

3. Статтю 33 Закону України “Про автомобільні дороги” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) викласти у такій редакції:

“Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами

Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, установлених державними стандартами та нормативно-правовими актами, щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті, як у режимі стаціонарного зважування і перевірки габаритів під час зупинки транспортного засобу, так і без зупинки транспортного засобу (в русі), шляхом зважування і визначення габаритів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами.”.

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова

Верховної Ради України

 

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
1
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:1  Ні:0

Обговорення з 23 Лютого 2016р. по 23 Березня 2016р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів