Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект наказу Міністерства інфраструктури України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект наказу Міністерства інфраструктури України

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316

Проект 

 

Про внесення змін до наказу

Міністерства інфраструктури України

від 27 травня 2013 року № 316

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», абзацу шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2015 року № 460, н а к а з у ю:

 

1. Пункти 4.5 - 4.7 розділу IV Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України
від 27 травня 2013 року  № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12 червня 2013 року за № 930/23462, викласти в такій редакції:

«4.5. Не пізніше ніж за один робочий день до дати заходження судна у порт або проходження його транзитом морський агент або судновласник подає уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, інформацію про захід або прохід транзитом, копію обмірного свідоцтва, за необхідності – класифікаційне свідоцтво, коносамент та інші документи, необхідні для нарахування маякового збору і виписки рахунку на сплату маякового збору. Морський агент або судновласник відповідають за достовірність та своєчасність наданої інформації.

 

4.6. У разі заходження судна в порт або проходження його транзитом у вихідний, святковий або неробочий день інформація та документи про заходження судна в порт або проходження його транзитом подаються морським агентом або судновласником уповноваженому представнику державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, не пізніше ніж за один робочий день до вихідних, святкових та неробочих днів.

 

4.7. Уповноважений представник державної установи, що організує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, виписує рахунок на сплату маякового збору протягом одного робочого дня після отримання інформації від морського агента або судновласника про заходження судна в порт або проходження його транзитом.».

 

2. Абзац сьомий пункту 2.1 розділу IІ Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року  № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, викласти в такій редакції:

«на заходи, пов’язані із забезпеченням безпеки судноплавства, що полягають в організації та забезпеченні безпечної експлуатації, підтриманні в належному стані гідротехнічних споруд, спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій в акваторії морського порту;».

 

3. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр                                                                                     В. ОМЕЛЯН

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 11 Січня 2019р. по 11 Лютого 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів