Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект постанови Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від                                 2019 р. №

Київ

 

Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент морського обладнання, що додається.

2. Установити, що подальша експлуатація морського обладнання, введеного в обіг відповідно до  вимог Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2588), до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонена або обмежена з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. У пункті 1 переліку видів продукції, щодо яких органи державного  ринкового   нагляду   здійснюють   державний   ринковий  нагляд,    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069  (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550),  у графі «Найменування нормативно-правового акта,  дія  якого   поширюється  на  відповідний  вид  продукції» слова і цифри «постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1103 «Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання» замінити словами і цифрами «постанова Кабінету Міністрів України від «___»_______201_ р. № _____ «Про затвердження  Технічного регламенту морського обладнання».   

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 р. № 1103 «Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання»  (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2588).

5. Міністерству інфраструктури забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

       

Прем’єр-міністр України                                  Олексій ГОНЧАРУК

 

Технічний регламент морського обладнання

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про порилюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 21 Жовтня 2019р. по 21 Листопада 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів