Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проєкт Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проєкт Закону України

Про внесення змін до деяких законів України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

Проєкт

 

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2018 р., № 41, ст. 320):

1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

«Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених статтями 5 і 51 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, що зареєстровані за межами України,а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідно до Митного кодексу України та інших законів України заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) під час ввезення товарів на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»;

2) доповнити статтею 51 такого змісту:

«Стаття 51. Ставки єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, що зареєстровані за межами України, залежно від строку перебування на території України встановлюються у таких розмірах:

Вид транспортного засобу

Ставка єдиного збору за один автомобіль залежно від строку перебування на території України, євро

1 день

7 днів

30 днів

90 днів

180 днів

365 днів

Транспортні засоби за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД

2*

7

27

76,5

144

273,75

* У разі порушення строку перебування таких транспортних засобів на території України плата за кожний неоплачений день перебування такого транспортного засобу нараховується відповідно до ставки, яка встановлена для перебування транспортного засобу строком 1 день.».

2. Частину одинадцяту статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2014 р., № 20-21, ст. 712) після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:

«контроль внесення (нарахування) плати за проїзд автомобільними дорогами України власниками транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, що зареєстровані за межами України;».

У зв’язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати відповідно абзацами сьомим – восьмим.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця

Повідомлення про оприлюднення 


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 24 Січня 2020р. по 24 Лютого 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів