Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»

Проєкт

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції:

«274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування, земельних ділянок, наданих в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для будівництва та обслуговування мультимодальних терміналів  - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.».

2. Абзац другий підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 викласти в такій редакції:

«для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування, земельних ділянок, наданих в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для будівництва та обслуговування мультимодальних терміналів - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для  сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;».

3. У розділі ХХ «Перехідні положення»:

1) доповнити підрозділ 2 пунктом 73 такого змісту:

«70. Тимчасово, до 01 січня 2031 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту обладнання для устаткування мультимодальних терміналів, призначеного для використання у виробничій діяльності мультимодальних терміналів.

У разі нецільового використання зазначеного обладнання платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту такого обладнання, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Перелік обладнання для устаткування мультимодальних терміналів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дія зазначеної пільги поширюватиметься не тільки на операції ввезення обладнання та устаткування мультимодальних терміналів, а й на операції з постачання на митній території України такого обладнання.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з цим пунктом не надаватиметься при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, якщо воно має походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно з законом України.»;

2) доповнити підрозділ 4 пунктами 52–53 такого змісту:

«52. Тимчасово, до 01 січня 2031 року для введених в експлуатацію мультимодальних терміналів, а для нових мультимодальних терміналів – протягом десяти років з дати введення в експлуатацію, дохід платника податку від наданих послуг з перевантаження вантажів при здійсненні комбінованих перевезень на такому мультимодальному терміналі, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не враховується під час розрахунку об̓’єкта оподаткування відповідно до статті 134 цього Кодексу.

53. Тимчасово, до 01 січня 2031 року, дохід платника податку від наданих послуг з комбінованого перевезення вантажів, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не враховується під час розрахунку об’єкта оподаткування відповідно до статті 134 цього Кодексу.»;

3) доповнити підрозділ 5 пунктом 30 такого змісту:

«28. Тимчасово, до 01 січня 2031 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту автомобільних транспортних засобів  із знімними кузовами, що відповідають товарним під позиціям 870422, 870423 згідно з УКТ ЗЕД, з повною масою понад 12 тонн, за умови подальшого використання таких транспортних засобів виключно для здійснення комбінованих перевезень вантажів.

Зазначена пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту автомобільних транспортних засобів, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України відповідно до
законодавства, або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно з законом України.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування та вводиться в дію після набранням чинності Законом України «Про мультимодальні перевезення».

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Аналіз регуляторного впливу

Додаток 2 до АРВ

Додаток 4 до АРВ

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
1
Запропоновано редакцій / пропозицій:
1
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 29 Травня 2020р. по 29 Червня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів