Міністерство інфраструктури України


Інформація про стан реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю

22 Травня 2017, 12:00

Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства.

Міністерство інфраструктури України постійно вживає заходів щодо підвищення рівня доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку і в межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з порушеного питання.

Доступність транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства інфраструктури України.

Відповідно до наказу Мінтрансзв’язку від 18.12.2007 № 1174 «Про вдосконалення організації роботи щодо надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку, які входять до сфери управління Мінтрансзв’язку» підприємствами, установами, організаціями транспорту та поштового зв’язку утворено групи (служби) надання допомоги особам з інвалідністю.

На сьогодні відповідними розпорядчими документами визначено відповідальних на рівні керівників, посадових осіб за створення доступності об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, поштового зв’язку для осіб з інвалідністю, забезпечення надання якісних послуг, дотримання персоналом правил поведінки, культури спілкування та етикету під час обслуговування такої категорії осіб.

Також Типовими формами контракту з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, передбачено вимоги щодо забезпечення доступності об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, поштового зв’язку, надання належних послуг для осіб з інвалідністю.

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями інвалідів.

У 2014-2016 роках проводилось ряд зустрічей, нарад за участю Уповноваженого Президента України з питань людей з інвалідністю Сушкевича В. М., представників органів виконавчої влади, транспортно-дорожньої галузі та поштового зв’язку, громадських організацій інвалідів та інших зацікавлених осіб, на яких розглядались питання щодо стану доступності об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку, надання послуг для осіб з інвалідністю.Починаючи з 2014 року міністерство спільно з ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» здійснює такі заходи:

незалежний аудит з визначення доступності будівель і споруд, надання послуг особам з інвалідністю на залізничних вокзалах та пасажирських станціях, в аеропортах, на автовокзалах, автостанціях тощо;

навчання персоналу, який задіяний в обслуговуванні осіб з інвалідністю на транспорті.

Протягом 2014-2016 років проведено аудити на 116 залізничних вокзалах та пасажирських станціях, на автовокзалі Київ, 4 столичних автостанціях та на автостанціях Київської області, що належать до сфери управління ДП «Київпассервіс», у поштових відділеннях м. Києва та поштових відділеннях обласних центрів України, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

За результатами цих аудитів розроблено та затверджено плани-графіки усунення виявлених недоліків протягом 2015–2017 років, Мінінфраструктури встановлено контроль за їх виконанням.

У 2015 році Мінінфраструктури спільно з ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» було організовано проведення навчально-практичних семінарів на теми: «Супровід та допомога маломобільним пасажирам на транспорті», «Проведення аудитів доступності об’єктів транспортної інфраструктури для маломобільної групи населення», у яких узяли участь фахівці Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки, Укрзалізниці, залізниць України, УЗШК, ДП «Київпассервіс», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Міжнародний аеропорт «Одеса», ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Результати спільної роботи дають змогу оцінити нинішній стан доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю в Україні та виробити відповідні рекомендації, виконання яких створить умови для повноцінної інтеграції осіб з інвалідністю до суспільного життя та забезпечить безбар’єрність навколишнього середовища.

Як наслідок, збільшилися кількість і рівень доступності об’єктів транспорту, послуг для осіб з інвалідністю на залізничному транспорті, в аеропортах, на автостанціях тощо.

З метою забезпечення особам з інвалідністю безперешкодного доступу до адміністративної будівлі Міністерства прилеглу територію облаштовано пандусами для зручного переміщення осіб з інвалідністю відповідно до вимог нормативних документів (ДБН В.2.2.-17:2006).

Прохід до адміністративної будівлі розраховано для переміщення осіб з інвалідністю та облаштовано поручнями. Місця переміщення осіб з інвалідністю позначено пізнавальними знаками.

Пропускна спроможність турнікета на центральному вході та всередині адміністративної будівлі розрахована на переміщення осіб з інвалідністю.

Організовано місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю.

Наразі в транспортній сфері об’єкти інфраструктури обладнуються пандусами, тактильним покриттям, маркерами, кнопками виклику персоналу, інформаційними терміналами тощо.

Підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, за власні кошти забезпечено виконання 299 завдань згідно із Програмою зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої, туристичної інфраструктури та поштового зв’язку на 2012-2016 роки, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 24.07.2012 № 411.

З метою належного виконання законодавства з питань доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури, поштового зв’язку та виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706, підпорядковані підприємства в межах компетенції зобов’язані (щомісяця):

– забезпечувати належне та вчасне опрацювання питань, пов’язаних зі створенням безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури, поштового зв’язку;

– проводити з працівниками роз’яснювальну роботу з популяризації положень Конвенції про права інвалідів стосовно забезпечення принципів розумного пристосування на універсального дизайну під час надання транспортних послуг та послуг поштового зв’язку;

– забезпечити виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706.

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07.03.2014 № 51884/417/1-07 до абзацу другого пункту 2 Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» у 2016 році Мінінфраструктури розроблено проект Національної доповіді «Доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю» про становище людей з інвалідністю в Україні. Проект доповіді розміщено на веб-сайті Міністерства (/news/28349.html).

У рамках підготовки Національної доповіді «Доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю» у 2016 році в приміщенні Міністерства інфраструктури України під головування заступника Міністра інфраструктури Ю. Лавренюка відбулося декілька нарад за участю представників ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», комітетів доступності, громадських організацій осіб з інвалідністю з різних областей України, фахівців та експертів з питань безбар’єрності в транспортній сфері (Укртрансбезпека, ПАТ «Укрзалізниця», Укравтодор, Державіаслужба, ДП «Адміністрація морських портів України»).

Мінінфраструктури листом від 08.11.2016 № 10845/18/10-16 надано до Міністерства соціальної політики України звіт про стан виконання Плану Заходів щодо створення безкоштовного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784.

На виконання пункту 4 статті 3 Указу Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» (далі – Указ) стосовно внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо посилення відповідальності за порушення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, розроблено такі проекти законів України:

–  «Про залізничний транспорт України» (реєстр № 4593 від 05.05.2016), до якого включено норми щодо створення належних умов доступу осіб з інвалідністю до послуг залізничного транспорту та об’єктів інфраструктури;

–  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр. № 4683 від 17.05.2016), до якого включено норми щодо створення належних умов доступу осіб з інвалідністю до послуг автомобільного транспорту та об’єктів інфраструктури;

– «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», до якого включено норми щодо створення належних умов доступу осіб з інвалідністю до послуг поштового зв’язку. Разом з цим, 17.01.2017 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», дія якого набирає чинності з 07.05.2017. Законом передбачено, внесення змін, зокрема, до:

- Закону України «Про автомобільний транспорт» у частині визначення, що Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

– Закону України «Про міський електричний транспорт» у частині визначення, що Правила користування міським електричним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Статтею 102 Повітряного кодексу України передбачено відповідальність за правопорушення в галузі цивільної авіації у разі ненадання перевізником пасажиру пільг, встановлених законом, та у разі ненадання встановлених послуг пасажирам з інвалідністю.

Крім того, наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2015 № 547 затверджено Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, яким передбачено здійснити заходи щодо забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг, у тому числі для пасажирів з інвалідністю. Однак реалізація зазначених заходів залежить від прийняття проекту Закону України «Про залізничний транспорт», оскільки виконавцями цих заходів є оператори інфраструктури та перевізники, визначення яких законодавство України на цей час не містить.

На виконання абзацу четвертого пункту 2 статті 5 Указу щодо поетапного збільшення на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, зокрема, шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Майже всі підприємства, які здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та ті, що надають супутні транспортному процесу послуги, є суб’єктами господарської діяльності, що не належать до державної форми власності. Тому регулювання діяльності цих підприємств здійснюється шляхом внесення відповідних змін до законодавства України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 затверджено Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, яким запроваджено єдині технічні приписи для транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, ввозяться на митну територію України і виготовляються в Україні.

Зазначений Порядок встановлює вимоги до транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів у містах, щодо їхньої доступності для осіб з обмеженою мобільністю згідно з Правилами ЄЕК ООН № 107, а також враховує вимоги розділу V Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ДСТУ ГОСТ 30478:2006 «Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги» щодо конструкції автобусів для перевезення осіб з інвалідністю.

Крім того, зазначеним актом передбачено, що вимоги до структури рухомого складу визначаються організатором регулярних перевезень в умовах конкурсу.

Так, Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, встановлено, що організатор затверджує умови конкурсу, у тому числі обов’язкові, відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт». Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.

На виконання пункту 108 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393, щодо посилення відповідальності за відмову в розумному пристосуванні об'єктів фізичного оточення для забезпечення потреб людей з інвалідністю Міністерством інфраструктури України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», який листом Міністерства інфраструктури України від 07.03.2017 № 1928/25/10-17 надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

З метою додержання вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю по зору Мінінфраструктури звернулося листами до обласних, Київської міської державних адміністрацій і підприємств, які спеціалізуються на виробництві та модернізації транспортних засобів, щодо розгляду та впровадження пропозицій, наданих Українським товариством сліпих.

На виконання підпункту 3 пункту 3 Указу інформуємо, що Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 № 528.

Щодо забезпечення подання на розгляд Кабінету Міністрів  України проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1490-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї».

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із Конвенцією про права осіб з інвалідністю та Факультативним протоколом до неї» та направлено на погодження до заінтересованих органів.

З метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та на виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073 «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», Мінінфраструктури утворено постійно діючу Робочу групу з питань доступності для осіб з інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку, затверджену наказом Міністерства інфраструктури України від 14.04.2017 № 143.

Метою утворення Робочої групи є забезпечення доступності для осіб з інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

До складу Робочої групи увійшли – Урядовий уповноважений з прав людей з інвалідністю, представник Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, а також представники всеукраїнських громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, фахівці та експерти з питань доступності у транспортній сфері структурних підрозділів Міністерства, Укртрансбезпеки, ПАТ «Укрзалізниця», Укравтодору, Державіаслужби, ДП «Адміністрація морських портів України», ПАТ «Укрпошта», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті», ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Повноваженнями Робочої групи є опрацювання пропозицій в частині забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення і усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Враховуючи вищевикладене, Мінінфраструктури якісно змінено підхід у формуванні та реалізації державної політики щодо створення доступності на транспорті та об’єктах поштового зв’язку для осіб з інвалідністю, що покращило роботу та її результативність у цьому напрямку.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/28711.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове