Міністерство інфраструктури України


Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України»
6 Травня 2021, 16:49

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України» (далі – проєкт акта) розроблено з метою скорочення часу та спрощення процедури оформлення приходу та виходу суден з морського порту, яка відповідає міжнародним договорам України; встановлення чіткого та детального механізму контролю та нагляду за судноплавними компаніями та суднами під прапором України, який відповідає міжнародним договорам України; для прозорості та прискорення здійснення контролю за дотриманням на судах, що заходять у морські порти України, правил мореплавства та вимог міжнародних договорів з безпеки судноплавства, зокрема, шляхом здійснення документального контролю суден, без відвідання таких суден державними інспекторами та встановлення конкретних часових меж проведення таких перевірок.

Проєкт акта розроблено відповідно до Кодексу по здійсненню документів Міжнародної морської організації, прийнятого резолюцією ІМО A.1070(28) та повністю відповідає Процедурам контролю суден державою порту, прийнятим Резолюцією ІМО А.1138(31) у 2019 році, та з метою імплементації положень законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема: Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/65/ЄС від 20 жовтня 2010 року про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів для пасажирських суден та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2017/2110/ЄС від 15 листопада 2017 року про систему інспектувань для безпечної експлуатації пасажирських суден типу «ро-ро» та високошвидкісних пасажирських суден у регулярних перевезеннях, про внесення змін до Директиви 2009/16/ЄС та про скасування Директиви Ради 1999/35/ЄС.

Прийняття проєкту акта полегшить та прискорить оформлення суден під час заходу судна в морських порт і видачі йому документів під час виходу з порту, здійснення всіх формальностей за допомогою інформаціної системи портового співтовариства, що прискорить процес оформлення та унеможливить необґрунтовану затримку суден; приведення процедур оформлення приходу та виходу суден у відповідність чинній редакції Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року та Дунайським стандартним навігаційним формам.

Зауваження та пропозиції до наказу приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб у письмовому та електронному вигляді за адресами:

1) Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
тел. (044) 254-56-73, е-mail:  inform@dkrp.gov.ua

2) Міністерство інфраструктури України: проспект Перемоги,14, м. Київ, 01135;
е-mail: miy@mtu.gov.ua, m.melnyk@mtu.gov.ua

 

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України»

Зміни до Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять

Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Порядок оформлення приходу суден у морський порт, видачі дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12

Додаток 13

Додаток 14

Додаток 15

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Додаток до АРВ

Порівняльна таблиця

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/32788.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове