Для людей
з вадами зору


Головні новини


Останні новини


Актуально


Анонси подій


Нові матеріали


Аналітика та відкриті даніПошук нормативно-правових актів


Обговорення проектів нормативно-правових актів


0 0
Так: 0 Ні: 0
Проект Закону України (доопрацьований)
Про мультимодальні перевезення
Обговорення з 7 Листопада 2018р. по 7 Листопада 2018р.


0 0
Так: 0 Ні: 0
Проект Закону України
Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок
Обговорення з 26 Жовтня 2018р. по 26 Листопада 2018р.