Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    30 Червня 2016, 17:14
Версiя для друку


Міністерство інфраструктури України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»

30 Червня 2016, 17:14

1. Найменування підприємства: державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт».

2. Місцезнаходження підприємства: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

3. Основні напрями діяльності підприємства: організація і здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать підприємству.

4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі:

21 календарний день після дати оприлюднення оголошення.

5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, Міністерство інфраструктури України, постійно діюча Комісія Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів  господарювання  державного  сектору  економіки, кімната 808, телефон для довідок: (044) 351-40-70, електронна пошта: gurin@mtu.gov.ua.

6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

1) заява на участь у конкурсі на ім’я Голови постійно діючої Комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки Роменського Д.В.

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

2) документи,які подаються претендентом додатково до заяви:

- належним чином завірені копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про повну вищу освіту та науковий ступінь;

- біографічна довідка (резюме);

- конкурсна пропозиція;

- згода на обробку персональних даних (оригінал у 2-х примірниках);

- рекомендації та інші документи на власний розсуд.

Зразки заяви та згоди на обробку персональних даних розміщено на сайтіМіністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua, рубрика «Про нас. Вакансії.»)

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

7. Дата та місце проведення конкурсного відбору:

Дата початку проведення конкурсного відбору буде повідомлена додатково після отримання постійно діючою Комісією від МВС України інформації щодо відсутності (наявності) у всіх претендентів на участь у конкурсі судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Місце проведення: Міністерство інфраструктури України (01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14).

8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

9. Вимоги до претендента:

- вища освіта другого рівня за ступенем вищої освіти «магістр» та/або післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право»;

- стаж роботи за посадами керівників нижчого рівня – не менше 5 років.

10. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

11. У разі наявності у претендента документа про вищу освіту, виданого іноземним навчальним закладом, він має попередньо пройти нострифікацію.

12. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства (відомості про баланс (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), додається.

 

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

Форма 5

Форма 1 2016 рік

Форма 2 2016 рік

Фінансовий план підприємства на 2015 рік

Фінансовий план підприємства на 2016 рік

 ВСІ Оголошення