Для людей
з вадами зору

    Євроінтеграція    Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію
Версiя для друку


Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію

З метою організації роботи щодо імплементації Угоди про асоціацію Міністерством інфраструктури утворено Координаційну раду та робочі групи у відповідних сферах (транспортної політики та інфраструктури, безпеки та перевезення небезпечних вантажів, авіаційного транспорту, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, залізничного транспорту, морського та річкового транспорту та поштового зв'язку).

Міністерством інфраструктури підготовлено та затверджено 14 розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими схвалено 44 планів імплементації.

Наказом Мініфрастукрури затверджено Комплексний план діяльності Міністерства інфраструктури України з реалізації імплементаційних заходів на ІІ півріччя 2016 року.

 Показники щодо стану виконання заходів в рамках планів імплементації законодавства  ЄС:

 Виконано

 

28

Виконано частково

 

3

В процесі виконання

 

54

Планується розробити згідно з графіком (термін виконання не настав)

 

46

Буде здійснено перегляд заходу

 

8

Інформації від основного виконавця заходу (інші ЦОВВ є відповідальним за реалізацію заходу) не отримано

 

3

Захід втратив актуальність

 

2

Першим етапом адаптації законодавства є процес транспонування актів законодавства Європейського Союзу в українське законодавство.

Тому, в рамках реалізації заходів з імплементації Угоди про асоціацію у  2014 – І половині 2016 року Мінінфраструктури основну увагу було зосереджено на розробці первинного законодавства у відповідних галузях транспорту.

На сьогодні до Верховної Ради внесено 4 базові Закони України:

- Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами ЄС

- Про залізничний транспорт

- Про внутрішній водний транспорт

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів України (внесення змін до Правил дорожнього руху, затвердження Технічного регламенту з безпеки рухомого складу залізничного транспорту) та 3 накази Мінінфраструктури (Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердження складу комісії щодо схвалення оцінок охорони та планів охорони портів та портових засобів, зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт.

Прийняття необхідних підзаконних актів, згідно процедур визначених в українському законодавстві відбуватиметься після прийняття відповідних базових законів.

У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

З метою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр. № 7386 від 08.12.2017), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Корчиком В. А. та іншими.

Довідково: проект Закону передбачає імплементацію 4 актів законодавства Європейського Союзу (додаток XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), які сприятимуть підвищенню рівня безпеки на автотранспорті, створенню сприятливих умов праці для водіїв, зниженню аварійності на дорогах, підвищенню відповідальності перевізників та водіїв транспортних засобів за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Проект акта забезпечує на основі норм європейського права врегулювання відносин між автомобільними перевізниками, замовниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносин з юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, запровадженню ефективного контролю функціонування ринку автомобільних перевезень, запровадженню європейських умов допуску до ринку перевезень.

З метою імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради № 96/26/ЄС здійснюється робота щодо розробки нової редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, в частині фінансової спроможності, професійної компетентності та добропорядності автомобільного перевізника.

На сьогодні розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», який проходить процедуру внутрішнього погодження структурними підрозділами Мінінфраструктури.

Крім того, відповідно до Регламенту ЄС № 1071/2009 здійснюються заходи для розширення можливостей Єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників, а саме: надання доступу перевізникам та країнам – членам ЄС; внесення інформації про фахівців (менеджерів з перевезень).

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху» з метою імплементаціі Директиви 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Проект Закону України «Про залізничний транспорт України» 17.11.2017 внесений народними депутатами України Остапчуком В. М., Бурбаком М. Ю., Корчиком В. А. та іншими (далі – законопроект) та зареєстрований у Верховній Раді України за № 7316.

Прийняття проекту акту дозволить адаптувати законодавство України відповідно до основних положень законодавчих актів ЄС у сфері залізничного транспорту, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію). Окрім того,  проект акта направлений на наближення умов діяльності залізничної галузі до правил Європейського Співтовариства з метою інтеграції української залізничної системи в залізничну систему Співтовариства.

Законопроектом, зокрема, передбачається імплементація 6 директив та 4 регламентів ЄС у сфері залізничного транспорту.

Наприкінці листопада 2017 р.  проведено місію експертів проекту Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні» (далі – проект Twinning) з метою аналізу законопроекту. За результатами експертами було надано коментарі до законопроекту, який на думку експертів, в цілому відповідає актам ЄС.

У грудні 2017 законопроект презентовано на круглому столі «Обговорення транспортно-інфраструктурних законопроектів щодо імплементації Угоди про асоціацію» за участі народних депутатів України, делегації ЄС в Україні, представників бізнес-середовища. Окрім того, законопроект (серед інших транспортних законопроектів) обговорювався на спільному засіданні Комітету з питань транспорту ВРУ та Комітету з питань євроінтеграції ВРУ.

З метою узгодження позицій центральних органів виконавчої влади та інших зацікавлених державних органів стосовно законопроекту на базі Мінінфраструктури проведено нараду за участі Євроофісу КМУ, Мінекономрозвитку, Антимонопольного комітету України та ПАТ «Укрзалізниця».

Також продовжується робота щодо усунення технічних бар'єрів та гармонізації 1435 мм і 1520/1524 мм колійних систем, в першу чергу шляхом розвитку технічного співробітництва в рамках Організації співробітництва залізниць (OSJD) і європейського залізничного агентство (ERA) для інтероперабельності цих систем.

У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

За участі експертів проекту технічної допомоги «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» розроблено оновлену версію Дорожньої карти з наближення законодавства України до права Європейського Союзу у сфері міжнародного морського транспорту.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 747 схвалено Стратегію імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожню карту») та затверджено план заходів з імплементації актів права ЄС у зазначеній сфері.

Завершено процес приєднання до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах.

21.04.2017 підписано Указ Президента України № 112/2007 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах».

З метою утворення нового органу, на який буде покладено функції Морської адміністрації, 06.09.2017 Кабінетом Міністрів України схвалено постанову № 1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України».

Довідково: метою прийняття акта є здійснення реформування системи управління морським та річковим транспортом, торговельним судноплавством відповідно до міжнародних стандартів для забезпечення повноцінного виконання взятих Україною зобов’язань, збереження правового режиму у міжнародному судноплавстві (на українських суднах та у морських портах) та відновлення ефективної системи управління реалізацією державної політики у сферах торговельного мореплавства, морського і річкового транспорту та безпеки судноплавства.

Ведеться робота щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві.

Здійснюється підготовка до проведення обов’язкового аудиту Міжнародної морської організації (ІМО), який заплановано на 2018 рік.

З метою імплементації Регламенту (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94 та Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 530/2012 від 13 червня 2012 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден розроблено проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження вимог щодо подвійного корпусу або еквівалентної конструкції для нафтоналивних однокорпусних танкерів». Наразі здійснюється погодження проекту наказу структурними підрозділами Мінінфраструктури.

З метою імплементації статті 4 Директиви № 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, розроблено проекти наказів Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін і доповнень до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України» та «Про визначення морських обмежуючих зон у юрисдикції України відповідно до класів пасажирських суден», які станом на сьогодні, проходять узгодження структурними підрозділами Мінінфраструктури.

З метою імплементації положень Директиви № 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 року, що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден і інформування, та скасовує Директиву Ради № 93/75/ЄЕС, та Директиви № 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 року про облікові формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства, і яка припиняє дію Директиви 2002/6/ЄС, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для публічного громадського обговорення.

З метою імплементації Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.11.2008 про мінімальний рівень підготовки моряків Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про ведення Єдиного державного реєстру документів моряків», який передбачає формування та надання знеособлених статистичних даних про документи моряків в електронному форматі.

У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Розроблено проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт», який внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Козирем Б. Ю. та іншими (реєстр. № 2475а, від 04.08.2015).

Довідково: метою розробки проекту акта є правове врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах, економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту, сприяння розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту; покращення стану річкового господарства; сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

21.03.2017 Верховною Радою України прийнято рішення про повернення проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» на доопрацювання ініціатору внесення.

08.06.2017 внесено на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» № 2475а.

За результатами засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, яке відбулося 08.11.2017, рекомендовано Верховній Раді України проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр. № 2475а, доопрацьований від 08.06.2017) прийняти в першому читанні за основу.

У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

З метою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (реєстр. № 7317 від 17.11.2017), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Бурбаком М. Ю. та іншими.

Довідково: проект Закону передбачає імплементацію 7 актів законодавства Європейського Союзу (додаток XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V “Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), які сприятимуть підвищенню рівня безпеки на автотранспорті, створенню для водіїв сприятливих умов праці, зниженню рівня аварійності на дорогах, підвищенню відповідальності перевізників та водіїв транспортних засобів за дотримання законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Проект акта забезпечує на основі норм європейського права врегулювання відносин між підприємствами технічного сервісу, замовниками, органами виконавчої влади, власниками транспортних засобів, а також їх відносин з юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, запровадженню ефективного контролю функціонування ринку автомобільних перевезень.

З метою імплементації Директиви № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів», який внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Корчиком В. А. та іншими (реєстр. № 7387 від 08.12.2017).

Довідково: проектом Закону України передбачено приведення умов перевезення небезпечних вантажів до європейського рівня шляхом перегляду національного законодавства в цій сфері, зокрема щодо наявності та відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів, а також стосовно операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту, забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом, використання рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції з метою гарантування належного рівня безпеки під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом.

За участі експертів проекту технічної допомоги Європейського інвестиційного банку «Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні» розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо аудиту безпеки автомобільних доріг», який передбачає імплементацію Директиви ЄС 2008/96/ЄС щодо управління безпекою дорожньої інфраструктури та є частиною завдань Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 481).

Зазначений проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Бурбаком М. Ю. та іншими (реєстр. № 7320 від 17.11.2017).

Довідково: проект акта спрямований на створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної, детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та інтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури, та досягнення значного зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.

З метою гармонізації умов перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому сполученні з діючими міжнародними документами розроблені зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, Правил перевезення наливних вантажів, Правил перевезення небезпечних вантажів, які затверджені наказом Мінінфраструктури від 25.04.2017 № 156, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.07.2017 за  № 865/30733.

З метою забезпечення запобігання аварійних ситуацій, що виникають через витоки небезпечних вантажів, невідповідність конструкції, технічного стану цистерн та їх обладнання вимогам нормативно-правових актів, а також встановлення вимог до суб’єктів господарювання, що планують здійснювати перевірку цистерн, та технічних експертів, які залучаються ними до проведення перевірок розроблено Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затверджений наказом Мінінфраструктури та МВС від 12.05.2015 № 166/550, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 663/27108.

З метою встановлення умов перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, визначення відповідності транспортних засобів та персоналу судноплавних компаній, що виконують перевезення небезпечних вантажів вимогам національного та європейського законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів розроблені Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, які затверджені наказом Мінінфраструктури від 04.04.2017 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.04.2017 за № 536/30424.

Схвалено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та направлено на погодження із ЦОВВ. Отримано висновок Міністерства юстиції України.

Наразі проект акта доопрацьовується з урахуванням пропозицій та зауважень, отриманих від центральних органів виконавчої влади.

З метою імплементації Директиви № 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві прийнято наказ Мінінфраструктури від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.

З метою імплементації Директиви № 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про інтероперабільність залізничної системи в межах Співтовариства (доопрацьована) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження процедур оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки у сфері залізничного транспорту» та опубліковано на офіційному веб-сайті Мінінфарструктури.

З метою імплементації Директиви 2013/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 року про прогулянкові судна і гідроцикли, що скасовує Директиву 94/25/ЄС та Директиви 2014/90/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про морське обладнання та скасування Директиви Ради 96/98/ЄС Мінінфраструктури розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», який передбачає внесення змін до Технічного регламенту прогулянкових суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1147 та до Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1103 року.

У СФЕРІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС (Угода про САП) була парафована 28 листопада 2013 року (м. Вільнюс).

Однак питання підписання Угоди про САП наразі гальмується з огляду на відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування Угоди в частині Гібралтару. Для вищезазначених країн це є актуальним з огляду на проблематику у двосторонніх відносинах щодо Гібралтару.

Довідково: у питанні Гібралтару мова йде про відсутність згоди між Великобританією та Іспанією щодо умов застосування Угоди до аеропорту Гібралтар, який був побудований Англією на спірній для Лондона і Мадрида території. Україна пропонувала виключити цей пункт з тексту Угоди, щоб не зачіпати нічиїх територіальних інтересів. Однак спірний пункт залишається в тексті документа.

На сьогодні продовжуються консультації на різних рівнях та із залученням усіх зацікавлених учасників переговорного процесу щодо подальших кроків, необхідних для підписання Угоди про САП найближчим часом.

Підписано Робочу домовленість між Державною авіаційною службою України та Європейською Комісією щодо збіжності систем сертифікації.

Крім того, з метою лібералізації повітряного сполучення між Україною та країнами-членами Європейського Союзу до моменту укладення Угоди про САП 22 березня 2017 року Міністерство інфраструктури України та Державна авіаційна служба України затвердили План роботи з країнами – членами Європейського Союзу на 2017 рік з питань лібералізації повітряного сполучення.

З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та парафованої Угоди про САП, прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 88-р «Про затвердження Плану заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом та його державами-членами».

Продовжується робота щодо створення більш ліберальних умов здійснення регулярного повітряного сполучення з країнами-членами ЄС у двосторонньому форматі.

У СФЕРІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, Україна взяла зобов’язання наблизити українське законодавство у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг до законодавства ЄС.

Довідково: поштові та кур’єрські послуги є одним із секторів, який згідно зі статтею 114 та Додатком XVII-4 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає нормативно-правове наближення між Сторонами Угоди.

Додатком XVII-4 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено імплементувати положення Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування із змінами, внесеними Директивами № 2002/39/ЄС від 10 червня 2002 р. та № 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 р.

Враховуючи необхідність приведення чинного законодавства України у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг у відповідність до положень згаданої Директиви, Мінінфраструктури спільно з ПАТ «Укрпошта» розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» (далі – проект Закону).

Довідково: основними завданнями з імплементації Директиви є гарантування дотримання Україною прийнятих на себе зобов’язань, визначених статтями 109 – 114 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та цілей Директиви:

  • сприяння розвитку ринку поштових послуг;
  • стимулювання конкуренції у наданні поштових послуг;
  • спрощення реєстраційних процедур для поштових операторів;
  • захист інтересів держави, користувачів та поштових операторів у сфері надання послуг поштового зв’язку;
  • забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв’язку;
  • забезпечення безперервності надання поштових послуг;
  • реалізація зобов’язань, визначених міжнародними угодами в сфері поштового зв’язку, які є обов’язковими для виконання Україною.

Законопроект дозволить провести законодавчі та організаційні зміни у сфері надання послуг поштового зв’язку з метою усунення недоліків, які стримують розвиток галузі поштового зв’язку в Україні.

З метою обговорення та вироблення взаємоприйнятної редакції проекту Закону проведено низку нарад за участі усіх заінтересованих учасників, в тому числі приватних операторів, за результатами яких підготовлено узгоджену редакцію проекту Закону, який у вересні 2016 року направлено на погодження до заінтересованих органів та оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для громадського обговорення.

13-15.12.2016 у рамках інструменту TAIEX в Мінінфраструктури відбулась експертна місія «Надання поштових послуг» із залученням європейських експертів з Великобританії та Литви. В ході місії європейськими експертами надано рекомендації щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині, що стосуються сфери поштових та кур’єрських послуг, й зокрема, що стосується удосконалення положень проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок».

07.03.2017 в Мінінфраструктури відбулась міжвідомча нарада із залученням приватних операторів поштового зв’язку з метою обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок».

На сьогодні готується пакет документів з метою направлення проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» для погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

На виконання пункту 46 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217 розроблено проект Дорожньої карти з наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштових та кур'єрських послуг.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг («дорожньої карти»)».

У СФЕРІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

Ведеться робота щодо підготовки Логістичної транспортної стратегії України до 2030 року, з урахуванням принципу мультимодальності розвитку транспортно-дорожнього комплексу країни та її інтеграції у світову транспортну мережу.

Логістична транспортна стратегія України до 2030 року має стати тим стратегічним документом, відповідно до якого здійснюватиметься планування фінансової та експертної допомоги ЄС для розвитку та модернізації транспортної інфраструктури, інтеграції транспортної мережі України до Транс’європейської транспортної мережі, а також формування транзитних маршрутів через територію України та залучення додаткової вантажної бази у напрямку Європа – Азія, й у зворотному напрямку.

З метою наближення законодавства України до права ЄС в сфері транспортної політики та інфраструктури Мінінфраструктури ведеться робота щодо розробки проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення», який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення консультацій з громадськістю.

Мінінфраструктури за участю європейських експертів розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення консультацій з громадськістю.

Проект Стратегії погоджено із заінтересованими центральними, місцевими органами виконавчої влади, отримано висновок Міністерства юстиції України та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Згідно з рішенням Урядового комітету з питань економічної, фінансової, правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності проект Стратегії надіслано для погодження до Національного комітету з промислового розвитку, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.