Нова система управління: децентралізація та розділення критичних повноважень

дата старту 08.2015
дедлайн 06.2016
прогрес
20%
факт

Шкода дорозі зростає експоненційно, в залежності від ваги вантажівки

Навіщо ця реформа:

Дана реформа дозволить розмежувати критичні повноваження, а саме: відокремити функцію “контролю та аудиту якості” від функцій “замовника” та “виконавця” робіт, що забезпечить незалежність та неупередженість при прийманні робіт.

 

Також з метою виконання Коаліційної Угоди та в контексті масштабної децентралізації в країні потрібно ліквідувати монопольне положення Укравтодору на ринку (в особі його дочірньої компанії ПАТ ДАК “Дороги України”), шляхом передачі доріг місцевого значення, відповідне фінансування та експлуатаційні потужності (Облавтодори) у власність місцевим органам влади.

 

Це значно підвищить ефективніть та гнучкість системи управління дорожнім господарством країни, дозволить громадянам реалізувати свої повноваження місцевого самоврядування, впливаючи на стратегію розвитку дорожньої мережі на місцях.

Опис реформи:
дізнатись про впровадження

Етап #1: Передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих органів влади (Законопроект 0954)

старт - дедлайн 04.2015 – 04.2016
виконано задач
1 / 3


Шкала виконання:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
Задача #1: виконано.
Зробити опис та сегментацію всіх доріг в країні, враховуючи протяжність та їх стан.
Результати:
Це дозволить зробити оцінку необхідних коштів на пріоритезувати етапи передачі доріг.
Задача #2: в процесі виконання:
Внести зміни до законодавства, що формально дозволить провести децентралізацію.
Результати:
Це дозволить визначити відповідальних осіб та процесс передачі доріг на місця.
Задача #3: планується виконання:
Передача доріг місцевого значення та відповідних експлуатаційних потужностей місцевим органам влади.
Результати:
Дороги місцевого значення, відповідне майно та виробничі ділянки Облавтодорів, що обслуговували ці дороги, передано на баланс та в управління новоствореним обласним управлінням дорожнього господарства.

Законодавство:

Умовні позначення:

 • - виконано
 • - в процесі виконання
 • - планується виконання

Етап #2: Ліквідація ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" - управлінської компанії, що наразі об'єднує Облавтодори

старт - дедлайн 07.2015 – 12.2016
виконано задач
1 / 4


Шкала виконання:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Задача #1: виконано.
Затвердження постанови про ліквідацію ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" рішенням Кабінету Міністрів України
Результати:
Створено підстави для ліквідації монополії експлуатаційного утримання автомобільних доріг
Задача #2: планується виконання:
Вирішення проблеми кредиторської заборгованості ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
Результати:
Дочірні підприємства ліквідованого ПАТ пройшли процедуру аудиту кредиторських заборгованостей, визначені актуальні борги, джерела та строки погашення. Проведено переговри з кредиторами, узгоджено умови їх погашення.
Задача #3: планується виконання:
Передача частини активів Облавтодорів, що задіяні в обслуговуванні доріг місцевого значення, місцевим органам влади.
Результати:
Майно та виробничі потужності облавтодорів, що обслуговували дороги місцевого значення, передано на баланс та в управління новоствореним обласним управлінням дорожнього господарства.
Задача #4: планується виконання:
Створення державної компанії експлуатаційного утримання доріг державного значення.
Результати:
Майно та виробничі потужності облавтодорів, що обслуговували дороги державного значення, передано на баланс та в управління державному підприємству експлуатаційного утримання доріг державного значення.

Законодавство:

Умовні позначення:

 • - виконано
 • - в процесі виконання
 • - планується виконання

Етап #3: Організаційне вдосконалення системи управління автомобільними дорогами державного значення

старт - дедлайн 12.2015 – 04.2016
виконано задач
0 / 4


Шкала виконання:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Задача #1: в процесі виконання:
Розмежування критичних повноважень замовника, виконавця та контролера робіт.
Обов'язкове делегування замовником контролю якості та технічного нагляду незалежним інженерним експертам.
Результати:
Законодавчо врегульовано та запроваджено практику залучення до контролю за роботою підрядника незалежного інженера-консультанта.
Задача #2: планується виконання:
Розробка нової структури агентства Укравтодор з оптимізацією обласних служб, реорганізацією державних підприємств підпорядкованих агентству. Узгодження з процесами реорганізації обслуговуючої корпорації ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
Результати:
Створено нову модель управління державного агентства. Визначено підпорядкування та нові функції державних підприємств, скорочено кількість територіальних представництв агентства. Розроблено структуру взаємодії з новим підприємством утримання доріг державного значення.
Задача #3: планується виконання:
Законодавче врегулювання. Напрацювання нормативної документації з реорганізації агентства.
Результати:
Внесено зміни до Положення про державне Агентство, напрацьовані відповідні накази та розпорядження.
Задача #4: планується виконання:
Реорганізація Укравтодору.
Результати:
Оновлене агентство для здійснення управління дорогами державного значення з фокусом на адміністративні функції.

Законодавство:

Умовні позначення:

 • - виконано
 • - в процесі виконання
 • - планується виконання

Етап #4: Вдосконалення методологій системи управління станом автомобільних доріг державного значення

старт - дедлайн 12.2015 – 07.2016
виконано задач
0 / 3


Шкала виконання:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
Задача #1: в процесі виконання:
Адаптація нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів , що регламентують правила управління проектами з будівництва та ремонтів до практик застосування контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC).
Результати:
Відмова від надмірних ресурсних і технологічних регламентацій, що блокують дотепер розвиток технологій та інновацій, відповідно конкурентного ринку.
Задача #2: планується виконання:
Відновлення системного моніторингу технічних показників стану автомобільних доріг і мостів, обладнання засобами обліку інтенсивності та складу потоків ТЗ. Створення та регулярне поповнення єдиної бази даних вказаними показниками.
Результати:
Робоча модель розподілу фінансових ресурсів в залежності від технічного стану мережі з урахуванням соціально-економічного і адміністративного значення (СУСП та АЕСУМ). Забезпечено прозорість планування витрат і контролю доцільності.
Задача #3: планується виконання:
Розробка вітчизняної системи кількісних показників (на зразок підходу OPRC) для оцінки і оплати робіт та послуг з утримання автомобільних доріг за кінцевими
Результати:
Перехід від існуючої системи регламентації та оцінки витрат до системи оцінки результатів роботи підрядників за показниками, що корелюють з рівнем безпеки руху і споживчими якостями автомобільних доріг. Прозорість та уніфікація контролю.

Умовні позначення:

 • - виконано
 • - в процесі виконання
 • - планується виконання

Підсумки

дата старту 08.2015
дедлайн 06.2016