Для людей
з порушенням зору

    Інші нормативно-правови акти    9 Червня 2015 року
Версiя для друку


Протокол
Протокол засідання Громадської ради при Мінінфраструктури

1     9 Червня 2015 року
ПРОТОКОЛ № 1

засідання Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України

 

м. Київ                                                                    09 червня 2015 р.

Присутні:

Від Громадської ради: Атоян А.К., Бадера О.О., Бакалюк М.М., Білоусова О.О., Буркун В.В., Врадій О.В., Гатаулін А.Р., Голембієвський Г.Г., Готвянська Н., Гріщенко В.Ю., Дегтяренко О.О., Денисов Д.О., Долгих А.С., Задорожний А.І., Закружевський Л.В., Зубков В.О., Калашник В.В., Калашник М.Ю., Карплюк Ю.Я., Кісловський В.Г., Кіча І.А., Климпуш О.Д., Корнієнко В.В., Костюченко Л.М., Кравченко А.О., Кравченко І.М., Крук Ю.Б., Кузнєцова М.Г., Кузюра І.П., Кухарук Р.В., Латиш В.А., Липовський В.В., Маліч Ю.Г., Мамченко Н.С., Медведєва О.К., Монастирьов Ю.В., Науменко В.А., Овчар П.А., Оката І.О., Осипов В.Б., Павленко О.М., Папіровий Ю.М., Петрушевська О.В., Печенкін І.В., Платонов О.І., Пограничний С.Л., Поліщук С.Ф., Поляк І.С., Попова Ю.М., Попович В.В., Приходько Ю.Н. (приєднався після оголошення результатів реєстрації), Продан В.В., Прохоров С.М., Радзівілова І.А., Ратушняк В.В., Рябцев Г.Л., Сапєгін С.В., Севрюков В.В., Семененко М.Ф., Сергєєв І.В., Сінчак М.Г., Скородумов Ю.Г., Скринник А.П., Слюсаревський М.В., Степаненко О.А., Тищенко А.О., Ткачук Ю.В., Третьякова В.Г., Цимбала М.І., Чекунов К.В., Шапірко В.Г., Шевченко І.С.

Члена Громадської ради Прохоренко Б.В. за довіреністю представляє член Громадської ради Слюсаревський М.В.

Члена Громадської ради Хмарного О.Т. за довіреністю представляє член Громадської ради Медведєва О.К.

 

Від Міністерства інфраструктури: Ліпінська С.О.

 

Наказом Міністерства інфраструктури від 09.06.2015 № 199 затверджено склад Громадської ради в кількості 87 (вісімдесят сім) осіб.

Присутні на зібранні 74 (сімдесят чотири) особи (із урахуванням довіреностей).

 

Слухали:

Петрова О.В., представника Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я», який повідомив Громадській раді, що у лютому ц.р. вказаний інститут громадянського суспільства подав документи до Мінінфраструктури з метою участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Мінінфраструктури. Однак, 14.04.2015 Петрову О.В. не вдалось потрапити до адміністративної будівлі Міністерства, оскільки, його прізвище не було зазначено в списках запрошених на установчі збори. Разом з тим, організація, яку представляє Петров О.В., письмово та засобами телефонного зв’язку зверталась до Міністерства з проханням пояснити ситуацію, що склалась, та роз’яснити подальші дії даного ІГС стосовно включення до складу Громадської ради. На цей час відповіді від посадових осіб Міністерства не отримано.

Петров О.В. звернувся до Громадської ради з проханням розглянути дану ситуацію на засіданні та прийняти рішення про включення цього ІГС до складу Громадської ради при Мінінфраструктури.

 

Слухали:

Пограничного С.Л., голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінінфраструктури, який зазначив, що у документах ІГС Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» відсутня інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

Відповідно до оприлюдненого на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури 09.04.2015 протоколу № 3 засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінінфраструктури визначено список кандидатів, яким відмовлено у розгляді заяв на підставі наявності недоліків у поданих ними пакетах документів.

Таким чином, представників зазначених ІГС до списку запрошених на установчі збори не було внесено.

На установчих зборах, відповідно до протоколу від 14.04.2015, прийнято рішення затвердити склад Громадської ради у складі осіб, що подали заяви для участі та присутні на установчих зборах, з можливістю додаткового включення до складу Громадської ради представників ІГС, які додатково нададуть необхідні документи у тижневий термін.

 

Враховуючи наявність кворуму, надійшла пропозиція відкрити засідання для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного та інших.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: Відкрити перше засідання Громадської ради при Мінінфраструктури та розпочати роботу.

 

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування. Запропоновано кандидатури Бакалюка М.М. (ГО «Правий сектор Поділ»), Павленка О.М. (Спілка автотранспортників Київщини), Поповича В.В. (ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Справедливість і честь»).

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у запропонованому складі та доручити їй підрахунок голосів.

 

Надійшла пропозиція обрати головуючого та секретаря даного засідання. Запропоновано кандидатуру Зубкова В.О. (Асоціація «Портове співтовариство»).

Голосували: «За» – 38.

 

Також, запропоновано кандидатуру Калашника В.В., представника Української асоціації директ маркетингу.

Голосували: «За» – 4.

Вирішили: Враховуючи результати рейтингового голосування, обрати Зубкова В.О. головуючим першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури.

 

Слухали: Зубкова В.О., який запропонував обрати секретаря даного засідання. Запропоновано кандидатуру Ліпінської С.О., представника Мінінфраструктури.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: Обрати Ліпінську С.О секретарем першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури.

 

Слухали: Зубкова В.О., який запропонував перейти до проекту порядку денного на предмет обговорення пропозицій до нього та затвердження його. Проект порядку денного, що був розміщений на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури, запропоновано взяти за основу.

Голосували: «За» – 73, «Утрималися» - 1.

Вирішили: Проект порядку денного, розміщений на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури, взяти за основу.

 

Зубков В.О.: Які є пропозиції в учасників засідання Громадської ради до проекту порядку денного, ухваленого за основу?

До порядку денного надійшли наступні пропозиції:

першим питанням порядку денного визначити «Звіт про проведену роботу робочою групою з підготовки до проведення першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури»;

другим питанням порядку денного визначити «Обговорення ситуації, що склалась з ІГС Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я» та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства».

 

Зубков В.О.: зважаючи на зазначене, пропонується врахувати надані пропозиції та затвердити наступний порядок денний:

1. Звіт про проведену роботу робочою групою з підготовки до проведення першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури.

2. Обговорення ситуації, що склалась з ІГС Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я» та прийняття відповідного рішення.

3. Обрання Голови Громадської ради.

4. Обрання заступників Голови Громадської ради.

5. Обрання секретаря Громадської ради.

6. Щодо підготовки нової редакції Положення та Регламенту Громадської ради.

7. Щодо формування комітетів Громадської ради та обрання їх голів.

8. Різне.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: Затвердити порядок денний першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури в цілому.

 

Зубков В.О.: Необхідно затвердити регламент роботи. Пропоную для доповідачів, виступів в обговоренні надати час тривалістю до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити регламент роботи.

 

Слухали:

1. Звіт про проведену роботу робочою групою з підготовки до проведення першого засідання Громадської ради при Мінінфраструктури.

Виступили:

Пограничний С.Л.: повідомив про проведену роботи з підготовки наказу Мінінфраструктури із затвердження складу Громадської ради та забезпечення підписання даного наказу сьогодні, 09.06.2015, в.о Міністра інфраструктури України.

Зубков В.О.: Пропоную прийняти до відома звіт робочої групи про проведену роботу до підготовки першого засідання Громадської ради.

Голосували: «За» – одноголосно

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Слухали:

2. Обговорення ситуації, що склалась з ІГС Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я» та прийняття відповідного рішення.

Зубков В.О.: пропонується не приймати на даному засіданні рішення щодо ІГС Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я», додатково вивчити питання щодо документів організації та ситуації щодо неможливості участі в установчих зборах і прийняти рішення на наступному засіданні.

Голосували: «За» – 42, «Проти» - 8, «Утрималися» - 5.

Вирішили: Прийняти рішення щодо зазначеного ІГС на наступному засіданні.

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

 

Слухали:

3. Обрання голови Громадської ради.

Від учасників засідання надійшли пропозиції щодо наступних кандидатур:

1.           Зубков В.О.

2.           Корнієнко В.В.

3.           Севрюков В.В.

4.           Костюченко Л.М.

5.           Пограничний С.Л.

 

Виступили:

Зубков В.О., який повідомив, що знімає свою кандидатуру з розгляду.

 

Корнієнко В.В., голова Ради міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України», який коротко розповів про автобіографію, досягнення у своїй роботі та бачення напрямків роботи Громадської ради.

 

Севрюков В.В., Голова ГО «Асоціація морського бізнесу України», який, також, коротко довів до відома членів Громадської ради автобіографію, досвід роботи у морському та річковому транспорті, розроблені проекти нормативно-правових актів у сфері транспорту, що набрали чинність, зазначив про необхідність спрямованості Громадської ради у своїй роботі на пріоритетні напрями діяльності Мінінфраструктури, зокрема в частині приведення законодавства України у сфері транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу.

 

Костюченко Л.М., президент ВГО «Український транспортний союз», який повідомив, що знімає свою кандидатуру з розгляду та звернувся до Громадської ради з проханням бути уважними та виваженими у прийнятті рішень.

 

Пограничний С.Л., представник телерадіокомпанії «Право ТВ», який повідомив, що знімає свою кандидатуру з розгляду.

 

На голосування винесено пропозицію обрати Головою Громадської ради Корнієнка В.В.

Голосували: «За» – 25.

 

На голосування винесено пропозицію обрати Головою Громадської ради Севрюкова В.В.

Голосували: «За» – 39.

Вирішили: Враховуючи результати рейтингового голосування, обрати Севрюкова В.В. Головою Громадської ради при Міністерстві інфраструктури.

 

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Слухали:

4. Обрання заступників Голови Громадської ради.

Виступили:

Севрюков В.В.: запропонував обрати двох заступників Голови Громадської ради.

Голосували: «За» Одноголосно.

 

Зубков В.О. запропонував надавати пропозиції щодо кандидатур поіменно.

Надійшли пропозиції щодо наступних кандидатур:

Медведєва О.К., представник Асоціації міжнародних автомобільних перевізників;

Корнієнко В.В., Голова міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України»;

Бакалюк М.М., представник громадської організації «Правий сектор Поділ»,

Попович В.В., представник громадської організації «Всеукраїнське громадське об’єднання «Справедливість і честь».

 

На голосування винесено пропозицію обрати заступником Голови Громадської ради Медведєву О.К.

Голосували: «За» – 47.

 

На голосування винесено пропозицію обрати заступником Голови Громадської ради Корнієнка В.В.

Голосували: «За» – 44.

 

На голосування винесено пропозицію обрати заступником Голови Громадської ради Поповича В.В.

Голосували: «За» – 29.

 

На голосування винесено пропозицію обрати заступником Голови Громадської ради Бакалюка М.М.

Голосували: «За» – 16.

 

Вирішили: Враховуючи результати рейтингового голосування, обрати Медведєву О.К. та Корнієнка В.В. заступниками Голови Громадської ради при Мінінфраструктури.

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Слухали:

5. Обрання секретаря Громадської ради.

Севрюков В.В.: запропонував обрати секретарем Громадської ради Ліпінську С.О., яка є представником Мінінфраструктури. Інші пропозиції не надійшли.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: Обрати Ліпінську С.О секретарем Громадської ради при Мінінфраструктури.

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Слухали:

6. Щодо підготовки нової редакції Положення та Регламенту Громадської ради.

Зубков В.О.: враховуючи наявність чинного Положення про Громадську раду при Мінінфраструктури та її Регламенту, запропонував продовжити роботу, керуючись зазначеними документами. Членам ГР надати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до них, Правлінню ГР доопрацювати надані пропозиції та підготувати відповідні проекти до розгляду на наступному засіданні.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: продовжити роботу, керуючись чинним Положенням про Громадську раду при Мінінфраструктури та її Регламентом. Підготувати проект нового Положення з урахуванням пропозицій членів ГР.

 

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Слухали:

7. Щодо формування комітетів Громадської ради та обрання їх голів.

Ліпінська С.О.:  з метою об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної галузевої спрямованості, проведено анкетування членів Громадської ради на предмет визначення комітетів для роботи, а саме:

Комітет з питань автомобільного транспорту та шляхового господарства – всього виявило бажання 22 особи;

Комітет з питань морського і річкового транспорту – 20 осіб;

Комітет з питань залізничного транспорту – 10 осіб;

Комітет з питань туризму – 9 осіб;

Комітет з питань інтермодальних перевезень і логістики – 6 осіб;

Комітет з питань авіаційного транспорту – 3 особи;

Комітет з питань поштової логістики – 2 особи.

15 членів Громадської ради ще не визначились стосовно роботи у окремих комітетах або запропонували створення комітетів за іншими напрямками діяльності.

Зубков В.О.: зазначив, що враховуючи малу кількість заявлених осіб у Комітети з питань авіаційного транспорту та поштової логістики, запропоновано об’єднати їх у Комітет з питань логістики, авіаційних та інтермодальних перевезень з метою можливості Громадської ради працювати з питаннями, що пов’язані із авіаційною та поштовою галузями.

Виступили:

Член Громадської ради Осипов В.Б., президент Одеської обласної громадської організації «Південноукраїнська екологічна спілка», вніс пропозицію створити комітет, який буде займатися питаннями екології та збереження навколишнього середовища у сфері транспорту.

 

Також, член Громадської ради Третьякова В.Г., представник всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, із значним досвідом роботи у соціально-правовій сфері, сфері розбудови інфраструктури для інвалідів, внесла пропозицію створити комітет з питань правового забезпечення та гармонізації законодавства.

Зубков В.О.: зазначив, що у кожному комітеті буде проводитись робота з надання правових оцінок документам або діям Міністерства, проведення правових експертиз, а також, що членам Громадської ради не заборонено брати участь у роботі інших комітетів, а також те, що не всі члени Громадської ради визначились стосовно участі у комітетах, запропонував зібрати підписи щодо створення зазначених нових комітетів та за наявності не менше 5 осіб розглянути питання щодо їх створення.

 

Із залу надійшла пропозиція не створювати Комітет з питань туризму.

Враховуючи зазначене, на голосування винесено питання створення 4 комітетів, а саме:

Комітет з питань автомобільного транспорту та шляхового господарства;

Комітет з питань морського і річкового транспорту;

Комітет з питань залізничного транспорту;

Комітет з питань логістики, авіаційних та інтермодальних перевезень;

Голосували: «За» –одноголосно.

Вирішили: Затвердити 4 комітети Громадської ради при Мінінфраструктури.

 

Зубков В.О.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання.

 

Медведєва О.К.: запропонувала зробити перерву у засіданні Громадської ради з метою проведення організаційних засідань комітетів та обрання голів комітетів.

Пропозицію підтримано.

Після перерви:

Зубков В.О.: Переходимо до розгляду результатів організаційних засідань комітетів.

Комітет з питань автомобільного транспорту та шляхового господарства .

09 червня у складі 19 осіб проведено засідання, за результатами якого Комітет з питань автомобільного транспорту та шляхового господарства обрав Головою Комітету Костюченка Леоніда Михайловича, Президента Всеукраїнського громадського об’єднання «Український транспортний союз», та пропонує затвердити його кандидатуру.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити Головою Комітету з питань автомобільного транспорту та шляхового господарства Костюченка Л. М.

 

Зубков В.О.: Комітет з питань морського і річкового транспорту

09 червня відбулося засідання комітету, взяли участь 17 членів комітету.

Комітет з питань морського і річкового транспорту обрав Головою Комітету Зубкова Василя Олексійовича, генерального директора Асоціації «Портове співтовариство», та пропонує затвердити його кандидатуру.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити Головою Комітету з питань морського і річкового транспорту Зубкова В.О.

 

Зубков В.О.: Комітет з питань залізничного транспорту

На засіданні 09 червня були присутні 8 членів Комітету.

Комітет з питань залізничного транспорту обрав Головою Комітету Гатауліна Андрія Рафісовича, генерального директора Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс», та пропонує затвердити його кандидатуру.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити Головою Комітету з питань залізничного транспорту Гатауліна А.Р.

 

Зубков В.О.: Комітет з питань логістики, авіаційних та інтермодальних перевезень.

На засіданні 09 червня були присутні 15 членів Комітету.

Комітет з питань логістики, авіаційних та інтермодальних перевезень обрав Головою комітету Платонова Олега Ісааковича, Віце-президента з питань міжнародної торгівлі, логістики та туризму Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати», та пропонує затвердити його кандидатуру.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити Головою Комітету з питань логістики, авіаційних та інтермодальних перевезень Платонова О.І.

 

Зубков В.О.: Комітет з питань екології, безпеки та захисту прав споживачів.

Було зібрано підписи і на засіданні 09 червня були присутні 5 членів Громадської ради, які пропонують створити Комітет з питань екології, безпеки та захисту прав споживачів.

Голосували: «За» – одноголосно.

Комітет з питань екології, безпеки та захисту прав споживачів обрав Головою Комітету Осипова Валерія Борисовича, Президента Одеської обласної громадської організації «Південноукраїнська екологічна спілка», та пропонує затвердити його кандидатуру.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: затвердити Головою Комітету з питань екології, безпеки та захисту прав споживачів Осипова В.Б.

 

Зубков В.О.: Відповідно до Положення та Регламенту для вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада утворює Правління Громадської ради, до складу якого входять: Голова, Заступники голови, Секретар, Голови комітетів за посадою та інші особи за рішенням Громадської ради. Чи є пропозиції щодо додаткових кандидатур у склад Правління?

 

Надійшла пропозиція включити до складу Правління Климпуша Ореста Дмитровича, першого Міністра транспорту незалежної України, Голову «Федерації роботодавців транспорту України».

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: включити до складу Правління Громадської ради Климпуша О.Д.

 

Також, надійшла пропозиція включити до складу Правління Третьякову Вікторію Григорівну, Заслуженого юриста України.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: включити до складу Правління Громадської ради Третьякову В.Г.

 

Зубков В.О.: Враховуючи відсутність інших пропозицій та те, що сьогодні ми обрали Голову, Заступників голови, Секретаря, Голів комітетів, пропонується наступний склад Правління Громадської ради:

1. Севрюков В.В. – Голова;

2. Корнієнко В.В. – Заступник Голови;

3. Медведєва О.К. – Заступник Голови

4. Ліпінська С.О. – Секретар;

5. Гатаулін А.Р.;

6. Зубков В.О.;

7. Костюченко Л.М.;

8. Осипов В.Б.;

9. Платонов О.І;

10. Климпуш О.Д.;

11. Третьякова В.Г.

Зубков В.О.: Всі організаційні питання вирішені, переходимо до наступного пункту порядку денного «Різне».

 

Слухали:

8. Різне.

Надійшла пропозиція звернутись до керівництва Мінінфраструктури з пропозицією щодо включення членів Громадської ради до комісії Мінінфраструктури щодо проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Звернутись до Міністра інфраструктури з пропозицією щодо включення представників Громадської ради до конкурсної комісії Мінінфраструктури.

Доручити Голові Громадської ради Севрюкову В.В. узгодити це питання з керівництвом Міністерства.

Севрюков В.В.: повідомив, що візьме це питання на контроль та проведе переговори з керівництвом Мінінфраструктури з наступним включенням цього питання до Положення про Громадську раду.

 

Голова засідання                                                                    В.О. Зубков

Секретар засідання                                                                С.О. ЛіпінськаВСІ Інші нормативно-правови акти