Для людей
з порушенням зору

    Громадянам та громадськості    Звернення громадян
Версiя для друку


Звернення громадян

         Громадяни України, згідно Закону України "Про звернення громадян", мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально - економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

   Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в межах визначених законодавством повноважень здійснює кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог громадян, поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таким порушенням.

 

Нормативно-правові акти

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про запобігання корупції»

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 
«Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях не залежно від форм власності,
в засобах масової інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858
«Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
від 20 червня 2023 року № 514
 «Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України» 

Подати звернення
 
 
      надсилати письмові звернення:
на поштову адресу: проспект Берестейський, 14, м. Київ, 01135;
на адресу електронної пошти: miu@mtu.gov.ua 
через скриньку за адресою: проспект Берестейський, 14, м. Київ, 1 поверх адміністративної будівлі Міністерства;
   
      подати усне звернення 
за допомогою засобів телефонного зв’язку:  (044) 351 48 20, (044) 351 40 96.

 

       Розгляд звернень регулюється положеннями Закону України «Про звернення громадян».
                  Вимоги до звернення
   У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян"

      У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

    Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

                Термін розгляду звернень громадян

     Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розв'язання питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

     На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

   Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.  

Розгляд звернень громадян: звіти

 

2024 рік
2023 рік
2017-2022 роки

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІV квартал 2022 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІІ квартал 2022 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІ квартал 2022 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за І квартал 2022 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІV квартал 2021 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІІ квартал 2021 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за І квартал 2021 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за IV квартал 2020 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за IIІ квартал 2020 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за II квартал 2020 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за I квартал 2020 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за IV квартал 2019 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІІ квартал 2019 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІ квартал 2019 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за І квартал 2019 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІІ квартал 2018 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІ квартал 2018 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за І квартал 2018 року

Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за 2017 рік

Статистика звернень

Звернення громадян. Серпень 2015

Звернення громадян. Вересень 2015

Звернення громадян. Жовтень 2015

Звернення громадян. Листопад 2015

Звернення громадян. Грудень 2015

Звернення громадян. Січень 2016

Звернення громадян. Лютий 2016

Звернення громадян. Березень 2016

Звернення громадян. Квітень 2016

Звернення громадян. Травень 2016

Звернення громадян. Червень 2016

Звернення громадян. Липень 2016

Звернення громадян. Серпень 2016

Звернення громадян. Вересень 2016

Звернення громадян. Жовтень 2016

Звернення громадян. Листопад 2016

Звернення громадян. Грудень 2016

Звернення громадян. Січень 2017

Звернення громадян. Лютий 2017

Звернення громадян. Березень 2017

Звернення громадян. Квітень 2017

Звернення громадян. Травень 2017

Звернення громадян. Червень 2017

Звернення громадян. Липень 2017

Звернення громадян. Серпень 2017

Звернення громадян. Вересень 2017

Звернення громадян. Жовтень 2017

Звернення громадян. Листопад 2017

Звернення громадян. Грудень 2017

 

 

Звернення громадян. Січень 2018

Звернення громадян. Лютий 2018

Звернення громадян. Березень 2018

Звернення громадян. Квітень 2018

Звернення громадян. Травень 2018

Звернення громадян. Червень 2018

Звернення громадян. Липень 2018

Звернення громадян. Серпень 2018

Звернення громадян. Вересень 2018

Звернення громадян. Листопад 2018

Звернення громадян. Січень 2019

Звернення громадян. Лютий 2019

Звернення громадян. Березень 2019

Звернення громадян. Квітень 2019

Звернення громадян. Травень 2019

Звернення громадян. Червень 2019

Звернення громадян. Липень 2019

Звернення громадян. Серпень 2019

Звернення громадян. Вересень 2019

Звернення громадян. Жовтень 2019