Для людей
з порушенням зору

    Накази Мінінфраструктури    20 Жовтня 2023 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
Про затвердження методичних рекомендації щодо пріоритезації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

964     20 Жовтня 2023 року

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

      20.10.2023                                            м. Київ                                                           № 964

 

НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження методичних рекомендації щодо пріоритезації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України"

Методичні рекомендації щодо пріоритезації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Додаток 1 "Індекси, критерії, індикатори та присвоєні їм числові значення"

Додаток 2 "Секторальні пріоритети, узгоджені зі Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення Світового Банку (Ukraine: Rapid Damage and Needs Assessment)

Додаток 3 "Сектори діяльності та допустимі види операцій, що вважаються універсально узгодженими з цілями Паризької угоди"

Додаток 4 "Вагові коефіцієнти"

Додаток 5 "Форма подання (об'єктів, заходів), які пропонується профінансувати за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії"

Додаток 6 "Форма презентації результатів пріоритезації"

Додаток 7 "Запитання попереднього фільтрування та інформаційні запитання, включені до форми переліку проєктів (об’єктів, заходів), які запропоновано реалізовувати за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії"

 

Order On Approval of the Methodological Recommendations on the Project Prioritisation for the Liquidation of the Consequences of Armed Aggression of the Russian Federation against Ukraine

Methodological Recommendations on the Project Prioritisation for the Liquidation of the Consequences of Armed Aggression of the Russian Federation against Ukraine

Annex 1 Indices, criteria ad indicators and their assigned Numerical values

Annex 2 Sectoral Priorities Aligned with the World Bank Ukraine: Rapid Damage and Needs Assessment

Annex 3 The sectors of activities and eligible operation types are considered universally aligned with Paris Agreement’s Mitigation Goals

Annex 4 Indices Weight

Annex 5 Submission Form (for objects, expenses), proposed to be covered by the funds frm the Fund of the liquidation of the Consequences of armed aggression

Annex 6 Prioritization Results Presentation Form

Annex 7 Pre-filter and Informational Questions included in the Project Submission Form, in the projects (facilities, activities) list proposed to implement a the cost of the funds from the Fun for the Liquidation of the Consequences of Armed Aggression

 

 ВСІ Накази Мінінфраструктури