Для людей
з порушенням зору

    Накази Мінінфраструктури    25 Березня 2016 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства інфраструктури України
Про виконання заходів з відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі

119     25 Березня 2016 року

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

    25.03.2016                                                               № 119

 

Про виконання заходів з відновлення

єдиної системи пошуку та рятування на морі

 

Відповідно до Законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 158 «Про відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі», згідно з Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Відмінити рішення щодо реорганізації казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (код ЄДРПОУ 38017026) (далі – казенне підприємство).

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства інфраструктури від 05.09.2013 № 665 «Про реорганізацію казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» та від 05.10.2015 № 399 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 05.09.2013 № 665».

2. Встановити місцезнаходження казенного підприємства за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140а.

3. Затвердити зміни до Статуту казенного підприємства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

4. Затвердити зміни до Статуту ДП «АМПУ» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

5. Казенному підприємству та ДП «АМПУ»:

1) відповідно забезпечити державну реєстрацію змін до Статутів у  5-денний строк з дати їх затвердження;

2)  надати у 5-денний строк після державної реєстрації змін до Статутів до Департаменту управління об’єктами державної власності, Юридичного департаменту належним чином завірені копії змін до Статутів. 

6. Казенному підприємству забезпечити:

1) державну реєстрацію рішення про відміну реорганізації казенного підприємства;

2) подання у тижневий строк на погодження до Мінінфраструктури облікової політики казенного підприємства;  

3) подання на затвердження до Мінінфраструктури фінансового плану казенного підприємства у встановленому порядку.

7. Департаменту морського та річкового транспорту у двотижневий термін надати Департаменту управління об’єктами державної власності пропозиції щодо переліку майна ДП «АМПУ», яке забезпечує функціонування системи пошуку і рятування на морі у морському пошуково-рятувальному районі держави (далі - майно) та підлягає передачі на баланс казенного підприємства.

8. Департаменту управління об’єктами державної власності забезпечити вжиття заходів щодо передачі майна з балансу ДП «АМПУ» на баланс казенного підприємства у відповідності до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482.

9.  ДП «АМПУ»:

1) здійснити передачу майна, яке забезпечує функціонування системи пошуку та рятування на морі, на баланс казенного підприємства за актом приймання-передачі;

2) у тижневий строк затвердити графік платежів щодо безперебійного щорічного (з помісячною розбивкою) фінансування ДП «АМПУ» заходів з функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі  шляхом  перерахування коштів у розмірі        10 відсотків корабельного збору казенному підприємству та затверджений графік надати у триденний строк до Мінінфраструктури;

3) у тижневий строк надати на розгляд та погодження до Мінінфраструктури зміни до фінансового плану ДП «АМПУ» на 2016 рік  та зміни до облікової політики ДП «АМПУ» у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 158 «Про відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі»;

4) у двотижневий строк з дати внесення змін до Статуту ДП «АМПУ» внести на погодження Мінінфраструктури пропозиції щодо подальшого функціонування філії «Морська пошуково-рятувальна служба» ДП «АМПУ».

10. Відмінити рішення про ліквідацію державного підприємства «Морська аварійно-рятувальна служба» (далі – ДП «МАРС») (код ЄДРПОУ 1125643), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 3 а.

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність, накази Мінінфраструктури від 03.01.2012 № 2 «Про припинення шляхом ліквідації державного підприємства «Морська аварійно-рятувальна служба» та від 05.10.2015 № 400 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України  від 03.01.2012 № 2».

11. Реорганізувати  ДП «МАРС» шляхом приєднання до казенного підприємства.

12. Утворити комісію з реорганізації ДП «МАРС» у складі згідно з додатком.

13. Комісії з реорганізації ДП «МАРС»:

1) забезпечити:

державну реєстрацію рішення про відміну рішення про ліквідацію ДП «МАРС» та про прийняття рішення щодо реорганізації   ДП «МАРС» шляхом його приєднання до казенного підприємства;

дотримання трудових прав та законних інтересів працівників ДП «МАРС» відповідно до трудового законодавства України;

проведення повної інвентаризації активів та зобов’язань ДП «МАРС»;

виявлення кредиторів, а також письмове сповіщення про реорганізацію ДП «МАРС»;

стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості ДП «МАРС»;   

передачу документації до архівної установи відповідно до чинного законодавства;

2) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів скласти проміжний баланс з відповідним розшифруванням його статей, який містить відомості про наявне майно, активи та зобов’язання ДП «МАРС», перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду, та подати його на затвердження до Мінінфраструктури;

3) скласти передавальний акт і звіт комісії з реорганізації та подати на затвердження до Мінінфраструктури;

4) вжити заходи щодо виключення ДП «МАРС» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань та у тижневий строк з дня виключення надати до Департаменту управління об’єктами державної власності копію відповідної довідки для внесення змін до переліку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

14. Установити відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України строк заявлення кредиторів - два місяці з дня опублікування повідомлення про реорганізацію ДП «МАРС».

15. Визначити казенне підприємство правонаступником реорганізованого ДП «МАРС» в частині переданих йому майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акту.

16. Установити термін закінчення реорганізації ДП «МАРС» –  31.12.2016. 

17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.Ю.

 

В.о. Міністра                                                                                          В. Омелян

 

 

Статут казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба»

Статут ДП «АМПУ»

Склад комісії з реорганізації державного підприємства «Морська аварійно-рятувальна служба»

 ВСІ Накази Мінінфраструктури