Для людей
з порушенням зору

    Міжнародні угоди    29 Травня 2009 року
Версiя для друку


УГОДА МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАЛЬНИМ МІНІСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТУ, ІННОВАЦІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ

29 Травня 2009 року

Міністерство транспорту та зв'язку України та Федеральне Міністерство транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія (далі - Сторони)

- керуючись бажанням сприяти та поглиблювати довгострокове співробітництво на користь обох Сторін

- користуючись можливостями, які відкриваються при цьому в сфері транспортної інфраструктури та обміну технологіями;

- визнаючи проекти в галузі транспортної інфраструктури та обміну технологіями;

- підкріплюючи взірцевий характер, який носить співробітництво в галузі інфраструктури та обміну технологіями в рамках існуючих угод між Австрійською Республікою  та Україною;

- маючи намір реалізувати позитивні результати переговорів високого рівня, що проводилися з цих питань,

домовились про таке:

 

Стаття 1

 

Для реалізації спільних проектів розвитку транспортної інфраструктури та обміну технологіями Сторони сприятимуть залученню до реалізації спільних проектів промислових підприємств, організацій та науково-дослідних установ, що працюють у сфері розвитку транспортно-дорожнього комплексу.

Австрійська сторона володіє широким спектром досвіду в реалізації проектів, що зазначені в цій статті, в тому числі із залученням усіх відповідних для  цього державних організацій та інституцій, а також спеціалізованих підприємств в сфері транспортної інфраструктури.

Проекти в галузі транспортної інфраструктури з великою часткою технологій визначаються обома Сторонами за взаємною згодою. Такі проекти додаються у вигляді Переліку проектів, цей Додаток становить невід’ємну частину Угоди. Сторони домовилися, що реалізація вищезазначених проектів буде відбуватися  накомерційних засадах.

 

Стаття 2

 

Сторони домовились про те, що з метою реалізації цілей Угоди вони створюють Спільну Робочу групу.

Завданнями цієї Робочої групи є:

 

(1) супроводження та звітування щодо всіх проектів в рамках цієї Угоди;

 

(2) доповнення та оновлення переліку пріоритетних проектів, зазначених в статті 1 цієї Угоди;

 

(3) підтримка визначених проектів, а також усунення складнощів їх реалізації в рамках законодавства держав обох Сторін.

 

Спільна Робоча група збирається на свої засідання щорічно, по черзі в Україні та в Республіці Австрія, а також на обґрунтовану вимогу однієї із Сторін Угоди. Членами цієї Робочої групи є представники Сторін, а також визначені в залежності від конкретного проекту представники причетних інституцій та підприємств.

 

Стаття  3

 

З метою імплементації цього співробітництва Сторони призначають такі компетентні підрозділи:

 

з боку Міністерства транспорту та зв'язку України

– Департамент розвитку та координації систем транспорту та зв’язку;

з боку Федерального міністерства транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія 

 

– Служба з досліджень безпеки та обміну технологіями.

Ці останні компетентні підрозділи в залежності від конкретного напрямку співробітництва додатково призначають секторального координатора проекту.

особу, відповідальну за реалізацію кожного проекту, в залежності від конкретного напрямку співробітництва.

 

Стаття 4

 

Будь-які зміни до цієї Угоди можливі лише за умови згоди на це обох Сторін та оформлюються окремим протоколом, який є її невід’ємною частиною.

Будь-які спори, що виникають з тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів. Якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, його буде врегульовано дипломатичними каналами.

 

Стаття 5

 

Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і укладається на п’ять років з автоматичною пролонгацією на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити дію Угоди.

 

Припинення дії Угоди не впливатиме на зобов’язання, що виникли між Сторонами в рамках реалізації спільних проектів в галузі транспортної інфраструктури з великою часткою технологій.

 

Вчинено у............................... «...»............................. 200... року у двох примірниках, українською танімецькою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

 

 

 

За

Міністерство транспорту та зв’язку України

 

 

 

За

Федеральне Міністерство транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія

 

___________________________ВСІ Міжнародні угоди