Для людей
з порушенням зору

    Звіти    13 Травня 2015, 18:31
Версiя для друку


Звіт про результати виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки у 2014 році

13 Травня 2015, 18:31

Звіт про результати виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки у 2014 році

Пояснювальна записка
 
1. Назва державної (цільової) програми.
Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки.
 
2. Державний замовник або виконавець програми.
Державний замовник-координатор – Міністерство інфраструктури України.
Державний замовник – Укравтодор.
 
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді.
3.1 У 2014 році програмою передбачені наступні завдання:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення – 3 744 080,0 тис. грн., 138,5 км.
Крім того, будівництво та реконструкція обходів населених пунктів – 1 109 260,0 тис. грн., 36,2 км.
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 198 000,0 тис. грн., 32,2 км.
Відновлення доріг загального користування, які постраждали в результаті повеней у 2008 – 2010 роках у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях – 141 000,0 тис. грн., 4,87 км.
Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів – 299 300,0 тис. грн., 90,7 км.
Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років для об’єктів будівництва та реконструкції – 236 000,0 тис. грн.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 2 279 880,0 тис. грн., 133,6 км.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 389 880,0 тис. грн., 186,92 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 5 445 330,0 тис. грн., 1612,599 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 3 765 730,0 тис. грн., 3408,47 км.
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 5 980 480,0 тис. грн.
Забезпечення інноваційного розвитку дорожньої галузі – 365 300,0 тис. грн., проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожньої галузі – 145;
Виконання зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду – 8 107 800,0 тис. грн.
3.2 Значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у звітному періоді:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення – 1 377 691,09 тис. грн.;
Будівництво та реконструкція обходів населених пунктів – 23 639,10 тис. грн.;
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення – 0,0 тис. грн.;
Відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках – 0,0 тис. грн.;
Влаштування під’їздів до сільських населених пунктів – 0,0 тис. грн.;
Проведення проектно-вишукувальних робіт (розроблення проектно-кошторисної документації щодо виконання дорожньо-будівельних робіт на автомобільних дорогах державного та місцевого значення) – 1 217,22 тис. грн.;
Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення – 1 022 580,65 тис. грн., 37,7 км;
Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 129,22 тис. грн.;
Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення – 588 912,39 тис. грн., 32,085 км;
Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 41 752,00 тис. грн., 5,67 км;
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 2 352 823,51 тис. грн.;
Забезпечення інноваційного розвитку дорожньої галузі – 48 916,42 тис. грн., проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожньої галузі - 170;
Виконання зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду – 10 809 837,90 тис. грн., 100% виконання зобов’язань.
3.3 Коротка характеристика впливу очікуваних/отриманих результатів на вирішення основних проблем та досягнення мети програми.
Виконання заходів програми дозволяє покращити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування. Рівень виконання результативних показників та загальна ефективність досягнення мети програми у 2014 році зменшилась через недостатні обсяги фінансування та неритмічність його надходження.
 
4. Обсяги та джерела фінансування програми.
4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені програмою:
за рахунок коштів державного бюджету – 14 653 780,0 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 2 378 670,0 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 24 000,0 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету - 12 251 110,0 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 17 553 860,0 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 14 084 300,0 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 3 469 560,00 тис. грн.).
4.2. Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 14 405 823,5 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення – 107 226,5 тис. грн., наукові дослідження та розробки 24 000,0 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 14 274 597,0 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 9 009 072,3 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 6 717 831,7 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 2 291 240,6 тис. грн.).
4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 13 969 850,8 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 119 147,26 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 23 919,44 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 13 826 784,1 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 2 787 935,89 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 679 781,79 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 2 108 154,10 тис. грн.).
4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 13 532 119,39 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 92 142,11 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 23 919,44 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 13 416 057,84 тис. грн.).
 
5. Основні результати виконання програми за поточний рік.
Заходи Програми у 2014 році були забезпечені плановими обсягами фінансування на 73% (у тому числі дорожні роботи – на 51%). Фактично профінансовано на 71% від планових обсягів (у тому числі дорожні роботи – на 49%), касові видатки становлять 69% від планових обсягів (у тому числі за дорожніми роботами – 45% від планових заходів). Це зумовило рівень виконання результативних показників.
 
Динаміка основних результативних показників програми, які виконані не в повному обсязі
 

Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі 

Плановий

Фактичний 

Причина невиконання

Що зроблено для виправлення ситуації 

1. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення

138,5 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

2. Будівництво та реконструкція обходів населених пунктів

36,2 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

3. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення

32,2 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

4. Відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках

4,87 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

5. Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів

90,7 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

6. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення

133,6 км

37,7 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

7. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення

186,92 км

0 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

8. Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення

1 612,599 км

32,085 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

9. Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення

3 408,47 км

5,67 км

Недостатні обсяги фінансування

Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік

 
6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання програми.
Основні завдання Програми на 2014 рік в виконано частково через відсутність відповідного фінансування.
Для продовження виконання Програми у 2015 році необхідно забезпечити:
Розмежування повноважень центральних і місцевих органів влади в частині управління автомобільними дорогами загального користування, зокрема шляхом передачі доріг місцевого значення в місцевих державних адміністрацій.
Спрямування залишків коштів спеціального фонду держбюджету за 2014 рік в сумі 2 353,3 млн. грн. за їх цільовим призначенням на оплату заборгованості за виконані роботи та для забезпечення мінімально необхідного фінансування з утримання доріг у 2015 році.
Використання у 2015 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг.
Відновлення фінансування  розвитку та утримання доріг загального користування зі спеціального фонду Державного бюджету з чітко визначеними джерелами та напрямами використання коштів.
Оптимізацію кредитного портфелю Укравтодору.
Оплату робіт, виконаних дорожніми ремонтно-будівельними підприємствами у минулі роки.
Концентрацію ресурсів на експлуатації та ремонті автомобільних доріг загального користування.
Розширення існуючих та залучення нових джерел фінансування дорожньої галузі, зокрема через механізми залучення інвестицій шляхом державно-приватного партнерства.
Відповідно до Програми у 2015 році заплановано виконання наступних робіт:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення – 5 733,05 млн. грн., 66 км.
Крім того будівництво та реконструкція обходів населених пунктів –  2 300,23 млн. грн., 17 км.
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 140,4 млн. грн., 15,7 км.
Відновлення доріг загального користування, які постраждали в результаті повеней у 2008 – 2010 роках у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях – 394,1 млн. грн., 20,21 км.
Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів – 298,2 млн. грн., 49,7 км.
Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років для об’єктів будівництва та реконструкції – 243,0 млн. грн.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 2 591,76 млн. грн., 162,4 км.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 772,21 млн. грн., 159,2 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 3 942,65 млн. грн., 1 028,5 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 3 789,5 млн. грн., 3 192,3 км.
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 4 674,85 млн. грн.
Державним бюджетом України у 2015 році на дороги загального користування передбачено 25 523,30 млн. грн., у тому числі 17 410,64 млн. грн. – на виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під державні гарантії. За договорами з міжнародними фінансовими організаціями у поточному році очікується фінансування в обсязі 4 707,06 млн. грн.
Підготовлено переліки об’єктів ремонтно-будівельних робіт за рахунок залишку коштів, залучених у минулі роки під державні гарантії, на загальну суму 6 150,2 млн. грн.


ВСІ Звіти