Для людей
з порушенням зору

    Звіти    17 Січня 2018, 16:05
Версiя для друку


Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за 2017 рік

17 Січня 2018, 16:05

У період з 01.01.2017 до 29.12.2017 до Міністерства інфраструктури України надійшло 1802 звернення громадян з усіх регіонів України. Найбільша кількість звернень у цей період надійшла від громадян міста Києва (599), Київської (224), Дніпропетровської  (96), Харківської (49) та Львівської (43) областей.

Індивідуальних звернень надійшло - 1648, колективних - 154. Кількість громадян, що звернулись до Міністерства інфраструктури у 2017 році  дещо зменшилась у порівнянні з 2016 роком, що свідчить про деяке зменшення соціальної напруги у суспільстві та вирішення проблемних питань галузі транспорту.

В 2017 році спостерігається динаміка збільшення кількості звернень громадян, які надходять з питань, вирішення яких не належить до компетенції Міністерства інфраструктури. Необхідно зазначити також, що на такий показник, як, «кількість громадян, що звернулась»,  значно впливають колективні звернення. У таких зверненнях піднімаються проблеми не тільки окремих осіб,  а й колективів чи груп людей, що призводить до об’єднання громадян з метою впливу на органи державної влади для вирішення життєво важливих питань, які тривалий час не вирішуються в регіонах або на підприємствах.

У колективних зверненнях громадяни в основному порушували питання організації графіка руху на залізничному та автомобільному транспорті, звільнення з підприємств транспорту в результаті реорганізації підприємств. Подібні звернення свідчать про недоліки в організації функціонування окремих ланок та окремих напрямів транспорту щодо задоволення населення у перевезеннях, забезпечення достатнього рівня сервісу, вирішення соціальних питань працівників у галузі.

Загальний аналіз звернень засвідчує, що громадяни переважно порушують питання:

1. Обслуговування на підприємствах транспорту

Найбільше це стосується неналежного рівня сервісу, незадоволення громадян організацією графіка руху та відміни поїздів приміського та далекого сполучення, відміни зупинок поїздів на багатьох станціях та зупиночних пунктах (значна частина є колективними), необґрунтоване, з погляду заявників, підвищення тарифів на послуги підприємств транспорту.

2. Невирішеності проблем соціальної сфери

Велика кількість звернень стосується здійснення перевезень пільгових категорій громадян автомобільним транспортом. Неврегульованість на законодавчому рівні питання відшкодування за виконання такого виду перевезень створює умови до виникнення конфліктних ситуацій під час їх здійснення.

Найчастіше звертаються громадяни з питань пільгового проїзду, зокрема зі скаргами на відмову водіїв автомобільного транспорту та касирів автостанцій у реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Деякі громадяни звертаються зі скаргами на те, що в окремих залізничних касах не видають квитки за посвідченням, що надають право на пільговий проїзд.

Значна частка звернень громадян стосується питання покращення житлових умов та виділення матеріальної чи благодійної допомоги.

3. Виробничої діяльності

Питання працевлаштування та звільнення, в тому числі пов’язані з реорганізаційними заходами на підприємствах залізничного транспорту та пошти, залишаються проблемними. Працівники ж відділень зв’язку та мешканці сільської місцевості скаржаться переважно на невідповідність рівня заробітної плати листонош їх важким та специфічним умовам праці.

Громадяни в основному зверталися з питань незадовільного рівня сервісного обслуговування, незадовільного санітарно-гігієнічного стану рухомого складу та споруд транспортно-дорожнього комплексу, праці та заробітної плати, пільгового проїзду у міських та міжміських маршрутах загального користування, покращення житлових умов працівників та пенсіонерів залізниці, працевлаштування, питання ліцензування діяльності на автомобільному транспорті та порушень при проведенні конкурсів на визначення перевізника на пасажирські перевезення тощо. Звернення громадян на особистих прийомах засвідчують, що вони є результатом невирішення проблем, з якими громадяни зверталися попередньо, а в окремих випадках і неодноразово, за місцем роботи та проживання, до керівництва залізниць,  ПАТ «Укрзалізниця», Державної служби України з безпеки  на  транспорті, ПАТ «Укрпошта», Державного агентства автомобільних доріг України, місцевих органів державної влади і не отримали бажаного результату щодо вирішення своїх проблем на місцях.

Подібні випадки звернень можуть засвідчувати про факти формалізму в процесі їх опрацювання в ПАТ «Укрзалізниця», Державній службі України з безпеки на транспорті, ПАТ «Укрпошта», Державному агентстві автомобільних доріг України, а також використання громадянами свого конституційного права звертатися до органів державної влади з надією вирішити свої проблеми, і, навіть ті, які мають вирішуватися тільки у судовому порядку.

Найбільша кількість звернень громадян знаходилась на опрацюванні в Державній службі України з безпеки на транспорті (462), Державному агентстві автомобільних доріг України (246) та ПАТ «Укрпошта» (39).

Аналіз звернень та результати їх розгляду можуть засвідчувати, що у галузі дорожньо-транспортного комплексу та зв’язку продовжує існувати ряд проблем, на вирішення яких звертається недостатньо уваги. А саме:

-рівень сервісного обслуговування, організація графіка руху та санітарно-технічний стан рухомого складу і споруд на автомобільному та залізничному транспорті;

-дотримання вимог чинного законодавства при перевезенні пільгових категорій населення;

-проблема житлових умов працівників галузі транспорту;

-питання праці та заробітної плати; 

-зловживання посадовими особами підприємств транспорту та зв’язку своїм службовим становищем.

Результати опрацювання звернень громадян та особистого прийому дозволяють зробити висновки, що робота зі зверненнями громадян потребує покращення і, у першу чергу, у частині якості та повноти опрацювання проблем, що порушуються громадянами, та ведення постійного моніторингу якості послуг, які надає транспортна галузь.

При розгляді звернень громадян вживаються заходи щодо кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду, оперативного вирішення викладених у них питань відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів України. Проводяться заходи щодо запобігання у подальшому таких порушень.

Щоквартально у Міністерстві інфраструктури проводиться аналіз та узагальнюється практика розгляду звернень громадян шляхом складання звітної документації, яка доводиться до відома структурних підрозділів та розміщується на офіційному ваб-сайті Міністерства.

Додаток 1

Додаток 2ВСІ Звіти