Для людей
з порушенням зору

    Новини    20 Серпня 2018, 13:57
Версiя для друку


Увага! Всім автомобільним перевізникам, які надають послуги з внутрішніх регулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом!

20 Серпня 2018, 13:57

Відповідно до пункту 3 Заяви на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, визначеної додатком 1 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, передбачено вимогу щодо подання перевізником-претендентом на участь у конкурсі, серед інших документів, відомостей про автобуси, які будуть використовуватись на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності.

Необхідно відмітити, що останнім часом до Мінінфраструктури надходять численні звернення як від перевізників так і органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій з проханням про надання роз’яснень в частині, що стосується сертифікації транспортних засобів перед їх участю у конкурсах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах всіх рівнів. 

У зв’язку із зазначеним, Мінінфраструктури повідомляє про наступне.

Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про дорожній рух» до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі якщо транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов’язковому технічному контролю, пройшов такий контроль.

Згідно із підпунктом 1 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Так, наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21989 затверджено Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання (далі – Порядок затвердження конструкції).

Слід зазначити, що 10 лютого 2016 року набрав чинності Закон України  від 15.01.2015 № 124-VІІІ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі – Закон).

Згідно із Законом в Україні розпочато поетапний процес реформування системи технічного регулювання з переходом від обов’язкової сертифікації в системі державної сертифікації (УкрСЕПРО) до європейської системи оцінки відповідності.

Так, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджено наказ від 06.05.2015 № 451, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 546/26991, згідно з яким сертифікація транспортних засобів в державній системі сертифікації УкрСЕПРО скасовується з 1 січня 2016 року.

Також відповідно до Закону, а також Переліку сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                      від 16.12.2015 № 1057, Міністерство інфраструктури визначено центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції технічного регулювання у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту (у тому числі транспортних засобів, їх частин та предметів обладнання; експлуатаційної сумісності (інтероперабельності) залізничної системи; морського обладнання).

Відповідно до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 419 та Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 05.01.2017 № 1 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2017 за № 125/29993, Мінінфраструктури з 15.07.2016 розпочато роботу щодо призначення органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Звертаємо увагу, що Порядок затвердження конструкції визначає механізм затвердження конструкції колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) категорій M, N, O, L, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (далі - обладнання) відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі - Угода).

На кожен КТЗ або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, виробник або його уповноважений представник - резидент України видає сертифікат відповідності.

На кожен новий КТЗ або партію обладнання, які відповідають вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на КТЗ, що були у користуванні, сертифікат відповідності видають уповноважені органи або органи із сертифікації, акредитовані відповідно до законодавства, призначені Мінінфраструктури.

Перелік визначених органів із сертифікації (уповноважених органів), які мають право видавати сертифікати типу та сертифікати відповідності транспортних засобів, їх частин та обладнання, оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Діяльність» → «Виконання Женевської Угоди 1958 року».

Щодо сертифікації автобусів та подання копій сертифікатів таких автобусів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування необхідно зазначити наступне.

Основні засади діяльності автомобільного транспорту визначені в Законі України «Про автомобільний транспорт».

Згідно із статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» порядок проведення конкурсів визначає Кабінет Міністрів України.

Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 затверджено Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі – Порядок проведення конкурсу).

Відповідно до пункту 3 Заяви на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, визначеної додатком 1 до Порядку проведення конкурсу, передбачено вимогу щодо подання перевізником-претендентом на участь у конкурсі, серед інших документів, відомостей про автобуси, які будуть використовуватись на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності.

У разі наявності сертифіката відповідності на транспортний засіб, у якому вказана інформація про рівень екологічності такого засобу, подання окремого сертифікату екологічності не потрібно для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

З урахуванням вищевикладеного зазначаємо, що перевізнику-претенденту на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування необхідно подати копію сертифікату відповідності, виданого органом із сертифікації, призначеним Мінінфраструктури.

За відсутності сертифікату відповідності на автобус, власнику такого автобусу необхідно звернутись для його отримання до органу сертифікації, призначеного Мінінфраструктури.

Окремо зазначаємо, що дане роз’яснення не містить норм права, а має лише інформаційний характер.ВСІ Новини