Для людей
з порушенням зору

    Звіти    22 Липня 2019, 15:28
Версiя для друку


Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України у ІІ кварталі 2019 року

22 Липня 2019, 15:28

У період з 01.04.2019 до 27.06.2019 до Міністерства інфраструктури України надійшло 603 звернень громадян з усіх регіонів України.

Найбільша кількість звернень у цей період надійшла від громадян міста Києва (74), Київської (24), Дніпропетровської (14) та Харківської (11) областей.

Індивідуальних звернень надійшло - 566, колективних - 37.

Спостерігається динаміка збільшення кількості звернень громадян, які надходять з питань, вирішення яких не належить до компетенції Міністерства інфраструктури. У зверненнях порушуються проблеми не тільки окремих осіб, а й колективів чи груп людей, що призводить до об’єднання громадян з метою впливу на органи державної влади для вирішення життєво важливих питань, які тривалий час не вирішуються в регіонах або на підприємствах.

У колективних зверненнях громадяни в основному порушували питання організації графіка руху на залізничному та автомобільному транспорті, звільнення з підприємств транспорту в результаті реорганізації підприємств. Подібні звернення свідчать про недоліки в організації функціонування окремих ланок та окремих напрямів транспорту щодо задоволення населення у перевезеннях, забезпечення достатнього рівня сервісу, вирішення соціальних питань працівників у галузі.

Загальний аналіз звернень засвідчує, що громадяни переважно порушують питання:

1. Обслуговування на підприємствах транспорту

Найбільше це стосується неналежного рівня сервісу, незадоволення громадян організацією графіка руху та відміни поїздів приміського та далекого сполучення, відміни зупинок поїздів на багатьох станціях та зупиночних пунктах (значна частина є колективними), необгрунтоване, з погляду заявників, підвищення тарифів на послуги підприємств транспорту.

Найчастіше громадяни звертаються з питань пільгового проїзду, зокрема зі скаргами на відмову водіїв автомобільного транспорту та касирів автостанцій у реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Деякі громадяни зверталися зі скаргами на те, що була відсутня можливість особам з інвалідністю придбати квитки на проїзд «онлайн».

Велика кількість звернень стосується здійснення перевезень пільгових категорій громадян автомобільним транспортом. Неврегульованість на законодавчому рівні питання відшкодування за виконання такого виду перевезень створює умови до виникнення конфліктних ситуацій під час їх здійснення.

2. Невирішеність проблем соціальної сфери та поштових послуг

Значна частка звернень громадян стосується питання покращення проблем в сфері надання поштових послуг. Громадяни у своїх зверненнях скаржаться на закриття  поштових  відділень,  втрати  поштових відправлень, несвоєчасну виплату пенсії, сплати комунальних послуг.  А також жителі сільської місцевості скаржаться на запровадження пілотного проекту АТ «Укрпошта» - «Сільське відділення», мета якого нібито покращити якість обслуговування якість обслуговування населення. І ще одна проблема – під час оптимізації в АТ «Укрпошта» не продумали, якісь села дійсно малі, і їх може обслуговувати двоє листонош, а деякі села області доволі великі, і тут двома співробітниками пересувних відділень не обійтися. Скарги надходять також від працівників АТ «Укрпошта» на низьку заробітну плату, відсутність коштів на ремонт службових приміщень, брак спецодягу та засобів індивідуального захисту, незручний графік прибуття поштових машин до відділень. Все це призводить до того, що листоноші доставляють кореспонденцію та пенсії до пізнього вечора, що крім небезпеки для життя листоноші, викликає ще й нарікання та скарги на їх адресу з боку місцевих жителів, а це переважно пенсіонери.

3. Виробничої діяльності

Питання працевлаштування та звільнення, в тому числі пов’язані з реорганізаційними заходами на підприємствах залізничного транспорту та пошти, залишаються проблемними. Працівники ж відділень зв’язку та мешканці сільської місцевості скаржаться переважно на невідповідність рівня заробітної плати листонош, їх важким та специфічним умовам праці.

Громадяни в основному зверталися з питань незадовільного рівня сервісного обслуговування, незадовільного санітарно-гігієнічного стану рухомого складу та споруд транспортно-дорожнього комплексу, праці та заробітної плати, пільгового проїзду у міських та міжміських маршрутах загального користування, покращення житлових умов працівників та пенсіонерів залізниці, працевлаштування, питання ліцензування діяльності на автомобільному транспорті та тощо. Звернення громадян на особистих прийомах засвідчують, що вони є результатом невирішення проблем, з якими громадяни зверталися попередньо, а в окремих випадках і неодноразово, за місцем роботи та проживання,  до  керівництва   залізниць,  АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрпошта», Державного агентства автомобільних доріг України, місцевих органів державної влади і не отримали бажаного результату щодо вирішення своїх проблем на місцях. 

Подібні випадки звернень можуть засвідчувати про факти формалізму в процесі їх опрацювання в АТ «Укрзалізниця», Державній службі України з безпеки на транспорті, АТ «Укрпошта», Державному агентстві автомобільних доріг України, а також використання громадянами свого конституційного права звертатися до органів державної влади з надією вирішити свої проблеми, і, навіть ті, які мають вирішуватися тільки у судовому порядку.

Найбільша кількість звернень громадян знаходилась на опрацюванні в Державній службі України з безпеки на транспорті (96), Державному агентстві автомобільних доріг України (96) та Державній службі морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) (26).

Аналіз звернень та результати їх розгляду можуть засвідчувати, що у галузі дорожньо-транспортного комплексу та зв’язку продовжує існувати ряд проблем, на вирішення яких звертається недостатньо уваги. А саме:

- рівень сервісного обслуговування, організація графіка руху та санітарно-технічний стан рухомого складу і споруд на автомобільному та залізничному транспорті;

- дотримання вимог чинного законодавства при перевезенні пільгових категорій населення;

- проблема житлових умов працівників галузі транспорту;

- питання праці та заробітної плати; 

- зловживання посадовими особами підприємств транспорту та зв’язку своїм службовим становищем;

- закриття поштових відділень, втрата поштових відправлень.

Результати опрацювання звернень громадян та особистого прийому дозволяють зробити висновки, що робота зі зверненнями громадян потребує покращення і, у першу чергу, у частині якості та повноти опрацювання проблем, що порушуються громадянами, та ведення постійного моніторингу якості послуг, які надає транспортна галузь.

При розгляді звернень громадян вживаються заходи щодо кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду, оперативного вирішення викладених у них питань відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів України. Проводяться заходи щодо запобігання у подальшому таких порушень.

Щоквартально у Міністерстві інфраструктури проводиться аналіз та узагальнюється практика розгляду звернень громадян шляхом складання звітної документації, яка доводиться до відома структурних підрозділів та розміщується на офіційному вебсайті Міністерства.

Додаток 1

Додаток 2ВСІ Звіти