Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    9 Серпня 2019, 12:45
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою»
9 Серпня 2019, 12:45

Наказ розроблено Міністерством інфраструктури України відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548).

Чинні Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 року за № 430/31882. Вказані Тарифи розраховані на основі прогнозних витрат АТ «Укрпошта» та ДП «Преса» на 2018 рік, а також розміру мінімальної заробітної плати 4 173,0 грн (з 1 січня 2019 року).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки», розмір мінімальної заробітної плати у 2020 році прогнозується на рівні – 4 425,0 грн, що на 6,0% більше ніж у 2019 році. Оскільки найбільшу питому вагу в структурі витрат АТ «Укрпошта» (близько 70%) займають витрати на оплату праці з нарахуваннями, ситуація зі зміною законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати до рівня 4 425,0 грн (з 1 січня 2020 року) значною мірою впливає на витрати Товариства.

Також на збільшення витрат АТ «Укрпошта» та ДП «Преса» та відповідно на зростання собівартості надання послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою істотно впливають й інфляційні процеси та підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, тарифів на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки» індекс цін виробників, роботи та послуги яких використовуються Товариством для надання послуг поштового зв’язку на 2020 рік прогнозується на рівні - 9,0%.

Надання АТ «Укрпошта» та ДП «Преса» послуг з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою за тарифами, нижчими від собівартості, та неотримання з Державного бюджету України компенсації витрат на надання послуг за зниженими тарифами відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» призводить до зростання збитків від надання послуги з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою.

Наказом затверджуються Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, на рівні, який у середньому на 15% вище за нинішній рівень
тарифів на ці послуги, та застосовувати їх на передплату видань з доставкою
з 01 січня 2020 року.

Водночас рівень Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, залишається без змін.

Якщо розглядати вплив запропонованих змін до тарифів на витрати споживачів, то в разі передплати на 1 місяць з 01.01.2020 року передплатна вартість видань, порівняно з діючою, збільшиться таким чином: журналу «Единственная» - на 1,24 грн, журналу «1000 Рецептов» - на 2,75 грн, газет «Порадниця», «Бульвар Гордона» - на 1,32 грн, газети «Правдошукач» - на 2,51 грн.

Реалізація наказу забезпечить встановлення тарифів на послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на рівні не нижчому від собівартості їх надання, що сприятиме:

зростанню доходів від надання послуг з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою та відповідно збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів;

зменшенню збитків від надання послуг з приймання та доставки періодичних друкованих видань за передплатою у 2020 році;

впровадженню соціальних заходів, спрямованих на підвищення заробітної плати працівників, насамперед листонош.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо зазначеного проекту просимо направляти до Мінінфраструктури на поштову адресу: 01135, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14, або на електронну адресу: kushnir@mtu.gov.ua, а також спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України.

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Міністерством інфраструктури України протягом місяця з дня оприлюднення.

 ВСІ Оголошення