Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    26 Листопада 2019, 09:34
Версiя для друку


Оголошення про проведення відбору на посаду представника держави - члена наглядової ради АТ «Укрпошта»

26 Листопада 2019, 09:34
Відповідно до пункту 8 та 9 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927) та звернення Міністерства інфраструктури України від 25.11.2019 оголошується відбір на посади членів наглядової ради АТ “Укрпошта” – представників держави.

Найменування товариства: акціонерне товариство "Укрпошта" (АТ "Укрпошта").

Місцезнаходження АТ "Укрпошта": 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.

Основні напрями діяльності товариства: Надання послуг поштового зв’язку, зокрема універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України, фінансових послуг та здійснення роздрібної торгівлі з метою повного задоволення потреб користувачів та забезпечення ефективного розвитку єдиної національної мережі поштового зв’язку України.

Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради АТ "Укрпошта", сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Претендент повинен мати:

- вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та після  дипломна освіта за галуззю знань "Управління та адміністрування" або "Право";

- стаж роботи на керівних посадах - не менше ніж 5 років.

Відповідно до принципів формування наглядової ради АТ «Укрпошта» представники держави повинні відповідати таким вимогам:

- мати повну цивільну дієздатність;

- не мати непогашеної судимості.

Представники держави в наглядовій раді повинні мати досвід роботи принаймні у одній з таких сфер:

- управління великими публічними компаніями, корпоративне управління та система внутрішнього контролю (у тому числі управління ризиками та аудит) міжнародних публічних компаній;

- стратегічне управління та розвиток бізнесу у галузі поштових послуг та логістики, роздрібна торгівля спожитими товарами, електронної комерції або фінансових послуг (маркетинг та продажі, інформації та комунікаційні технології і системи, бізнес-процеси, логістика);

- право та управління фінансами;

- інвестиційна діяльність, міжнародні ринки капіталу;

- трудові та соціальні відносини в компаніях.

Представники держави в наглядовій раді повинні мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та підтриманню своїх професійних знань та навичок.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України

Членом наглядової ради АТ “Укрпошта” не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АТ “Укрпошта”.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

- заяву про участь у відборі (форма додається);

- копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;

- копії документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- згоду на обробку персональних даних (форма додається);

- рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 18 год. 00 хв. за київським часом 2 (другого) грудня 2019 року українською та англійською мовами на електронну адресу: CV@me.gov.ua

або на адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:

+38(044) 200-47-73 (дод.32-97) Владислав Стрелець (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Документи приймаються протягом п’яти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Результати відбору будуть оприлюднені протягом тридцяти календарних днів від завершення прийому документів.

Інформація про фінансово-економічний стан АТ «Укрпошта» додається.

Форма згоди на обробку персональних даних (англійською мовою)

Форма заяви про відповідність критеріям незалежності (англійською мовою)ВСІ Оголошення