Для людей
з порушенням зору

    Новини    4 Лютого 2020, 16:09
Версiя для друку


Заява Міністерства інфраструктури щодо концесійного конкурсу у порту Херсон

4 Лютого 2020, 16:09

Міністерство інфраструктури забезпечило проведення концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія відкрито, прозоро та з дотриманням вимог чинного законодавства. Нашою головною метою є дотримання інтересів держави, а саме – залучення у портову галузь інвесторів, які готові інвестувати у розвиток українських портів та мають відповідні фінансові та технічні можливості.  

3 лютого 2020 року за зверненням ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" ухвалою Шостого апеляційного суду м. Києва в якості забезпечення позову зупинено дію наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон.

Ухвалу винесено без належної оцінки аргументів Міністерства. Міністерство інфраструктури України не погоджується з вищевказаним рішенням суду та здійснює заходи, направлені на оскарження даного рішення в судовому порядку.

Міністерство інфраструктури поважає конституційне право будь-якого суб’єкта господарювання на судовий захист. Ми впевнені, що суд, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керуватиметься верховенством права, як цього вимагає Конституція України.  Інвестори з усього світу уважно слідкують за тим, чи гарантується дотримання їх прав та інтересів в Україні і чи неупереджено діє судова система країни.

ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" була допущена Концесієдавцем до участі у концесійному конкурсу на підставі Наказу Мінінфраструктури від 28 листопада 2019 року №828. Наказом від 17.01.2020 року Концесієдавець відхилив Претендента від участі в конкурсі та скасував рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у Концесійному конкурсі.

Щодо причин скасування рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у концесійному конкурсі – Конкурсна комісія не отримала підтвердження наявності у компанії ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" ліквідних активів (грошей на банківських рахунках або цінних паперів) у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США.

Наказ № 10 від  17 січня 2020 року щодо скасування рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у Концесійному конкурсі був оприлюднений на сайті Міністерства інфраструктури.  

На запит засобів масової інформації надаємо інформацію щодо причин скасування  рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у Концесійному конкурсі.

15.11.2019 до Конкурсної комісії надійшла Заявка на участь в Концесійному конкурсі ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" (далі – "Заявник"). 

У складі Заявки були надані документи та інформація для підтвердження відповідності фінансовому критерію Інструкції для Заявників, зокрема, наявності ліквідних активів (грошей на банківських рахунках або цінних паперів) у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США. Даний критерій є надзвичайно важливим, оскільки до участі у конкурсі допускалися лише ті компанії, що здатні підвередити спроможність виконати свої інвестиційні зобов’язання.

Для відповідності фінансовому критерію Заявник посилався на цінні папери (інвестиційні сертифікати) емітента ТОВ КУА "Український капітал" та подав у складі Заявки звіт про незалежну оцінку ринкової вартості цінних паперів (далі "Звіт") – 1-го інвестиційного сертифікату, який у звіті було оцінено за вартістю в 80 разів більшою, ніж номінальна. У зв’язку з цим у Конкурсної комісії виникли обґрунтовані сумніви щодо ринкової оцінки цих цінних паперів.

Відповідно до положень п. 3.2 Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу, затвердженого наказом МІУ № 318 від 27 травня 2013 року, конкурсна комісія має право звертатися до органів державної влади щодо отримання інформації, що потребує спеціальних знань, висновків, консультацій, роз’яснень тощо з питань, що виникають під час проведення концесійного конкурсу.

Відповідно до положень Інструкції для Заявників Робоча група Концесієдавця (Мінінфраструктури) та Конкурсна комісія надіслали запити про надання додаткової інформації та документів:

-Заявнику щодо надання роз'яснень, додаткової інформації та документів;

-Учаснику Заявника - ТОВ "ГЛОБАЛ-ГРЕЙН";

-Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-Фонду державного майна України на рецензування отриманого у складі Заявки Звіту.

Станом на 28 листопада 2019 року, дату прийняття Концесієдавцем рішення про допущення, на адресу Конкурсної комісії не надходило додаткової інформації, яка б давала підстави Концесієдавцю прийняти рішення про недопущення Заявника.

Таким чином, Конкурсна комісія на той час не мала підстав для недопущення учасника до конкурсу.

В той же час, Заявник був завчасно поінформований про сумніви Конкурсної комісії щодо повноти Заявки до закінчення терміну подачі пропозицій, а також про право Конкурсної комісії недопустити учасника у разі отримання в подальшому інформації, що підтверджувала би такі сумніви. Заявник мав можливість надати додаткову інформацію та/або документи Робочій групі Концесієдавця або Конкурсній комісії.

11 січня 2020 року на адресу Конкурсної комісії надійшла рецензія ФДМУ на Звіт поданий Заявником. Висновок ФДМУ є негативним та зазначає, що Звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Класифікація Звіту та висновки ФДМУ, які містяться у Рецензії, вказують на те, що Звіт містить неповну та неточну інформацію. Своєю чергою, це означає, що:

1) мав місце факт подання Заявником у складі Заявки неповної та неточної інформації;

2) Звіт не може братися до уваги для підтвердження відповідності фінансовому критерію.

Відповідно до статті 8.4.1 Інструкції для Заявників, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 28 серпня 2019 року № 668, Концесієдавець залишає за собою право скасувати своє рішення про допущення Заявника до участі у Концесійному конкурсі та відмовитись від підписання Концесійного договору на будь-якому етапі Концесійного конкурсу, якщо після допущення Заявника до участі у Концесійному конкурсі Концесієдавець виявить обставини, що доводять неповноту та/або недостовірність інформації, наведеної у поданій Заявником Заявці.

Більше того, відповідно до п. 30 Постанови № 642, у разі подання Претендентом неповної або неточної інформації Концесієдавець зобов’язаний відхилити Претендента від участі у концесійному конкурсі.

У зв’язку із цим, Концесієдавець своїм Наказом від 17.01.2020 року відхилив Претендента від участі в конкурсі та скасував рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у Концесійному конкурсі.

 Таким чином, Конкурсна комісія та Концесієдавець діяли у повній відповідності до положень конкурсної документації та законодавства України.

 ВСІ Новини